Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho 5 năm tới

Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khóa X đang nhóm họp tại Hà Nội từ ngày 22 kéo dài đến 28 tháng 3. Tại hội nghị lần thứ 12 này, Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thảo luận lần chót các dự thảo văn kiện trước khi tung ra ngoài để gọi là nhận “các góp ý của nhân dân”, như bản bổ sung Cương Lĩnh năm 1991, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2011-2020), Báo cáo chính trị, Tu sửa Điều lệ đảng. Tuy nhiên, trọng tâm chính của hội nghị lần này – giống như những lần Hội nghị Trung ương rơi vào thời điểm 8 tháng trước khi đại hội đảng diễn ra – có hai nhiệm vụ quan trọng. Đó là chung quyết những nguyên tắc tuyển chọn nhân sự cho Trung ương khóa XI và quyết định về số lượng, tư cách và phân bố số lượng đại biểu tham dự đại hội đảng lần thứ XI vào tháng 1 năm 2011.

Vì thảo luận hai vấn đề liên quan đến nhân sự – chọn 1,200 đại biểu tham dự đại hội và chọn khoảng 200 ứng viên đề cử vào Trung ương đảng – có liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của mỗi phe nhóm (phe Nông Đức Mạnh, phe Nguyễn Minh Triết, phe Nguyễn Tấn Dũng, phe Đỗ Mười – Lê Đức Anh, phe Quân đội, phe Công an, phe thân Tàu, phe thân Tây Phương… ) nên chắc chắn sẽ xảy ra những xung đột gay gắt về nguyên tắc và cách tuyển chọn để dành ưu thế cho mỗi phe.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 vào tháng 6 năm 2009, tiểu ban nhân sự gồm có 12 người được thành lập do Nông Đức Mạnh lãnh đạo. Tiểu ban này có bốn nhiệm vụ: 1/ Đưa ra một số nguyên tắc liên quan đến độ tuổi, thành phần và tư cách đạo đức để chọn lựa ứng viên Trung ương đảng; 2/ Hướng dẫn việc thành lập danh sách đề cử đại biểu và ứng viên Trung ương đảng tại các đảng bộ; 3/ Đệ nạp danh sách đề cử ứng viên Trung ương đảng cho Bộ chính trị quyết định theo hình thức bỏ phiếu kín; 4/ Hướng dẫn cuộc bỏ phiếu bầu ủy viên Trung ương trong đại hội đảng dựa theo danh sách chung quyết của Bộ chính trị.

Theo diễn tiến của những đại hội đảng IX và X trước đây, thì hai nhiệm vụ đầu của tiểu ban nhân sự sẽ được thảo luận và thông qua trong Hội nghị Trung ương đảng lần này. Riêng về nhiệm vụ số 3 – bộ chính trị biểu quyết danh sách đề cử ứng viên trung ương đảng cho khóa XI – sẽ diễn ra vào khoảng tháng 12 năm 2010. Tại thời điểm này, Trung ương đảng Khóa X mới quyết định ngày chính thức khai mạc đại hội XI, dự trù trong tháng 1 năm 2011. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải chờ sau khi Bộ chính trị bỏ phiếu bầu chọn danh sách ứng viên trung ương đảng khóa XI thì Trung ương đảng mới quyết định ngày họp chính thức? Có hai lý do:

Thứ nhất là danh sách đề cử ứng viên trung ương đảng mà tiểu ban nhân sự thiết lập để cho Bộ chính trị bỏ phiếu chọn lựa sẽ là danh sách rất dài, với nhiều phe nhóm ảnh hưởng vào nên sẽ tạo ra những vụ ngã giá. Đây là thời điểm mà những vụ án tham nhũng hay những hiện tượng tiêu cực được các phe khai thác tung ra để tìm cách triệt hạ những ứng viên của phe kia. Ngay vào lúc Bộ chính trị khóa IX biểu quyết danh sách ứng viên trung ương đảng cho khóa X vào đầu tháng 4 năm 2006 thì vụ tham nhũng PMU 18 trong Bộ giao thông, vụ tiêu cực trong Bộ giáo dục, Bộ y tế, Bộ ngoại giao được tung ra khiến cho các “ngôi sao” của 4 Bộ nói trên bị loại ra khỏi danh sách ứng viên. Nói cách khác là khi đại hội X (2006) diễn ra, đã không có một nhân sự nào của Bộ giao thông, Bộ y tế, Bộ giáo dục, Bộ ngoại giao được bầu vào Trung ương Đảng.

Thứ hai là ngoài danh sách quyết định ứng viên Trung ương đảng, Bộ chính trị còn cho bầu chọn thử thành phần ủy viên được tín nhiệm vào Bộ chính trị khóa tới. Đây là lúc mà các phe sẽ tranh nhau kịch liệt để tìm cách đưa nhân sự của mình vào Bộ chính trị hầu giành lấy vị trí chủ đạo của phe mình trong đảng.

Nếu các phe không giải quyết ổn thỏa danh sách tuyển chọn, thì khó có thể quyết định ngày tổ chức đại hội đảng vì cốt lõi của đại hội đảng không phải là đường lối chính sách mà chính là thành phần nhân sự của phe nào được đề cử nhiều vào vị trí Trung ương đảng. Do đó mà hiện nay, Hà Nội chỉ công bố thời điểm tổ chức một cách tổng quát, trong thực tế chưa ấn định ngày rõ ràng. Điều này giúp ta thấy rõ hơn sự phức tạp và tranh chấp nội bộ trong việc tuyển chọn nhân sự vào trung ương đảng của Cộng sản Việt Nam.

Kinh nghiệm của việc tuyển chọn nhân sự trung ương đảng khóa X vào năm 2006 cho thấy, tiểu ban nhân sự đã đề cử một danh sách là 285 ứng viên, trong đó có 200 là ứng viên chính thức và 85 là dự khuyết. Nhưng khi Bộ chính trị bỏ phiếu kín chọn ra danh sách đề cử cho đại hội X, thì chỉ chọn 256 ứng viên gồm 175 ủy viên chính thức và 81 ủy viên dự khuyết. Khi ra đại hội X cho 1,176 đại biểu bỏ phiếu sau cùng thì chỉ còn 185 ủy viên, trong đó có 160 chính thức và 25 dự khuyết.

Mặc dù tiến trình chọn lựa nhân sự rất là phức tạp và khó khăn nói trên, nhưng những khuôn mặt lãnh đạo được coi là có “tầm vóc” và “bề dày” hiện nay không có ai. Tất cả đều là cá mè một lứa. Thậm chí những thành phần bị chính đảng viên và dư luận kết án là tham ô, ngu dốt và vô tư cách như Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Nguyễn Chí Vịnh… lại có nhiều dấu hiệu thăng tiến trong kỳ đại hội XI vào tháng 1 năm 2011.

Trong 15 uỷ viên Bộ chính trị hiện nay những nhân sự sau đây sẽ phải về hưu vì hạn tuổi đã quá 65 gồm có 1/ Nông Đức Mạnh (sinh năm 1940), 2/ Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1942), 3/ Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944), 4/ Phạm Gia Khiêm (sinh năm 1944), 5/ Trương Vĩnh Trọng (1942), 6/ Nguyễn Văn Chi (sinh năm 1945), 7/ Nguyễn Sinh Hùng (sinh năm 1944). Những nhân sự sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa là 1/ Lê Hồng Anh (sinh năm 1949), 2/ Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949), 3/ Trương Tấn Sang (sinh năm 1949); 4/ Phùng Quang Thanh (sinh năm 1949); 5/ Lê Thanh Hải (sinh năm 1950); 6/ Hồ Đức Việt (sinh năm 1947); 7/ Phạm Quang Nghị (1949); 8/ Tô Huy Rứa (sinh năm 1947).

8 ủy viên Bộ Chính Trị ở lại thêm một nhiệm kỳ: Lê Hồng Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Hồ Đức Việt, Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa

Theo thông lệ của đảng Cộng sản thì 8 nhân sự còn ở lại từ Bộ chính trị khóa X sẽ chia nhau 4 cái ghế theo thứ tự quan trọng ở trong đảng là: 1/ Tổng bí thư; 2/ Thủ tướng; 3/ Chủ tịch nước; 4/ Chủ tịch quốc hội. Và cũng theo thông lệ phân chia quyền lực giữa cán bộ phe miền Bắc, phe miền Nam thì dù Trương Tấn Sang (Thường trực Ban Bí Thư – gốc miền Nam) đang cố nhờ Nông Đức Mạnh giúp đỡ nhưng khó giành được ghế Tổng bí thư kỳ này mà có thể sẽ nhận ghế Chủ tịch nước thay Nguyễn Minh Triết. Người có nhiều xác suất thay thế Nông Đức Mạnh là Hồ Đức Việt (Trưởng ban tổ chức, cháu nội Hồ Tùng Mậu – gốc miền Bắc). Phạm Quang Nghị (Bí thư Hà Nội) sẽ cố giành ghế Chủ tịch Quốc hội và Nguyễn Tấn Dũng sẽ cố trụ ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.

Điền khuyết vào chỗ 7 Ủy viên Bộ chính trị về hưu trong khóa XI, hiện có 8 “ngôi sao” đang được đánh bóng là 1/ Phạm Bình Minh (sinh năm 1959 – con trai Nguyễn Cơ Thạch và hiện là Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao); 2/ Huỳnh Thị Nhân (sinh năm 1952 – Phó bí thư thường trực Thành phố Sài Gòn); 3/ Phạm Khôi Nguyên (sinh năm 1952 – Bộ trưởng tài nguyên và môi trường); 4/ Hoàng Trung Hải (sinh năm 1959 – con rể cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An – Phó thủ tướng); 5/ Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1953 -Bộ trưởng Công thương); 6/ Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 1953 – Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng giáo dục); 7/ Vũ Văn Ninh (sinh năm 1955 – Bộ trưởng tài chánh); 8/ Lê Doãn Hợp (sinh năm 1951 – Bộ trưởng thông tin & Truyền thông).

8 nhân vật tranh vào Bộ Chính Trị: Phạm Bình Minh, Huỳnh Thị Nhân, Phạm Khôi Nguyên, Hoàng Trung Hải, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh, Lê Doãn Hợp

Ngoài ra, những khuôn mặt sau đây sẽ được đề bạt vào làm ủy viên Trung ương đảng khóa XI gồm có Trần Tuấn Anh (con trai của Trần Đức Lương – cựu Tổng lãnh sự San Francisco và hiện là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ), Nguyễn Cẩm Tú (con trai cựu ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm – đang là thứ trưởng Bộ công thương), Nguyễn Chí Vịnh (con trai tướng Nguyễn Chí Thanh – đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng)..

Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra 7 điều kiện để không giới thiệu ứng viên vào Trung ương đảng khóa XI như sau: 1/ Bản lĩnh chính trị không vững vàng, chao đảo; 2/ Độc đoán, chuyên quyền, trù dập; 3/ Cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chọt, phe cánh; 4/ Giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, sống không có đạo đức; 5/ Không chịu học hỏi, bảo thủ, nói nhiều làm ít, làm việc kém hiệu quả; 6/ Không tôn trọng kỷ cương của đảng; 7/ Lý lịch chính trị không rõ ràng nhưng chưa có cơ quan nào xác minh. Nếu mà đảng Cộng sản Việt Nam triệt để áp dụng 7 nguyên tắc này thì số người vào Trung ương đảng sẽ không có ai. Vào năm 1991, Đỗ Mười đã từng than rằng “tham nhũng đang là quốc nạn”; năm 2001, Lê Khả Phiêu đã than “đảng viên xuống cấp, chi bộ không họp hành”; năm 2006, Nông Đức Mạnh than thở “hiện tượng kiểm tra, kỷ luật đảng quá lơ là”. Những hiện tượng này cho thấy là Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đang thảo luận vấn đề nhân sự lãnh đạo trên một cái nền ruỗng nát. Đó là sự biến chất của đảng Cộng sản mà họ gọi là “tự diễn biến nội bộ”.

Trung Điền
Ngày 25/3/2010.

@ RADIOCHANTROIMOI

64 thoughts on “Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho 5 năm tới

 1. Bùi Đình Quyên 07/06/2010 / 7:35 chiều

  Ai là tổng bí thư khóa 11 là xứng đáng nhất: Theo tôi phải là người có tiêu chuẩn sau
  -tiểu sử 3 đời yêu nước vì người yêu nước biết cách bảo vệ đất nước tốt nhất .
  – phải có trí thức tầm tiến sĩ trở lên (tránh bằng rởm)vì có trí thức mới nhìn xa trông rộng .lãnh đạo đất nước phát triển có khoa học vững chắc đi lên .
  -phải khiêm tốn giản dị ,có uy tín với nhân dân cụ thể chưa có khuyết điểm tư túi, tham nhũng có chứng cứ (tài sản nổi hoặc tài sản ngầm mà dư luận nhân dân, báo trí trong nước,nước ngoài hoặc cơ quan pháp luật,nhân dân theo rõi và nói tới nhiều vì không có lửa thì sẽ không có khói, vì nhận định của nhân dân là rất khách quan và thấu tình đạt lý nhất…………
  -phải có lý tưởng cách mạng, có trí tiến thủ, yêu nước thương dân nhưng đối với kẻ thù phải mềm dẻo khôn khéo, nhưng kiên quyết khi đất nước có nguy nan.
  -phải lãnh đạo đất nước phát triển kinh tế có su hướng mamg tầm thời đại và có đọc lập dân chủ tránh lệ thuộc vào nước ngoài quá nhiều, nhưng không không thổi nhanh như bong bóng rồi sụp đổ nhanh và nợ lần chồng chất…….chú trọng sức khỏe và nhu cầu hạnh phúc của nhân dân…………………………………..,,,,,,,,,,
  Ngày 7 tháng 6 năm 2010 Bùi Đình Quyên tổ 5 khu 3 giếng đáy Hạ long QN.

  Số lượt thích

 2. bui dinh quyen 05/07/2010 / 1:38 sáng

  #

  Tuyên bố của một số người dân Việt nam

  Chúng tôi là người dân Việt nam là những người làm ăn chân chính ,kể cả làm ăn ở trong nước và ở ngoài đất nước việt nam ,luôn luôn có lập trường Quan điểm Chính tri rõ ràng “Không có gì quí hơn độc lập tự do “ (lời nói chân lý của Hồ Chí Minh ),chúng tôi lấy chân lý này là Kim chỉ nam cho mọi hành động của mình .
  -Đối với ngoại quốc :Chúng tôi có đủ bản lĩnh, chính trị vững vàng :Rất muốn chung sống hòa bình, bình đẳng .bác ái với tất cả nhân dân trên thế giới ,làm ăn lương thiện ,(không tranh chấp. không có tư tưởng nghiêng về Đông âu, Tây âu ,Châu mỹ ,hay bất cứ một cường quốc nào của của Châu á : Xin nhân dân thế giới ghi nhớ rằng :Việt nam đã đánh thắng nhiều cường Quốc mạnh trên thế giới :Bằng chiến tranh du kích, bằng chiến tranh nhân dân ,BẰNG CUỘC CHIẾN TRANH CHÍNH NGHĨA ,:Được hiểu không thắng bằng vũ khí tối tân, hiện đại như :tầu ngầm, tầu chiến ,máy bay ,……)
  – Đối với nội quốc :Chúng tôi là những người có bản lĩnh Chích trị kiên định và rõ ràng :Là người dân ,bình thường ,làm ăn lương thiện và chân chính :Thực hiện nghiên chỉnh đúng pháp luật. đúng đường lối ,chính sách của Đảng đã được ban hành công khai trên hành chính quốc gia cho mọi Công dân Việt nam cùng thực hiện .Nếu công dân nào, cán bộ đảng viên nào đã thoái hóa biến chất ,cậy chức, cậy quyền ,cậy đồng tiền nhơ bẩn để xâm hại quyền lợi và lợi ít quốc gia ,quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân,quyền và lợi ít hợp pháp của chúng tôi.Chúng tôi sẽ tiêu diệt và loại trừ đến cùng kể cả kẺ ấy là ai ,ở bất cứ cương vị nào,cơ quan nào.( Lời nói của chúng tôi luôn đi đôi với làm. Tuyệt đối không nghe lời hứa hẹn xuông ,nói dối và lý thuyết giáo điều: hòng hại dân hai nước lâu dài, thu lợi cá nhân kể cả về kinh tế và chính trị .)

  Bùi Đình Quyên Nguyễn thị LAN Hoàng Văn Sủng Ngày 3 /07/2010 .

  Trả lời
  #

  bui dinh quyen
  Tháng 7 03, 2010 @ 12:32:05

  GÓP Ý PHẢN BIÊN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

  VIẾT TIẾP NGÀY 30 /06 /2010 CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
  Phần 1 :Rừng việt nam :Theo thống kê của thế giới từ năm 2008 ,rừng Việt nam có trồng lại 100% sau 100 năm sau cũng không bằng rừng Việt nam tự nhiên có vào năm 1939 .Hiên nay các loài gỗ quí và động vật quí hiếm dần dần đi vào bảo tàng lịch sử Quốc gia ,,,Tính chất đa dạng sinh thái cũng dần dần mất đi,do vậy bão gió giông tố, lụt nội,nở đất ,xa mạc hóa ,nước biển dâng cũng càng ngày càng tăng càng dữ dội kể cả tăng về cường độ lẫn số lượng .Chính vì chúng ta không biết giữ gìn thiên nhiên sẵn có đã ban tặng cho nước ta ,Thực tế 10 năm gần đây rừng và khoáng sản Việt nam bị khai thác và phá hại một cách bừa bãi và phi khoa học (cứ đà này sau này sẽ không có nước sinh hoạt chứ không nói đến nước cấy lúa sản xuấy ra hạt gạo để sinh tồn chứ nói gì công nghiệp hóa hiện đại hóa gì gì… trong khi đó dân số luôn luôn gia tăng, nhiều dịch bệnh hành hoành….thai thác khoáng sản,phá rừng bừa bãi gây thiệt hai về vật chất chất hơn cả cuộc chiến tranh ,,,,,Kẻ nào gây ra căn cứ vào đâu bài sau sẽ rõ )

  Trả lời
  #

  bui dinh quyen
  Tháng 7 04, 2010 @ 00:25:12

  #
  bui dinh quyen đã nói
  07/03/2010 lúc 12:58 chiều

  GÓP Ý PHẢN BIÊN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

  VIẾT TIẾP NGÀY 30 /06 /2010 CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
  Phần 1 :Rừng việt nam :Theo thống kê của thế giới từ năm 2008 ,rừng Việt nam có trồng lại 100% sau 100 năm sau cũng không bằng rừng Việt nam tự nhiên có vào năm 1939 .Hiên nay các loài gỗ quí và động vật quí hiếm dần dần đi vào bảo tàng lịch sử Quốc gia ,,,Tính chất đa dạng sinh thái cũng dần dần mất đi,do vậy bão gió giông tố, lụt nội,nở đất ,xa mạc hóa ,nước biển dâng cũng càng ngày càng tăng càng dữ dội kể cả tăng về cường độ lẫn số lượng .Chính vì chúng ta không biết giữ gìn thiên nhiên sẵn có đã ban tặng cho nước ta ,Thực tế 10 năm gần đây rừng và khoáng sản Việt nam bị khai thác và phá hại một cách bừa bãi và phi khoa học (cứ đà này sau này sẽ không có nước sinh hoạt chứ không nói đến nước cấy lúa sản xuấy ra hạt gạo để sinh tồn chứ nói gì công nghiệp hóa hiện đại hóa gì gì… trong khi đó dân số luôn luôn gia tăng, nhiều dịch bệnh hành hoành….thai thác khoáng sản,phá rừng bừa bãi gây thiệt hai về vật chất chất hơn cả cuộc chiến tranh ,,,,,Kẻ nào gây ra căn cứ vào đâu bài sau sẽ rõ )
  Trả lời
  #
  bui dinh quyen đã nói
  07/04/2010 lúc 12:13 sáng

  CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  Phần 2 chống biến đổi khí hậu : sự nguy hiểm của việc Tại Việt nam ĐÃ phá nhiều rừng tự nhiên “nhiệt đới’ gần 10 triệu ha rừng , hầu hết trồng lại rừng bằng cây keo và cây bạch đàn cộng với việc cho nước ngoài thuê rừng đồng loạt với số lượng 400.000ha (chủ yếu là rừng đầu nguồn vào năm 2008 ,năm có bão gió lớn mà dự báo thời tiết cũng không lường được, nên dự báo thời tiết bị sai,Do vậy năm 2008 nhiều quan chức ngành này bị cách chức có phần nhiều là bị oan do biến đổi khí hậu khôn lường: không tuân theo qui luật tự nhiên) Theo Tôi phá rừng và cho thuê rừng LÀ quá lớn, Là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu ở việt nam vào loại nhất thế giới , bằng những biện chứng như sau (ở đây tôi không nói về góc độ quốc phòng và an ninh hoặc chuyện chính trị …..)
  – Tại sao các nhà khoa học trên thế giới từ cổ đại đã phải phân biệt rừng Nhiệt đới và rừng Ôn đới .Tại sao nước nào có khí hậu Nhiệt đới thì sẽ có rừng Nhiệt đới .Cách khai thác rừng Nhiệt đới khác hoàn toàn với rừng Ôn đới .Vì khí hậu Nhiệt đới gió mùa hay có bão gió mưa to lớn,gây lũ lụt, sạt lở đất …do vậy tự nhiên sinh ra CÂY RỪNG Nhiệt đới có đặc điểm là cây gỗ to chống gió bão và tỏa bóng mát lớn, giữ độ ẩm CAO ,ngoài ra còn có thảm thực vật nhiều tầng ,dây leo chằng chịt nhiều tầng,,để giữ nước vào mùa khô và ngăn nước lũ mùa hè….gọi là hệ sinh thái đa dạng sinh học Nhiện đới luôn tạo ẩm và độ mùn làm giầu cho đất rừng Nhiêt đới đã hàng tỷ năm đất rừng không bị bạc màu, nếu có khai thác rừng Nhiệt đới đúng nghĩa khoa học thì phải khai thác tỉa thưa không được chặt đồng loạt sẽ ảnh hưởng đến hệ đa dạng sinh học của rừng Nhiệt đới ,nếu để mất hệ đa dạng sinh thái của rừng nhiệt đới thì hạn hán,sa mạc hóa, bão gió,sạt lở đất, lũ lụt , THOÁI HÓA ĐẤT..sẽ xẩy ra nhiều hơn và có cường độ ngày càng mạnh hơn ,gây nên hậu quả khôn lường gọi là gây nên biến đổi khí hậu ở tốc độ cao .
  – Tại sao phá rừng nhiệt đới trồng cây keo và cây bạch đàn lại gây ra biến đổi khí hậu mà ở Việt nam chưa phát hiện ra điều này : Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể và có đầy đủ cơ sở khoa học và cơ sở thực tế để chứng minh : Tôi là người có tham gia Quân đội vào năm 1984 đóng quân tại Thị trấn huyện Tiên yên tỉnh Quảng ninh có vị trí địa lý ngay cạnh Biển Đông,CẠNH THỊ TRẤN TIÊN YÊN có con sông thoát nước CỬA BIỂN rất rộng ,Nhưng năm 2008 thị trấn này bị lụt nước ngập nước đến nóc nhà tầng 1.Thời gian sau tôi có quay lại hỏi thăm người quen thời tôi làm bộ đội ở thị trấn này . Bác đã ngoài 80 tuổi, Bác là người gốc bản xứ :Tôi có hỏi Bác ,từ trước đến giờ Bác có thấy thị trấn này có bị lụt như thế này không .Bác trả lời từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay thị trấn này chưa bị lụt lần nào cả ,nguyên nhân xảy ra lụt lớn tại thị trấn Tiên yên này có đia lý rất cao kiểu mái nhà ngói cấp 4 so với mực nước biển, hơn nữa đứng ở điểm cao tại thị trấn này nhìn thấy biển mà lại bị lụt lớn là điều vô lý nếu xét về góc độ tự nhiên ? Mãi về sau tôi cố tìm hiểu kỹ và tự lý giải như sau;vào thời điểm mùa hè năm 2008 ,tỉnh Quảng ninh có cho nước ngoài thuê đất trồng rừng tại khu vực huyện tiên yên và cũng cùng thời điểm đó bà con trong huyện cũng được giao rừng cùng một số công ty trong nước cùng nhau nhất loạt phát cỏ, phát thảm hệ sinh học mặt đất và cây rừng Nhiệt đới còn tồn lại :đốt rừng , phát rãy ,đốt cỏ để trồng lại rừng cùng một thời gian ,do vậy đồi núi,rừng quanh thị trấn Tiên yên bị gọt trọc đầu cùng một lúc GẦN NHƯ KHÔNG CÒ NGỌN CỎ :Khi gặp mưa bão lớn vào mùa hè năm 2008, rừng không có vật gì ngăn dòng nước chảy lớn với cường độ cao sinh ra vận tốc nước cùng chảy cực nhanh xuống thị trấn này gặp lúc nước biển có thủy triều vào cùng thời điểm dâng cao ,DO cùng một thời gian HAI DÒNG CHẢY XÔ VÀO NHAU tạo lên một ngọn sóng DÂNG NƯỚC lên CAO ở mức CỰC LỚN. Do vậy nước không thoát được ,sinh ra lụt lớn cho một thị trấn cửa biển có độ cao mái nhà so với mực nước biển là điều lạ kỳ theo quy luật tự nhiên mà tôi tạm gọi là SÓNG THẦN CỦA RỪNG VIỆT NAM .Kết quả thị trấn Tiên yên bị LỤT TỚI NÓC NHÀ TẦNG 1 .Tôi xin nhắc lại thị trấn này là thị trấn cửa biển có thể nói là trận lụt đầu tiên trong lịch sử trái với qui luật tự nhiên..
  – Tại sao Việt nam cho nước ngoài thuê rừng đồng loạt với số lượng 400.000 ha lớn sẽ gây ra biến đổi khí hậu ;sinh ra lụt lội ,sa mạc hóa ,sạt lở đất nhiều hơn, là nguyên nhân gây ra hậu quả cực kỳ nguy hiểm cho Việt nam ; Vì khi trồng rừng mới là trồng đồng loạt trong một năm sau khi được thuê cùng 1 thời điểm,sau 5 năm chắc chắn HỌ sẽ đồng loạt thu hoạch do vậy họ sẽ chặt cây cùng một thời điểm ,sau lại cùng diệt ,đốt cỏ và hệ thực vật tầng mặt đất để trồng đồng loạt cây mới theo kiểu công nghiệp mới, thu lợi nhuận được cao hơn vì kiểu trồng cây rải rác sẽ mất rất nhiều công và khó quản lý :ĐƯỢC HIỂU RỪNG VIỆT NAM SẼ BI CẠO TRỌC ĐẦU CÙNG MỘT THỜI GIAN ,TRONG DIỆN TÍCH CỰC LỚN 4000 HA HẦU HẾT LÀ RỪNG ĐẦU NGUỒN,TÔI TIN TƯỞNG SẼ GÂY NÊN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NƯỚC VIỆT NAM LÀ HẬU QUẢ XẤU KHÔN LƯỜNG. Vì theo qui luật của tự nhiên là tỷ lệ thuận ,hơn nữa là trong hợp đồng mà Việt nam cho nước ngoài thuê rừng 50 NĂM ,Tôi tin rằng sẽ không có điều khoản bắt buộc người nước ngoài khai thác chặt cây theo kế hoạch tỉa thưa hoặc không đồng loạt như đúng cách khai thác thu hoạch rừng Nhiệt đới có ý thức khoa học . Do vậy Tôi kết luận ViỆT nam cho nước ngoài thuê rừng với diện tích cực lớn là 400.000 ha hầu hết là cùng một năm, sẽ gây ra biến đổi khí hậu cực lớn ở Viêt nam được coi như một kế hoạch Ngộ sát rừng nhiệt đới Việt nam .
  – Tại sao phá rừng tự nhiên nhiệt đới trồng cây keo và cây bạch đàn lại làm tăng sự biến đổi khí hậu tại Việt nam .Vì cây bạch đàn và cây keo là cây CÔNG NGHIỆP ,là cây của rừng ôn đới , trồng để khai thác theo kiểu công nghiệp được hiểu là trồng một loạt ,khai thác một loạt , RỪNG BỊ CẠO TRỌC ĐẦU MỘT LÚC ,ngoài ra để có năng xuất cao họ phải luôn phát cỏ, tiêu diệt hệ thực vật tầng sát mặt đất thường xuyên. Do vậy rừng luôn luôn không giữ được độ ẩm thường xuyên như rừng Nhiệt đới tự nhiên VÀO MÙA HANH KHÔ do vậy gây ra biến đổi khí hậu tại Việt nam vì Việt nam đã phá quá nhiều khu rừng tự nhiên NHIỆT ĐỚI là hàng GẦN 10 triệu ha VÀO LOẠI PHÁ RỪNG TỰ NHIÊN NHIỆT ĐỚI HẠNG NHẤT THẾ GIỚI ,NÊN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM CŨNG LÀ LOẠI NHẤT THẾ GIỚI và trồng lại rừng bằng cây bạch đàn và cây keo có diên tích hàng triệu ha cũng làm bạc màu cho đất rừng sau vài vụ thu hoạch là hàng triệu ha ,cũng là làm biến đổi khí hậu LÂU DÀI và lớn do rừng nghèo có diện tích lớn sinh ra là cực XẤU tại Viêt nam nếu không có kế hoạch chống lại biến đổi khí hậu bằng phương pháp phù hợp một cách khoa học .

  Bài viết này ; Xin gửi tới Tổ chức hòa bình xanh thế giới có trụ sở tại thủ đô Hà lan
  Xin gửi tới chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Xin nhận tiền tài trợ để nghiên cứu cách chống biến đổi khí hậu tại Việt nam có hiệu quả cao ( số tài khoản 052-1-00-05794-6 ngân hàng Vietcombank .có địa chỉ chi nhánh tai Bãi cháy Hạ long Quảng ninh )
  Bản quyền này do Bùi Đình Quyên viết vào 11 h ngày 03/07/2010

  Trả lời
  #

  bui dinh quyen
  Tháng 7 05, 2010 @ 01:13:53

  VIẾT TIẾP

  CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM
  Phần 3: Một điều kỳ lạ hiện tượng khác thường phi tự nhiên ĐÃ xảy ra tại miềm Bắc nước ta và tại tỉnh Vân nam của Trung quốc:HIỆN TƯỢNG XẢY RA GIỐNG NHAU :KHÔNG CÓ ĐỦ NƯỚC TƯỚI CHO CÂY VÀO MÙA ĐÔNG NĂM 2008-2010 ,,,,,Phải khảng định khí hậu tại tỉnh Vân nam và Miền bắc Việt nam có khí hậu tương đồng mưa về mùa hè từ tháng 3 đến tháng 9 ,khô từ tháng 10 đến tháng 2 . do vậy nguồn nước sông Hồng miền bắc VIỆT NAM có đầu nguồn xuất phát từ tỉnh Vân nam của Trung quốc chảy sang nước ta rồi đổ xuống biển Đông ,có chiều dài hơn 1000 km ,vào mua khô hanh LƯỢNG NƯỚC SÔNG HỒNG hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nước tích chữ tự nhiên tại các hồ tự nhiên ,và lượng nước ngầm ,nước chứa trong độ thẩm thấu tại đất đá trong lòng đất tại các khu vực thượng nguồn và khu vực miền núi nước ta, ngày đêm 24/24 h chảy từ hồ tự nhiên và từ mạch nước ngầm ,từ lòng đất có nước thẩm thấu rỉ âm ỉ chảy ra sông Hồng theo qui luật tự nhiên từ hàng tỷ tỷ năm trước đến KHOẢNG năm 2000 ,Tôi cho là tương đối ổn địch, dựa trên cơ sở thực tế dữ liệu của ngành dự báo thời tiết của cả Viêt nam và Trung quốc đã thống kê mực nước của sông Hồng tại địa điểm Hạ khẩu và điểm Cốc nếu Lào cai hàng năm trước những năm 2000 theo tỷ lệ 12 năm một chu kỳ CỤ THỂ VÀO THẾ KỶ 20 VẪN GIỮ Ở TRANG THÁI TỰ NHIÊN ,DO VẬY LƯỢNG NƯỚC RẤT ĐẦY ĐỦ DÙNG VÀO CẢ MÙA KHÔ. Nhưng lượng nước sông HỒNG kể từ năm 2001 đến nay có mực nước tại hai địa điểm trên trung bình cùng tháng, hàng năm bị GIẢM XUỐNG LÀ cực nhanh theo cấp số nhân , cụ thể: ĐƯỢC thể hiện nhất là NĂM 20O9 ,NGƯỜI TA CÓ THỂ ĐI BỘ NGANG QUA SÔNG HỒNG VÀO MÙA KHÔ MÀ KHÔNG PHẢI BƠI KHI MUỐN QUA NGANG SÔNG HỒNG KHÔNG CẦN CÓ CẦU.Đây là hiện tượng báo động cực kỳ nguy hiểm cho cuộc sống và sinh hoạt sản xuất hàng ngày,nhất là nghành Nông nghiệp TẠI Đồng bằng bắc bộ Việt nam và tỉnh Vân nam của Trung quốc sẽ cùng chấp nhận chung số phận là hiện tượng :Xa mạc hóa cực nhanh ở cấp độ cực cao mà chỉ cách đây 10 năm thôi. Đồng bằng bắc bộ VIỆT NAM vẫm là loại Đồng bằng phì nhiêu gọi tắt là Đồng bằng châu thổ sông Hồng ,do được thiên nhiên ban tặng : có nhiều yêu điểm cho việc mưu sinh ,vậy cư dân sống ở đây có mật độ cao nhất thế giới . (VÌ Đồng bằng này có độ phì nhiêu cao, có thể nuôi hàng chục triệu con người ) . hình ảnh năm 2009 nước sông Hồng khô cạn kiệt vào mùa đông gây ra có mực nước quá thấp mà Việt nam thường gọi là (hạn hán) cho tỉnh Vân nam Trung quốc và ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM là CÓ THẬT , hoàn toàn không phải là hiện tượng tự nhiên do khí hậu gây ra, theo tôi khảng định LÀ DO CON NGƯỜI GâY RA ,TA GỌI LÀ HIÊN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐÚNG 100% ,lời nói này CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC vì mùa đông gọi cách khác là mùa khô ở tỉnh Vân nam Trung quốc và Đồng bằng bắc bộ VIỆT NAM làm gì có mưa theo qui luật tự nhiên tại khu vực này gọi là khu vực gió mùa ( có hai mùa rõ rệt :tháng 10 đến tháng 2 rất khô hanh không mưa và độ ẩm rất ít cả trên không khí ) .ĐƯỢC HIỂU RÕ RÀNG MỘT LẦN NỮA NẾU NGƯỜI TA CÓ GỌI LÀ HẠN HÁN THEO KIỂU TỰ NHIÊN THÌ CHỈ CÓ THỂ XẢY VÀO MÙA HÈ CHỨ KHÔNG THỂ xẩy ra VÀO MÙA ĐÔNG ĐƯỢC TẠI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM ( ĐIỀU NÀY TÔI CHO RẰNG ở VIỆT NAM CHƯA HIỂU SÂU SẮC VỀ VẤN ĐỀ NÀY, DO VẬY KHI THIẾU NƯỚC CÀY CẤY,,,VẪN ĐỔ CHO LÀ HẠN HÁN VÀ NGUYÊN NHÂN LÀ TỰ THIÊN TAI gây ra như vậy là vô tình TỰ HỦY DIỆT CUỘC SỐNG CỦA MÌNH .TÔI TẠM GỌI LÀ NGỘ SÁT ĐỒNG BẰNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG ,(CÓ LƯỢNG PHÙ XA GIẦU CÓ HẠNG NHẤT NHÌ THẾ GIỚI ). Được giải thích nguyên nhân theo những biện chứng sau .
  -BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2000 TẠI TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC HỌ SAN ỔI ĐẤT ĐỂ LÀM CÔNG NGHIỆP CÓ CƯỜNG ĐỘ ,MẬT Độ ngày CÀNG LỚN đã LÀM HẸP DẦN DÒNG SÔNG HỒNG Ở THƯỢNG NGUỒN bị THU HẸP LAI DO VẬY LƯỢNG NƯỚC LƯU LẠI CỦA MÙA HÈ ÍT ĐI DẦN .
  -ĐỒNG THỜI ĐIỂM NHƯ TRÊN TẠI TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC HỌ LẠI KHAI THÁC RẤT NHIỀU KHOÁNG SẢN ,VỚI SỐ LƯỢNG LỚN là HÀNG NGHÌN MỎ KHOÁNG SẢN : ĐÃ LÀM MẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM TRONG LÒNG ĐẤT ,NGÀI RA CÒN XÂY NHỀU ĐẬP CHẮN NƯỚC THỦY ĐIỆN ,TỰ ĐIỀU TIẾT DÒNG CHẢY CỦA NƯỚC KHÔNG ĐÚNG QUI LUẬT TỰ NHIÊN .
  – TẠI VÂN NAM TRUNG QUỐC ĐẦU THẾ KỶ 20 HỌ CŨNG PHÁ RỪNG VÔ TỘI VẠ NHƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY NÊN LƯỢNG NƯỚC THẨM THẤU THẤM TRONG ĐÁT ĐÁ dần dần cạn kiệt .
  – Tương tự như trên TẠI VIỆT NAM CŨNG KHAY THÁC KHOÁNG SẢN BỪA BÃY, PHÁ RỪNG NHIỆT ĐỚI NHANH MỘT CÁCH CHÓNG MẶT…TẠI CÁC TỈNH DẦU NGUỒN SÔNG HỒNG ,CỘNG HƯỞNG ĐỒI NÚI TỪ VÂN NAM TRUNG QUỐC TẾP ĐẾN ĐỒI NÚI VIỆT NAM CÓ ĐỘ DỐC MÁI NHÀ RẤT CAO NAY KHÔNG CÓ RỪNG NHIỆT ĐỚI CHE CHẮN do vậy lương nước chảy như ta vắt áo vậy :Được diễn tả bằng 2 từ cạn kiệt ,,,,,,
  TẤT CẢ CÁC NGUYÊN NHÂN TRÊN LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH LÀM CHO MỰC NƯỚC SÔNG HỒNG PHẢI KHẢNG ĐỊNH LÀ CẠN KIỆT LIÊN TỤC GIẢM THEO CẤP Độ ĐI XUÔNG THEO CẤP Số NHÂN .
  TÔI XIN TUYÊN ĐOÁN LÀ :VÀO MÙA ĐÔNG NĂM NAY MỰC NƯỚC SÔNG HỒNG SẼ THẤP HƠI NĂM 2009 TẠI CÙNG mức ĐO Ở MỘT ĐỊA ĐIỂM TRONG CÙNG MỘT THÁNG ( có căn cứ lý luận khoa học như trên đã trình bày ) . NẾU ĐIỀU NÀY VÀO MÙA KHÔ NĂM NAY SẼ XẢY RA NHƯ VẬY ; TÔI XIN TẠm ƯỚC LƯỢNG THIỆT HẠI LÀ HÀNG NGÀN TỈ ĐỒNG/ năm ,NĂM 2011 LÀ HÀNG TRĂM NGÀN TỶ ĐỒNG/năm, NĂM 2012 là TRĂM NGÀN TỶ ĐỒNG/năm ….CỨ THẾ CHỈ CẦN VÀI CHỤC NĂM GẦN ĐÂY VIỆT NAM SẼ ĐÁNH MẤT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CÓ LƯỢNG PHÙ XA MÀU MỠ ĐƯỢC THIÊN NHIÊN HÌNH THÀNH BAN TẶNG TỪ THỜI BĂNG HÀ 😀 O LÒNG THAM CỦA CON NGƯỜI VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA GÂY RA ,CHỨ KHÔNG PHẢI DO THIÊN NHIÊN và VÌ MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ gây ra .NHƯNG NÓ rất CỰC KỲ NGUY HIỂM nếu NÓ BỊ LỢI DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ bẩn thiểu CÓ TẦM NHÌN HỦY DIỆT môi trường Đông bằng sông Hồng,TÔI xin tạm GỌI LÀ HIỆN TƯỢNG bắt NGỘ SÁT ĐỒNG BẰNG CHÂU THỔ SÔNG HỒNG ( Vì Đồng bằng này là BÁT CƠM MANH ÁO , LÀ KHÍ HẬU TRONG LÀNH CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ THỜI NGUYÊN THỦY XA SÔI ĐẾN BÂY GIỜ ,,,Hiện nay Thủ đô của nước VIÊT NAM CŨNG NẰM TRONG GIỮA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG mà tạm gọi bằng mốc thời gian 4000 năm lịch sử ÔNG CHA TA vẫn gữi gìn ĐƯỢC như CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH ,cho đất nước Việt nam NGAYFN ĐỜI XANH TƯƠI .

  Bài viết này ; Xin gửi tới Tổ chức hòa bình xanh thế giới có trụ sở tại thủ đô Hà lan
  Xin gửi tới chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Xin nhận tiền tài trợ để nghiên cứu cách chống biến đổi khí hậu tại Việt nam có hiệu quả cao ( số tài khoản 052-1-00-05794-6 ngân hàng Vietcombank .có địa chỉ chi nhánh tai Bãi cháy Hạ long Quảng ninh )
  Bản quyền này do Bùi Đình Quyên viết vào 11 h ngày 04/07/2010

  Số lượt thích

 3. bui dinh quyen 05/07/2010 / 4:28 chiều

  CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM
  Phần 4: Một điều kỳ lạ hiện tượng khác thường phi tự nhiên nữa ĐÃ xảy ra tại miền Nam nước ta và tại Thái lan ,Lào ,Campuchia ,tại tỉnh Vân nam Qúi châu ,Tây tạng…của Trung quốc:HIỆN TƯỢNG XẢY RA GIỐNG NHAU :KHÔNG CÓ ĐỦ NƯỚC TƯỚI CHO CÂY VÀO MÙA khô NĂM 2008-2009-20010 :Mực nước sông Mekong, con sông dài nhất Đông Nam Á – đã xuống thấp nhất trong vòng nhiều năm qua . Từ cuối năm ngoái, khu vực tây nam Trung Quốc và nhiều nơi thuộc 4 nước thành viên MRC: Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam .dã gây ra han hán tình trạng khô hạn quá khắc nghiệt kéo dài ,Riêng Việt nam bi biển xâm mặn rất nhanh vào đất liền của vùng đất Đồng bằng sông Cửu long hàng ngàn ha đất trồng lúa , Để phản ứng về vấn đề này 11 000 dân người Thái lan Chủ yếu là nông dân đã làm đơn ký tên phản ánh TRUNG QUỐC về vấn đề này . Nay mực nước đã xuống thấp hơn nữa trong toàn vùng hạ lưu, không phải chỉ ở Thái Lan, Lào mà cả ở Campuchia và Đồng bằng sông Cửu long của Việt Nam. Khi nước bị giữ lại trong các hồ chứa khổng lồ Vân Nam để duy trì hoạt động cho các nhà máy thủy điện thì việc con sông cạn dòng là điều không thể tránh được. Tại Đồng bằng sông cửu long tình hình ngày càng xấu mà cụ thể nhiễm mặn vào quá sâu, thiếu nước cho nông nghiệp vào mùa khô và là kéo dài. Nhưng dân và Chính phủ Việt nam chưa có phản ứng gì mang tính quốc tế về môi trường (Trên dòng sông Mê công tai địa phận Trung quốc đã xây dựng cả thảy là 8 đập thủy điện )
  TẠI THỜI ĐIỂM NÀY :Chính phủ Việt nam chưa đưa ra được MỘT giải pháp nàocụ thể để chống lại nước biển bị sâm mặn và tình trạng thiếu nước ngọt tại đồng bằng sông Cửu long vựa lúa lớn nhất của cả nước.Tôi cho rằng Chính phủ VIET NAM CÒN BẬN VỀ VIỆC NHIÊN CỨU DỰ ÁN ĐƯỜNG TẦU CAO TỐC BẮC NAM 56 TỶ ĐÔ LA MỸ VÀ TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN VI-NA-SHIN CÒN NỢ CÔNG LÀ KHOẢNG 90.000 TỶ ĐỒNG (NHỮN NGƯỜI SAI PHạM còn CHƯA ĐIỀU TRA XONG ). Lần nữa tôi xin cảnh báo và tuyên đoán như sau
  VÀO MÙA KHÔ NĂM NAY MỰC NƯỚC SÔNG MÊ-KÔNG SẼ THẤP HƠI NĂM 2009 TẠI CÙNG ĐO mực nước Ở MỘT ĐỊA ĐIỂM TRONG CÙNG MỘT THÁNG/ NĂM ( cũng căn cứ lý luận khoa học như trên bài viết phần :3 về Đồng bằng sông hồng ) . NẾU ĐIỀU NÀY VÀO MÙA KHÔ NĂM NAY SẼ XẢY RA NHƯ VẬY ; TÔI XIN TẠm ƯỚC LƯỢNG THIỆT HẠI LÀ HÀNG NGÀN TỈ ĐỒNG ,NĂM 2011 LÀ HÀNG TRĂM NGÀN TỶ ĐỒNG, NĂM 2012 VÀI chục TRĂM NGÀN TỶ ĐỒNG ….CỨ THẾ CHỈ CẦN VÀI CHỤC NĂM GẦN ĐÂY VIỆT NAM SẼ dần dần MẤT TIẾP ĐỒNG BẰNG NAM BỘ CÓ LƯỢNG PHÙ SA MÀU MỠ ĐƯỢC THIÊN NHIÊN ĐÃ BAN TẶNG TỪ THỜI xa sưa :DO LÒNG THAM khôn lường CỦA CON NGƯỜI VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA phát triển quá nóng GÂY RA CHỨ KHÔNG PHẢI vì MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ .NHƯNG NÓ rất CỰC KỲ NGUY HIỂM KHI NÓ BỊ LỢI DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ bẩn thiểu CÓ TẦM NHÌN HỦY DIỆT môi trường đồng bằng SCL CỦA VIỆT NAM NÓI RIÊNG ,ĐÔNG NAN Á NÓI CHUNG VỰA LÚA LỚN NHẤTCỦA NHÂN LOẠI ,TÔI xin tạm GỌI LÀ HIỆN TƯỢNG bắt PHẢI NGỘ SÁT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( vì Đồng bằng này là BÁT CƠM MANH ÁO , LÀ KHÍ HẬU TRONG LÀNH CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ THỜI NGUYÊN THỦY XA SÔI ĐẾN BÂY GIỜ ,,,Hiện nay THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH của nước VIỆT NAM CŨNG NẰM TRONG HẠ LƯU CỦA SÔNG MÊ-KÔNG mà tạm gọi bằng mốc thời gian 4000 năm lịch sử vẫn gữi gìn như CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH ,cho đất nước Việt nam XANH TƯƠI .

  Tình hình đồng bằng miền Trung việt nam cũng cùng chung số phận như trên mà thôi :nhân dân Việt nam đang chứng kiến việc “khổ cực hay sung sướng “cảnh hạn hán của bà con nông dân miền Trung đang quì xuống đồng ruộng để mong trời mưa khi không có nước để chống hạ :Có khi phải biết thành con cóc để đi kiện ông trỜi gây ra hạn hán theo câu chuyện “cổ tích của Việt nam mà ai cũng biết từ nhỏ” ? tròi ơi có khi Đồng bằng sau sẽ là xa mạc????

  CÁC BẠN CẦN ĐỌC 77 BÀI CỦA BÙI ĐÌNH QUYÊN VỀ “GÓP Ý XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC “ xin mở intenel vào trương “HỒ ĐỨC VIỆT “ HOẶC VÀO TRƯƠNG : “BAN BÍ THƯ ĐANG CỘNG SẢN VIỆT NAM “mục “HỒ ĐỨC VIỆT SẼ LÀ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CSVN KHÓA 11 “ Rất mong được sự quan tâm :xin chân thành cảm ơn .“BAN DÂN NGUYỆN” phần cuối MỤC:” trưởng ban dân nguyện :các bộ chưa làm hết trách nhiệm .. nhân ngày 26/06/2010. XIN CẢM ƠN .

  >> Bách bộ dưới đáy sông Hồng

  Một con thuyền nhỏ “mắc cạn” giữa dòng sông.

  Mê Kông là con sông có chiều dài đứng thứ 12 thế giới, xuất phát từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) băng qua Tây Tạng, theo suốt chiều dài tỉnh Vân Nam rồi chảy qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia trước khi vào Việt Nam. Con sông được xem là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho những nước mà nó chảy qua.

  Thượng nguồn của sông Mê Kông – sông Lan Thương ở cao nguyên Tây Tạng

  NHÌN CÁC ĐỔI NÚI ĐẤT RỪNG CỦA TRUNG QUỐC TRÊN ẢNH HỌ CŨNG ĐỂ ĐỒI NÚI ĐẤT RỪNG TRỌC LÝ DO GÌ PHẢI THUÊ ĐÁT TRỒNG RỪNG TAI VIỆT NAM NHIỀU THẾ THẬT XA SÔI :TÔI KHÔNG CÓ LỜI GIẢI ĐỂ CÁC BẠN SUY NGẪM LÝ GIẢI CHO ĐẤT RỪNG TẠI VN ??
  Nước sông Mêkông tại tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) xuống thấp đến mức trẻ em có thể nô đùaHạn hán đe dọa đến sản xuất lúa gạo ở Thái Lan và Việt Nam
  Thứ Năm, 01 tháng 7 2010

  ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, Reuters, A

  CHỐNG BIẾN ĐỔI KHI HẬU
  Phân 3 : Một điều kỳ lạ phi tụ nhiên ở miền bă

  Trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung như Thanh Hoá, Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị nắng hạn gay gắt khiến hàng ngàn ha lúa không thể trổ đồng, hoa màu khô héo, ruộng đồng nứt nẻ, người dân thiếu nước sinh hoạt.

  Nhiều cánh đồng ở huyện Thạch Thanh (Thanh Hóa) khô cháy do thiếu nước, nên đến nay bà con nông dân chưa cày ải để gieo cấy lúa mùa được, trong khi lịch gieo trồng đã bị chậm gần một tháng so với kế hoạch Ảnh: An Bình

  Sông Bồ (Quảng Trị) giờ đang trơ đáy. Ảnh: Hồ Hương Giang

  NHÌN CÁC ĐỔI NÚI ĐẤT RỪNG CỦA TRUNG QUỐC TRÊN ẢNH HỌ CŨNG ĐỂ ĐỒI NÚI ĐẤT RỪNG TRỌC , LÝ DO GÌ PHẢI THUÊ ĐÁT TRỒNG RỪNG TAI VIỆT NAM NHIỀU THẾ ,THẬT XA SÔI :TÔI KHÔNG CÓ LỜI GIẢI? ĐỂ CÁC BẠN SUY NGẪM LÝ GIẢI CHO ĐẤT RỪNG TẠI VN ??

  PHẢN BIỆN GÓP Ý XÂY DƯNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
  TIN MỚI :
  – Một tập đoàn doanh nghiệp nhà nước đang ngặm nhấm luật Doanh nghiệp
  – Một số cán bộ cao cấp đang cố tình thực sai luật của nhà nước pháp quyền .
  – Tập đoàn vinashin được tái lại cơ cấu ( lũ chuột vẫn chú ngụ tại các nhà máy của tập đoàn Vinashin bỏ hoang trên đất đồng bằng quê hương hai lúa vẫn ổn định ,không phải di cư :Báo hiệu thời tiết vẫn không có gì thay đổi giống như bình thay mới rượi vẫn cũ vậy )

  Số lượt thích

 4. bui dinh quyen 06/07/2010 / 8:25 chiều

  PHẢN BIỆN GÓP Ý XÂY DƯNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

  RỪNG VIỆT NAM BỊ TÀN PHÁ GÀN 10 TRIỆU HA RỪNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BỪA BÃI với DIỆN TÍCH CỰC LỚN (.CHỦ YẾU LÀ VÀO NHỮNG NĂM 2000 ĐẾN NAY) NHỮNG NGÀNH NÀO PHẢI CHỤI TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM ĐANG GÂY RA: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO LOẠI NHẤT THẾ GIỚI ,CÁN BỘ NÀO, NHỮNG KẺ NÀO ? PHẢI CHỤI TRÁCH NHIỆM ( ĐÂY LÀ TỘI NHÂN THIÊN CỔ VÌ CHÚNG ĐÃ ĐƯA ĐÁT NƯỚC TA ĐI VẾ NGHÈO ĐÓI TẬN CÙNG VÀ LÂU DÀI :TÔI ẤY NẶNG HƠN CẢ TỘI ÁC CỦA MỘT CUỘC CHIẾN TRANH VÌ NÓ KHÔNG CÓ NGÀY KẾT THÚC CỦA SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY : NÓ SẼ LÀ KẺ THÙ TIÊU DIỆT THỜI GIAN SỐNG CỦA MỖI CỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP TRÊN HÀNH TINH XANH NHIÊN NHIÊN ĐÃ BAN TẶNG.
  = NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
  = CỤC KIỂM LÂM NHÂN DÂN .
  =NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN ,
  = UB ND CÁC CẤP CÁC TỈNH SỞ TAI CÓ NGUỒN TAI NGUYÊN .
  = CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ,
  = LÂM TẶC . KHOÁNG TẶC.
  -NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG .
  -NGÀNH THƯƠNG MAI . DOANH NGHIỆP BUÔN BÁN BẤT HỢP PHÁP,
  TÔI ĐANG THỐNG KÊ TỘI PHAM ĐỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC KẾT TỘI VÀ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI NƯỚC TA , VÌ ĐÂY LÀ TỘI NHÂN THIÊN CỔ KHÔNG THỂ DUNG THA :HỦY DIỆT CUỘC SỐNG CỦA TRÁI ĐẤT CHÚNG TA : HỠI NHỮNG NGƯỜI BIẾT YÊU CUỘC SỐNG YÊU THIÊN NHIÊN CŨNG LÀ YÊU ĐẤT NƯỚC SẼ QUYÊN GÓP NGUỒN TIN CHỨNG CỨ GỬI VỀ CHO TÔI : XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN .
  ĐỊA CHỈ : hoangvansung2010@gmail.com HOẶC BunLe@Smil. com

  Trên đây là phấn biện khoa học tự nhiên tạm dừng PHẢN BIỆN GÓP Ý XÂY DƯNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
  phần phản biên chính trị xã hội
  HÌNH THÁI MỘT ĐẤT NƯỚC HAY XẢY RA NÔI CHIẾN HOẶC PHÁT TRIỂN : Ở MỘT ĐẤT NƯỚC NÀO CŨNG CÓ CHUYỆN ĐẤU ĐÁ CHÍNH TRỊ GIỮA CÁC PHE PHÁI CHÍNH TRỊ HOẶC CÁC ĐẢNG PHÁI XÃ HỘI VÍ DỤ NHƯ TÌNH TRẠNG Ở THÁI LAN VỪA QUA CHẲNG HAN,. NHƯNG THIỆT THÒI NHẤT VẪN LÀ ĐÁT NƯỚC VÀ NHƯNG NGƯỜI DÂN VÔ TỘI NGHÈO KHÓ , NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI MÁU ĐỔ ,XƯƠNG TÀN ĐỂ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CHÍNH TRỊ CỦA MỘT NHÓM NGƯƠI GIẦU CÓ .THỰC RA CHÚNG LÀ KẺ THÙ ĐÍCH THƯC CỦA CUỘC SỐNG XÃ HỘI TỰ NHIÊN .NHÂN DÂN YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG AI MUỐN ĐẤT NƯỚC MÌNH CÓ CHIẾN TRANH, DÙ LÀ NỘI CHIẾN HAY NGOẠI CHIẾN .VỚI QUAN ĐIỂM CỦA TÔI: MỘT ĐÁT NƯỚC CÓ MỘT ĐẢNG CHÍNH THỐNG HAY ĐA ĐẢNG ĐA NGUYÊN LÀ DO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN ,NÓ THÍCH ỨNG VÓI MỖI QUỐC GIA Ở TỪNG THỜI ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA NƯỚC ĐÓ( TÔI XIN VÍ DỤ VÀ CHO RẰNG ;THỜI CƠ ĐÃ ĐẾ THÌ NÓ KHẮC ĐẾN ,NHƯ NĂM 1945 GIÀNH ĐƯỢC ĐẤT NƯỚC TRONG KHIDDAATS NƯỚC CÓ NHIỀU NGƯỜI CHẾT ĐÓI NHẤT ;THẬT LÀ VẬN NƯỚC ĐẾN RỒI THÌ BÌNH MINH SÁNG KHẮP NƠI .NĂM 1968 QUÂN TA ĐÃ VÀO TỚI THÀNH PHỐ GÀI GÒN RỒI, NHƯNG ĐẤT NƯỚC KHÔNG THỂ GIẢI PHÓNG ĐƯỢC VÀO NĂM ĐÓ MÀ LẠI BI THIỆT HAI ,, HAY Ở LIÊN XÔ KHI TAN DÃ HỆ THỐNG XHCN THÌ NÓ KHẮC TAN DÃ CHỈ DO TƯ TƯỞNG CỦA MỘT CON NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐỨNG ĐẦU ĐÁT NƯỚC VÀO THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP .ĐƯỢC HIỂU MỖI CHẾ ĐỘ CHỈ TỐT VỚI TÙY QUỐC GIA Ở TỪNG THỜI ĐIỂM THÔI, NÓ CÓ THỂ NẠI XẤU CŨNG VÓI ĐÁT NƯỚC NÀY Ở THỜI ĐIỂM KHÁC .DO VÂY NƯỚC ĐỨC XÂY BỜ TƯỜNG BEC-LIN SAU THỜI GIAN CHƯA LÂU LẠI PHẢI ĐẬP RA. MỖI KIỂU CHẾ ĐỘ XÃ HỘI NÀO ĐỀU CÓ YÊU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM RIÊNG CỦA NÓ :TÔI XIN VÍ DỤ CỤ THỂ ; ĐA ĐẢNG, ĐA NGUYÊN NHƯ MỸ QUÓC ,PHÁP QUỐC . MỘT ĐẢNG CHÍNH THỐNG NHƯ SINH –GA- PO ,TRUNG QUỐC ĐÊÙ LÀ TỐT CẢ , TẠI SAO CÁC NƯỚC NÀY, NHÂN DÂN CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG CAO CÁP VÀ PHÁT TRIỂM TỐT LÀ DO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC, VÀ NHÂN DÂN HỌ LAO ĐỘNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT NGHIÊM CHỈNH ,CŨNG NHƯ MỘT GIA ĐÌNH CÓ GIA QUI THÌ MỖI THÀNH VIÊN Ở VÓI NHAU DẪU CÓ TỚI BA THẾ HỆ THÌ THẤY HỌ VẪN SỐNG RÁT VUI TRONG CUỘC SỐNG TINH THẦN (TƯỢNG TRƯNG NHU CHẾ DỘ XHCN) , NẾU CÁC THẾ HỆ ĐỀU ĂN Ở ĐỌC LÂP THÌ VIÊC PHÁT TRỂN KINH TẾ CÓ PHẦN TỐT HƠN , NHƯNG VỀ TINH THẦN LẠI BUỒN HƠN VÌ NHÀ AI BIẾT NHÀ ẤY (TƯƠNG TRƯNG CHO CHẾ ĐỘ KINH TẾ TƯ BẢN) . LÝ LUẬN TRÊN ĐÃ CHỨNG MINH ĐẤT NƯỚC NÀO ĐA ĐẢNG ĐA NGUYÊN HAY CÓ MỘT ĐẢNG CHÍNH THỐNG CŨNG CÓ YÊU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM KHÁC NHAU ,MÀ HẦU HẾT CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HAY CHỌN CHỈ CHỌN MỘT TRONG HAI HÌNH THÁI XÃ HỘI MÀ THÔI; ĐẤT NƯỚC TƯ BẢN THÌ QUẢ THẬT PHÁT TRIỂN KINH TÉ THÌ RẤT NHANH NHƯNG QUẢN LÝ VỀ MẶT XÃ HỘI NẾU LÀ CHẾ ĐỘ CÓ MỘT ĐẢNG CHÍNH THỐNG LA LÁ NHƯ CHẾ ĐỘ XHCN THÌ XÃ HỘI ÍT CÓ KHỦNG BỐ ,ÍT TẠO BÉ PHÁI ,NÊN MẶT XÃ HÔI ÍT PHỨC TẠP NHƯNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÌ CHẬM . ĐA ĐẢNG ĐA NGUYÊN LÀ ĐAI DIỆN CHO CHẾ ĐỘ TƯ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÌ TỐT VÀ NHANH ,NHƯNG TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI LAI PHỨC TẠP :HAY XẢY RA KHỦNG BỐ , CÁC ĐẢNG PHÁI HAY CÓ THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ THEO KIỂU CÁ LỚN LUỐT CÁ BÉ HOẶC BI MỘT NHÓM NGƯỜI GIẦU GÂY RA CHIẾN TRANH ĐỂ CỐ LỢI NHẬN CAO ;NHƯ LÀ ĐỂ BÁN VŨ KHÍ ,CHAY ĐUA VŨ TRANG DUNG TÚNG CHO NHÂN LOẠI CHÉM GIẾT LẪN NHAU THU LỢI NHUẬN BẤT CHÍNH . DO VẬY QUAN ĐIỂM CỦA TÔI ĐÁT NƯỚC NÀO CÓ CẢ HAI TRẠNG THÁI TRÊN SẼ PHÁT TRIỂN RẤT TỐT ;VÍ DU NHƯ TRUNG QUỐC CHẲNG HẠN : MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ CẢ HAI CHÉ ĐỘ CŨNG CÓ NHIỀU ĐẨNG (TRUNG QUỐC CÓ HIỆN NAY CÓ 8 ĐẢNG) NHƯNG CÓ MỘT ĐẢNG CHÍNH THỐNG LÃNH ĐẠO ĐẦU TẦU, NHƯNG BÊN CẠNH VẦN CÓ NHIỀU ĐẢNG KHÁC CẠNH TRANH ĐỂ PHÁT TRỂN, ĐẤY LÀ QUY LUÂT TẤT YẾU CỦA TỰ NHIÊN :CÓ ĐẤU TRANH MỚI CÓ PHÁT TRIỂN .DO VẬY ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC NÀY HỌ TẬN DỤNG ĐƯƠC CẢ HAI LỢI THẾ VÀ LOẠI BỎ ĐƯỢC DIỂM XẤU CỦA HAI CHẾ DDJ ĐỐI LẬP NHAU : GIỮA XHCN VÀ TƯ BẢN TẠI HỒNG CÔNG .DO VẬY ĐÁT NƯỚC TRUNG QUỐC CÓ CÁCH RIÊNG ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÁT NƯỚC NHƯ CÁCH CHỮA BỆNH KẾT HỢP CẢ ĐÔNG Y VÀ TÂY Y ,DO VẬY HỌ CÓ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC RẤT TỐT ,THỰC TẾ ĐÃ CHỨNG MINH SẼ SỚM TRỞ THÀNH SIÊU CƯỜNG QUỐC MỘT CÁCH NHANH CHÓNG NHANH VỚI TỐC ĐỌ NHANH NHẤT THẾ GIỚI LÀ CON ĐƯỜNG ĐI ĐÚNG HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI TRNG KHI ĐÓ NƯỚC MỸ ,NHẬT BẢN , CÁC NƯỚC CHÂU ÂU ĐANG BỊ PHÁT TRIẾN CHẬM LẠI, NHIỀU NƯỚC CÒN BỊ ÂM VỀ KINH TẾ ,KHỦNG KHOẢNG VỀ CHÍNH TRỊ.
  MUỐN ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN TỐT KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC HAI ĐIỀU TỐI QUAN TRỌNG LÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC PHÁP LUẬT GIỮ NGHIÊM KỶ CƯƠNG PHÉP NƯỚC VÀ LẬP TRƯỜNG QUAN ĐIỂM RÕ RÀNG: KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỌC LẬP TỰ DO MÀ HỒ CHÍ MINH TÌM RA CHÂN LÝ LÚC SINH THÒI , LẤY ĐỘC LẬP TỰ DO LÀM KIM CHỈ NAM CHO MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÁT NƯỚC (NẾU NƯỚC NÀO PHỤ THUỘC VÀO NƯỚC KHÁC NHIỀU THÌ ĐÁT NƯỚC ĐÓ CHỈ LÀ NÔ LỆ MÀ THÔI ).NẾU ĐẤT NƯỚC THI HÀNH PHÁP LUẬT KHÔNG NGHIÊM ,KỶ CƯƠNG KHÔNG TỐT TẤT SẼ SINH RA BÓC LỌT ,SINH RA ĐỘC QUYỀN ,SẼ SINH RA BẤT CÔNG ẮT DẪN ĐẾN CẢNH NƯỚC MẤT NHÀ TAN HOẶC ÍT RA CŨNG LÀM CHO ĐÁT NƯỚC BỊ TỤT HẬU QUAY VỀ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN, CƯỜNG HÀO ,ÁC BÁ, HAI DÂN HẠI NƯỚC (TỰ ĐƯA ĐÁT NƯỚC VỀ THỜI KỲ PHONG KIÊN MÀ CẢ THẾ GIÓI ĐÃ BỎ TỪ LÂU RỒI , PHẢI BỎ BẰNG MỘT GIÁ RẤT ĐẮT LÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH :NHƯ THỜI NGA HOÀNG CHẲNG HẠN .ĐƯƠNG NHIÊN SẼ LÀM CHO ĐÁT NƯỚC CÓ NGUY CƠ XẢY RA NÔI CHIẾN VÌ SỰ TRANH DÀNH QUYỀN LỰC HOẶC BỊ CHIẾN TRANH NGOẠI QUỐC ,NẾU NHƯ NƯỚC NGOÀI HỌ CÓ CƠ HỘI LỢI DỤNG . NHƯNG SỐNG Ở ĐÒI NÊN CHỌI CÁCH SÓNG HÒA BÌNH SẼ CÓ MỘT TƯƠNG LAI TUYỆT VỜI NHẤT . BỞI AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT LẦN SỐNG MÀ THÔI . HẠNH PHÚC NHẤT LÀ ĐÁT NƯỚC THANH BÌNH LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT ,
  ÁP DỤNG VỚI NƯỚC TA THÌ VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT NGHIÊM CHỈNH GIỮ NGHIÊM PHÉP NƯỚC LÀ ĐIỀU QUYẾT ĐINH VẬN VẬN MỆNH NON SÔNG :ĐƯỢC HIỂU PHÁP LUẬT THỰ THI TỐT LÀ ĐẤT NƯỚC PHỒNG VINH ,NẾU THỰC THI KHÔNG TỐT THÌ NGƯỢC LẠI. NHƯNG THỰC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY QUẢ THẬT LÀ RẤT BUỒN VÀ NHẬY CẢM CÓ DẤU HIỆU KHÔNG NHỎ MỘT SỐ LÃNH ĐẠO CAO CẤP CỦA NHÀ NƯỚC LẠI KHÔNG GƯƠNG MẪU ,KỶ LUẬT KHÔNG NGHIÊM, KỶ CƯƠNG KHÔNG GIỮ .KHÔNG BIẾT SỬA MÌNH THÌ LÀ HỌA CHO ĐẤT NƯỚC LÀ ĐIỀU TẤT YẾU ,DO VÂY QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG CẦN PHẢI KIÊN QUYẾT LOẠI TRỪ BẰNG ĐƯỢC, NẾU KHÔNG LOẠI TRÙ ĐƯỢC SỐ NGƯỜI NÀY SẼ LÀ NUÔI ONG TAY ÁO, HOẶC GỬI TRỨNG CHO ÁC MÀ THÔI ,HỌ ĐANG CHÍNH THỨC LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN MỘT CÁCH TỐI ĐA ĐỂ PHÁ HẠI PHÁP LUẬT NƯỚC TA HÒNG VƠ VÉT TÀI SẢN CỦA ĐẤT NƯỚC CÙNG LÚC GÂY BÈ KẾT MẢNG ĐỂ TRANH DÀNH QUYỀN LỰC HẠI DÂN, HAI NƯỚC TRỤC LỢI CÁ NHÂN VÀ PHỤP VỤ CHỮ TÔI QUYỀN LỰC, CHỨ HỌ CHẲNG PHẢI LÀ YÊU ĐÁT NƯỚC YÊU NHÂN DÂN GÌ HẾT VÌ BẢN CHẤT LÀ ĐÃ THAM TIỀN THAM TIỀN CỐ VỊ ,NGOÀI RA HỌ KHÔNG CÒN CÓ CẢ LÒNG TỰ TRỌNG BẢN THÂN CHỨ NÓI GÌ HỌ CÓ CẢ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA DÂN TỘC . NẾU KHÔNG LOẠI TRỪ ĐƯỢC ,HỌ CÓ QUYỀN TRONG TAY MỘT LẦN NỪA CHẮC CHẮN HỌ SẼ ĐƯA NƯỚC TA TỚI TAI HỌA KHÔN LƯƠNG , ĐẤT NƯỚC TRỞ THÀNH QUỐC NẠN HOẶC CÓ THỂ BỊ DIỆT VONG.

  BÀI NGUỒN DẦU MỎ BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,PHÁP LUẬT

  NGUỒN DẦU NHỜN BÔI TRƠN CƠ CHẾ PHÁP LUẬT CHƯA CAN KIỆT ,AI LÀ NGƯỜI XẢN XUẤT RA NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY ,AI LÀ NGƯỜI TIÊU THỤ NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY TẠI VIỆT NAM
  1 , NHU CẦU : NGUÔN DẦU BÔI CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC TA hiện nay vẫn có NHU CẦU LỚN TRONG XÃ HỘI, (nguồn gốc của loại dầu này sinh ra từ cơ chế lãnh đạo ,NGƯỜI TA GỌI LÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ,THỜI KỲ CƠ CHẾ XIN CHO ,SỬ DỤNG PHỔ BIẾN VÀ CÔNG KHAI MÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM PHẢI CHẤP NHẬN THÀNH MỘT THÓI QUEN VỚI CÁCH SỬ DỤNG LÀM NHIỀU THÀNH NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG RẤT TRƠN CHU ĐƯỢC HÓA MÃ NHƯ MỘT LOẠI DẦU NHỜN CAO CÁP CHẠY MÁY DIEZEN . NHƯNG CÓ ĐẶC ĐIỂM KHÁC LÀ TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TÍNH BẰNG KG MÀ TÍNH BẰNG GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN .LOẠI DẦU NÀY MỚI CÓ TÊN GẦN NHƯ CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2004 ,MỘT CÁI TÊN BẤT THÀNH VĂN . NHƯNG AI CŨNG THUỘC ,MẶC DÙ CHỈ BẰNG QUẢNG CÁO TRUYỀN MIỆNG CỦA NGƯƠI SẢN XUẤT .CHO ĐẾ NAY NÓ TIÊU THỤ TỚI CẢ TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM . TÔI CHO LÀ :LOẠI DẦU NÀY LÀ LOẠI DẦU CÓ ĐỘC TỐ CAO PHÁ HẠI THUẦN PHONG VĂN HÓA TỐT ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC TA ,PHÁ HẠI CẢ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NƯỚC TA ,PHÁ HOẠI CHẾ ĐỘ TỐT ĐẸP MÀ ÔNG CHA TA ĐÃ DÀNH ĐƯỢC TỪ XƯƠNG MÁU CỦA BIẾT BAO THẾ HỆ MÀ CÓ THỜI AI AI CŨNG PHẢI TÔN THỜ ,NHƯNG NAY NÓ HẪNG HỜ KHÓ NHỚ NHƯNG LẠI RỄ QUÊN vì NÓ BỊ ĂN MÒN do loại dầu này gây ra GỌI LÀ DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN ĐƯỢC CẢ PHÁP LUẬT ,NÓ ĐANG TRỞ THÀNH NHỮNG CON VI RÚT VÔ HIỆU HÓA XÃ HỘI VIET NAM HIỆN NAY .ĐIỀU NGUY HIỂM HƠN LÀ NÓ CÒN LÀ LOẠI DẦU CÓ CHẤT NGHIỆN KHÔNG KÉM GÌ MAI TÚY .TÔI TẠM COI NHƯ LÀ một LOAI MA TÚY TƯ TƯỞNG VĂN HÓA, PHÁP LUẬT : TIÊU DIỆT HOẶC HẠN CHẾ ,KHỐNG CHẾ ĐƯỢC LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ bôi trơn pháp luật NÀY đã COI NHƯ ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THẦN KỲ, MỚI có thể ĐƯA ĐẤT NƯỚC TA SANG TRANG MỚI :HÒA BÌNH ,ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG.(AI SẢN XUẤT VA QUẢNG CÁO LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY, CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC ,BỞI NÓ ĐANG HỦY DIỆT NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM )
  Còn nữa

  VIẾT TIẾP BÀI : DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT
  (viết theo nhu cầu truy tìm tội phạm Quốc gia trước thềm đại hội Đảng khóa 11 )
  -NHỮNG NHÂN VẬT TỘI PHẠM SINH RA LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT CÓ CHẤT CỰC ĐỘC HẠI CHO NHÂN DÂN TA KHÔNG THỂ XUẤT THÂN LÀ THÀNH PHẦN DÂN THƯỜNG ĐƯỢC .HẮN PHẢI Ở TRONG HÀNG NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÓ QUYỀN CÓ CHỨC ,SỬ DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC MUA QUAN BÁN CHỨC ,XIN CHO VÀ ĂN TIỀN ĐÚT LÓT….BẰNG CÁCH BẮT NHÂN DÂN PHẢI BÔI TRƠN BẰNG TIỀN KHI GIẢI QUYẾT CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT khi ĐI VÀO CUỘC SỐNG CỦA ĐẤT NƯỚC ,,
  – GIÁ TRỊ CỦA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ PHÁP LUẬT SỬ DỤNG CÓ GIÁ TRỊ BẰNG TỶ THUÂN LỢI NHUẬN THU NHẬN BẤT CHÍNH ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI UY TÍN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ,ĐỐI VỚI QUỐC HỘI VÀ SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI SỰ YÊU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ VÀ CUỘC SỐNG VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN …ĐƯỢC HIỂU LÀ LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU BAO NHIÊU THÌ CHẾ ĐỘ ,ĐẢNG SẼ SỤP ĐỔ VÀ TAN DÃ NHANH BẤY NHIÊU . VÌ VẬY THIẾT MUỐN : CHẾ ĐỘ VÀ ĐẢNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÚNG THEO ĐIỀU LỆ VÀ PHÁP LUẬT ĐÃ QUI ĐỊNH THI PHẢI TÌM VÀ TIÊU DIỆT ÔNG CHÙM SINH RA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ BÔI TRƠN PHÁP LUÂT.NÀY
  – CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI DÂN CŨNG RẤT THẤU HIỂU CHO CÁI GỌI LÀ LUẬT LỆ BẤT THÀNH VĂN: ĐÃ LÀM QUAN THÌ PHẢI CÓ LỘC ,NHƯNG CŨNG ĐỒNG Ý LÀ CÁI LỘC ĐÓ PHẢI TRÊN CÁI LỢI CỦA ĐÁT NƯỚC ,CÁI LỢI CỦA NHÂN DÂN ,CÁI LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN BẰNG CÁCH CÔNG KHAI THƯỞNG CẢ BẰNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH XUÁT SẮC NHIỆM VỤ HOẶC VIỆC DÂN CÓ YÊU CẦU PHỤC VỤ THÊM.ĐƯỢC HƯỞNG CÔNG KHAI HÓA. TẠO RA MỘT CƠ CHẾ THOÁNG LÀM SỰ THÚC ĐẨY VÀ SÚC TÁC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI NHANH CHÓNG VÀ LÀNH MẠNH.
  – NẾU QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG CÒN ĐỂ DẦU BÔI TRƠN NÀY VẪN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG GUỒNG MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÁT NƯỚC :TÔI XIN MẠNH DẠN NHẬN ĐINH TẠM THỜI NHƯ SAU : SỰ PHÁTTRIỂN CỦA ĐÁT NƯỚC TA NẾU CÒN LOẠI DẦU NÀY TỚI ĐÂY SẼ DI XUỐNG DỐC TOÀN DIỆN VÀ KHÔNG CÓ PHANH. VÌ ÔNG TRÙM CỦA NÓ LUÔN MUỐN BÁN CẢ ĐÁT NƯỚC NƯỚC NÀY ĐỂ LÀM CỦA RIÊNG ,(ÔNG TRÙM NÀY RẤT TINH VI VÀ SẢO QUYỆT , CHUYÊN ẨN LẤP DƯỚI MỘT ĐIA VỊ LÃNH ĐẠO CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ ,ẨN LẤP DƯỚI LÝ THUYẾT GIÁO ĐIỀU ĐỂ ĐÁNH LỪA NHÂN DÂN LẪN LỘN GIỮA VÀNG VÀ THAU , GIỮA TRÁI VÀ PHẢI , CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI DÂN TRÍ THỨC VÀ YÊU NƯỚC MỚI NHÌN THẤY CHÚNG ĐƯỢC RỄ RÀNG HƠN BẰNG NHỮNG CON SỐ TOÁN HỌC. TÔI XIN VÍ DỤ TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN KINH TẾ MÀ DÂN GIAN GỌI LÀ NGON , CÁC DANH NGHIỆP MUỐN CÓ ĐƯỢC PHẢI DÙNG DẦU NHỜN BÔI TRƠN NHIỀU THÌ HẮN MỚI KÝ QUYẾT ĐỊNH ,HẮN CÒN NGHĨ RA NHIỀU THỦ TỤC CỒNG KỀNH ĐỂ VÒI VĨNH ,HẮN CÒ NGHĨ RA CÁC DỰ ÁN CỰC LỚN ĐỂ THU LỢI NHẬN CAO CHO MÌNH, ĐỂ RÚT RUỘT TIỀN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐƯỢC NHIỀU HƠN ,GỌN HƠN . MẶC DÙ HẮN THỪA BIẾT LÀ DỰ ÁN NÀY KHÔNG CÓ LỢI CHO NON SÔNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ,HÁN THỪA BIẾT RẰNG DỰ ÁN NÀY Ở BÊN CÁC NƯỚC CÓ NỀN KINH TẾ GIẦU CÓ HƠN HÀNG CHỤC LẦN NƯỚC TA, CÓ TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ KINH TẾ GIỎI CÒN BỊ LÕ VỐN HÀNG CHỤC,HÀNG TRĂM TỶ ĐÔ LA: NHƯ Ở ĐÀI LOAN, NHẬT BẢN CHẲNG HẠN , HẮN LÀM GÌ CÓ LƯƠNG TÂM ,CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA DÂN TỘC ,HẮN LÀM GÌ CÓ LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN ,HÁN CHỈ CÓ CÁI CÁ NHÂN LÒNG THAM VÔ ĐÁY MÀ THÔI ,VÌ ĐỒNG TIỀN MÀ BẤT CHẤP TẤT CẢ ,CHÍNH HẮN LÀ ÔNG TRÙM SINH RA LOAI DẦU NHỜM CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT NÀY Ở NƯỚC TA ĐÃ HOÀNH HÀNH ĐƯỢC BAO NĂM NAY :VÌ THẾ HẮN ĐÃ CÓ TÀI SẢN BẤT CHÍNH LỚN NHẤT VIỆT NAM . NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CẦN PHẢI TRUI TÌM VÀ SỬ BẮN TỦ HÌNH HẮN TẠM THỜI VẮNG MẶT .ĐỂ VIÊT NAM TA KHÔNG CÒN LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT HẠI NƯỚC HẠI DÂN VÀO THỜI ĐIỂM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA 11TỚI ĐÂY ?

  Số lượt thích

 5. nguyen hoang hon 25/07/2010 / 2:23 chiều

  nguyen viet ha
  Tháng 7 24, 2010 @ 14:06:45

  Tôi quả quyết và đảm bảo rằng con người này giỏi và tài ba như vậy mà lại có truyền thống gia đình như thế thì rứt khoát sẽ là Tổng bí thư của Đảng ta khóa II cộng với Trương Tấn Sang giỏi về kinh tế sẽ là Thủ tướng Chính phủ cùng với Nguyễn Văn Chi người Đà nẵng nơi có thành phố của Nguyễn Bá Thanh sanh và sạch (TP 5 không).Bộ ba này tôi tin chắc đất nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp phát triển.Tôi một người biết dự đoán tương lai đất nước,dự đoán ai sẽ léo lái đất nước trong tương lai chắc chắn các quý vị sẽ quan tâm và cho ý kiến.

  Trả lời

  nguyen hoang hon
  Tháng 7 25, 2010 @ 12:38:29

  Thoi ong Truong Tan Sang lam bi thu TP HCHM cung la thoi cung sinh ra Trum xa hoi den : Nam Cam , neu duoc lam Thu tuong Chinh phu co the se co 5 nam cam moi o 5 thanh pho lon tai Viet nam ,ket hop voi nhieu tham nhung do ong Nguyen Van CHI dung tung ,ky luat Dang ong Chi :co tinh khong su ly nghiem (hien nay chi kiem diem lay le), ket hop voi Nguyen Ba Thanh : hao DANH ,lang phi ,ho do: Thi Viet nam se di dau ve dau…..? ( lieu co loan quan, loan quan khong :kho ma tranh khoi )

  Trả lời

  nguyen hoang hon
  Tháng 7 25, 2010 @ 14:07:23

  – SO SANH VOI LUAT MOI TRUONG, LUAT CHONG LANG PHI… NHAN DAN VIET NAM CO THE TO CAO VA KHOI KIEN ONG NGUYEN BA THANH BI THU DA NANG DUOC ROI ?
  – SO SANH VOI QUI DINH VA DIEU LE DANG CSVN,NHAN DAN VIET NAM CO TH TO CAO ,KHOI KIEN ONG NGUYEN VAN CHI CHU NHIEM UBKT DANG DUOC ROI .(ONG CHI SINH NAM1945 NAM NAY LA 66 TUOI NEU TAI CU THI LA LOAI CAN BO THAM QUYEN CO VI THOI ,NHUNG CAN BO THAM QUYEN CO VI THI KHONG THE TIN DUOC LA DIEU HIEN NHIEN )
  – KHOA 09,KHOA 10 CUNG DO ONG NONG DUC MANH LAM BI THU ,NHUNG KHOA 10 ONG TRUONG TAN SANG LAM CHUC THUONG TRUC BAN BI THU W DANG CSVN TUONG DUONG PHO TONG BI THU :SO SANH HAI KHOA DANG VIEN KHOA 10 VI PHAM NHIEU HON, NGHIEM TRONG HON, THAM NHUNG NHIEU HON, PHA RUNG NHIEU HON, O NHIEM MOI TRUONG CHAM TRONG HON , AN NINH QUOC PHONG CHENH MANG HON , DAO DUC XA HOI XUONG CAP HON , NOI BO DANG KHONG DOAN KET NHU KHOA 09 ,KY CUONG BUONG LONG , TU TUONG GIAO DIEU ,LOI SONG KHONG TRONG SACH .v…………HON KHOA 09 . VAY DA THE HIEN :ONG TRUONG TAN SANG LA NGUOI KHONG CO NANG LUC LANH DAO GIOI dau ,NGOAI RA CON PHAI CHUI TRACH NHIEM DE XAY RA NHIEU SAI PHAP NGHIEM TRONG NEN TREN ,SO VOI KHOA 09 ,NEU TRONG DANG LANH DAO KEM THI LAM KINH TE CUNG KEM VI O VIET NAM CHI CO MOT DANG THOI ” MOI VAN DE DEU DUOI SU LANH DAO CUA DANG CA ,KHONG NHU CAC NUOC DA NGUYEN ,DA DANG KHAC ,DO VAY CAC BAN DANH GIA ONG TRUONG TAN SANG LANH DAO GIOI LA KHONG CO CAN CU, LA SAI LAM RAT LON : NEU CAN SAU NAY TO SE DUA RA SO LIEU THAT CU THE DE SO SANH VA LA CHUNG CU KHONG THE co AI BAC BO DUOC NHUNG VAN DE Neu TREN ?

  Số lượt thích

 6. Bui Dih Quyên 25/07/2010 / 5:14 chiều

  Tôi là người lao động cũng là công dân nước Việt nam có mong muốn lớn thu 2 là :Năm 2011 ông Nguyen Thien Nhan ,uy vien trung ương Đảng sẽ được làm Thu tuong Việt nam vì: Ông Nguyen Thien Nhan có tiểu sử 2 đời là nhà trí thức yêu nước : Bản thân ông là ủy viên trung ương Đảng , dang lam pho thu tuong , có trình độ tiến sĩ ( co tam ,co tai that su ) chắc chắn có tầm nhìn xa trông rộng…..để lãnh đạo đất nước vững chắc đi lên…..(đây là quyền ước mơ của mỗi công dân )

  Trả lời

  Bui Dih Quyên
  Tháng 7 25, 2010 @ 16:46:55

  19. Bui Dih Quyên | Tháng Bảy 25, 2010 at 16:27
  ONG NGUYEN MINH HIIEN MOI LA KE DANH TRONG BO DUI , CHINH ONG TA LAM CHO NGANH GIAO DUC XUONG DOC TRAM TRONG ,LAM CO GIAO KHONG CON LA ME HIEN : VOI BENH THANH TICH ,TIEU CUC, DAY THEM, HOC THEM ,CHAT LUONG THI TIET HOC THAT TIET HOC GIA ,ONG HIEN SINH RA BENH THU HAI LA SACH GIAO KHOA ,THAY DOI NHU THOI TIET, KHI AN DU VE KINH TE ROI ,ONG HA CANH AN TOAN VE HUU ,DE TRANH TIENG DOI , TRANH TOI ,ONG DI DU HOC TAI ANH QUOC :ONG DA GAY NEN CHO NEN GIAO DUC NUOC NHA NHIEU CAN BENH HOAN, GIONG NHU BENH LANG Y KHO MA CHUA DUOC TRONG NHIEU THE HE.CHINH VI VAY:
  ONG NGUYEN MINH HIEN NGUYEN BO TRUONG BO GIAO DUC LA KE GAY BENH HOAN CHO NEN GIAO DUC NUOC NHA ,TRONG THOI GIAN NGAN KHONG THE CHUA KHOI DUOC, THOI GIAN 2006-20010 LA THOI GIAN PHAT BENH CUA NGANH GIAO DUC ,DAU ONG NGUYEN THIEN NHAN CO GIOI MAY CUNG CHI HAN CHE DUOC PHAN NAO THOI VI CAC VI RUT BENH THANH TICH VA SACH GIAO KHOA ,CHAY LOP, CHAY TRUONG..V…DA NGAM VAO GIAO VIEN VA HOC SINH TU MAU GIAO TEN TIEN SI LA 10 NAM NHU MOT LOAI DOC DUOC VIEN NHIEM CA MOT THE HE : KE TU KHI ONG NGUYEN MINH HIEN NHAN CHUC TOI KHI VE HUU ,THEO KIEU CHAY LANG SANG ANH QUOC LAY CO HOC TIEP,,,,( DUOC HIEU LA NGUOI AN OC NGUOI DO VO,KE GAY BIENH MAT 10 NAM THI NGUOI CHUA BENH PHAI IT NHAT LA 30 NAM ,CO THE CON LAU HON NEU THAY THUOC TOI ) CHINH ONG HIEN LA KE DANH TRONG BO DUI, GAY BENH CHO NEU GIAO DUC VIET NAM :MOT CON BENH NGUY HIEM CHO CHI THUC NUOC NHA? (BAC HO NOI :TRONG CAY 10 NAM TRONG NGUOI LA 100 NAM :CAN SUY NGAM )

  Số lượt thích

 7. Bui Dih Quyên 25/07/2010 / 5:39 chiều

  Bùi Đình Quyên
  Tháng 6 06, 2010 @ 23:19:22

  Tôi là người lao động cũng là công dân nước Việt nam có mong muốn lớn nhất là :Năm 2011 ông Hồ Đức Việt trưởng ban tổ chức trung ương Đảng sẽ được làm tổng bí thư Đảng cộng sản việt nam vì: Ông Hồ Đức Việt có tiểu sử ba đời là nhà trí thức yêu nước : Bản thân ông là ủy viên trung ương Đảng , thành viên trong bộ chính trị , có trình độ tiến sĩ toán học chắc chắn có tầm nhìn xa trông rộng…..để lãnh đạo đất nước vững chắc đi lên…..(đây là quyền ước mơ của mỗi công dân )

  Số lượt thích

 8. Bui Dih Quyên 27/07/2010 / 12:22 sáng

  Thời thế tao ra anh hùng chứ không phải anh hùng tạo ra thời thế :cần suy ngẫm

  Số lượt thích

 9. Bui Đìh Quyên 28/07/2010 / 10:20 chiều

  Bui Đìh Quyên, on Tháng Bảy 28, 2010 lúc 6:49 chiều Said:
  Các bác lãnh đạo Đảng và Quốc hội ,Nhà nước xem hình ảnh trên : Đã cảm thấy Pháp luật và việc thực thi pháp luật tại Việt nam có khớp nhau hay là cách xa nhau , việc học tập tấm gương và làm theo tấm gương có lẽ cũng vậy thôi (Điều này có liên qua mật thiết vối chế độ ta đấy vì đây là bằng chứng thật không phải là tôi uốn ba tấc lưỡi son phấn chính trị :đã chứng minh cán bộ Đảng viên hay dân thường thực hiện tốt pháp luật và đường nối của Đảng , cần suy ngẫm )

  Số lượt thích

 10. Bùi Đìh Quyên 30/07/2010 / 10:55 chiều

  VỤ ÁN TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH
  TÓM LẠI NHỮNG VIÊC THỰC THI KỲ LẠ CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN SAU ĐÃ DẪN ĐẾN HẬU QUẢ THỰC TẾ QUÁ PHŨ PHÀNG ĐƯỢC CHỨNG MINH CỤ THỂ QUA CUỘC ĐỐI THOẠI TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CPĐT AN HƯNG PLAZA SÁNG 30/07/2010 : VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ CÁI TRẮNG NHỮNG VI PHẠP VÀ NÓI KHÔNG BIÉT, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ TRƯỚC MẶT CẢ CÔNG AN VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ (CUỘC ĐỐI THOAI ĐÃ ĐƯỢC GHI ÂM TOÀN BỘ KHÔNG THỂ CHỐI CÁI ĐƯƠC…ĐÃ CHỨNG MINH CÁC CÁN BỘ CÓ THẨM QUYỀN CÓ DẤU HIỆU RÕ RÀNG .ĐÃ CỐ TÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN , LÀM PHAI MỜ VỤ ÁN VÀ CỐ TÌNH ĐỂ LỌT TỘI PHẠM HÒNG TRỤC LỢI …HẠI DÂN ,HẠI NƯỚC PHÁ HẠI UY TÍN CỦA ĐẢNG, PHÁ HẠI PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCNVN…) DO BÚC XÚC vì vậy NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM ,BUỘC TÔI PHẢI KHỞI KIÊN TIẾP ÔNG NGUYỄN VĂN CHI ,TIIẾP TỚI LÀ ÔNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG ….. THỂ HIÊN NHƯ SAU .

  CÁCH THỰC THI CÁC QUI ĐỊNH CỦA ĐẢNG VÀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN MỘT CÁCH KỲ LẠ
  Riêng nói về các cơ quan Đảng tại Quảng ninh thực thi các qui đinh của Đảng và điều lệ của Đảng như sau :
  Tỉnh ủy Quảng ninh tôi Quyên đã tới trực tiếp là 4 lần với hàng chục lần đơn, điện thoại trực tiếp nhiều lần để giả quyết vụ việc nhưng mãi về sau tôi đã nhận được văn bản ,lần cuối cùng là ngày 05/07/2010 ,có nội dung chính nguyên văn như sau; “ngày 24/06/2010 thường trực Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 859/CV/TU nội dung giao cho thành ủy Hạ long chỉ đạo cơ quan công an,viện kiểm sát và tòa án Hạ long rà soát lại các nội dung và kết quả đã giải quyết, có biện pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa công ty TNHH Tuần châu và công ty CPĐT An Hưng plaza trong việc tổ chức thi công một số hạng mục công trình tại chợ Hạ long 2 “ “ Đơn gửi cả UBKT T W Đảng …do ông Hoàng Ngọc Viên phó chủ nhiệm ký tên.
  Việc thực thi theo lệnh cấp trên của thành ủy Hạ long như sau :do chúng tôi đã đến trực tiếp báo cáo vụ việc nhiều lần , cùng hàng chục đơn gửi tới Thành ủy Hạ long, 6 tháng sau thành ủy Hạ long mới ra một văn bản số15-PBT/ VP do Chánh văn phòng Lê Văn Ca ký tên vào ngày 25/5 /2010 với nội dung nguyên văn như sau ;“ thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy ,văn phòng Thành ủy chuyển đơn của ông bà đến đồng chí Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng .xem xét giải quyết theo qui dịnh của điều lệ Đảng “ “vậy văn phòng thành ủy Hạ long thông báo để ông bà biết và liên hệ “.Tôi Quyên đã sang trực tiếp phòng của chủ nhiệm UBKT Đảng Thành ủy Hạ long là 4 lần ,gặp trực tiếp ông chủ nhiệm Lê Minh yêu cầu làm việc hoặc trả lời bằng văn bản ,nhưng ông cố tình không tiếp ,.Ngoài ra còn ăn nói thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm sau đó do bức xúc , tôi sang phòng ông phó bí thư Thành ủy Hạ long Nguyễn văn Sơn để trình bày ,được khoảng 15 phút không ngờ ông Sơn lại có lời nói thiếu văn hóa hơn và quá vô trách nhiệm của một lãnh đạo cấp ủy thành phố mang hàm ý rõ ràng ;“ họ phun nước phân vào người khác chứ phun vào ông đâu mà ông kiện….” khi đó tôi phản đối ,cùng lúc ông Sơn phát hiện được tôi ghi âm, ông sơn quát tháo đòi bắt máy ghi âm của tôi vì thế tôi đi về trước (NẾU ÔNG Sơn là người lãnh đạo tốt thì sợ gì ghi âm ,việc gì phải đòi bắt giữ máy ghi âm của tôi ,vi phạm luật báo chí) , còn Nguyễn Thi Lan người đi cùng tôi thì bị bảo vệ và công an do lệnh của ông Sơn giữ xe máy lại (khoảng 2 tiếng ), sau đó công an đọc bắt cô Lan viết vào văn bản theo ý của công an và ký tên vào ,rồi mới trả xe máy cho đi về .Nhưng mọi việc đến nay vẫn không có hồi âm . Ngày 27/07/2010 tôi Quyên lại lên gặp ông lê Minh lần nữa nhưng cũng chẳng có kết quả gì , sau đó tôi đành viết giấy để lại và ghi số điện thoại gửi ông Long Bí thư Thành ủy Hạ long qua bà Phó chủ nhiệm UBKT Đảng , với nội dung đề nghị giải quyết, nhưng kết quả cũng không có hồi âm vì vậy nay tôi buộc phải viết lên sự thật đau lòng này .
  Tất cả những vẫn đề trên đã chứng minh ;Tỉnh ủy Quảng ninh, Thành uỷ Hạ long có dấu hiệu vi phạm hành chính để cho nhiều Cán bộ, Đảng viên có cơ hội vi phạm pháp luật ,có dấu hiệu bao che cho tội phạm để trục lợi cá nhân :bằng cách làm phai mờ vụ án nghiêm trọng, để lọt tột phạm phá hại uy tín của Đảng phá hại pháp luật ,hại nước hai dân thành hệ thống từ cấp cơ sở trở lên ?
  NHŨNG SAI PHẠM TRÊN LÀ DO SỰ LƠ LÀ có dấu hiệu DUNG TÚNG CỦA UBKT T W ĐẢNG ĐỨNG ĐẦU LÀ ÔNG NGUYỄN VĂN CHI chủ nhiệm UBKTTW ĐẢNG ( vì ĐÂY LÀ CHỈ MỘT VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH CHO NHIỀU VỤ VIỆC KHÁC… MANG TÍNH VĨ MÔ CHO VIỆC THƯC THI PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ ĐCSVN…)
  VÌ QUÁ BỨC XUC DO VẬY ĐẾN NGÀY 05/07/2010 VỤ VIỆC KHÔNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM BUỘC TÔI KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH ÔNG NGUYỄN VĂN CHI TỚI TÒA HÀNH CHÍNH ND TỐI CAO và BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT THEO PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG …( NÓI VÀ LÀM LÀ MỘT)

  CÁCH THƯC THI PHÁP LUẬT RÂT KỲ LẠ TẠI TINH QUANG NINH
  Đến thời điểm 20 / 07/2010 tôi Bùi Đình Quyên thấy việc giải quyết của UBND tỉnh về vụ việc chợ Hạ long 2 vẫn chưa được giải quyết 1% nào. Là do cán bộ có thẩm quyền ở thành phố Hạ long và tỉnh Quảng ninh cố tình bao che và kéo dài để tạo thời gian làm phai mờ vụ án .Hòng chạy án cho Vũ Đức Cường đã chiếm đoạt tài sản của công dân ,doanh nghiệp là hơn một tỷ đồng. Có dấu hiệu rõ ràng tổ chức mua hàng lậu là tiền tỷ ,trốn thuế nhà nước…có hành vi vô đạo đức xã hội chửi người, đánh người ,đuổi người để chiếm đoạt tài sản vi phạm điều 135 Bộ luật hình sự..,vi phạm luật giao thông nghiêm trọng ,tổ chức phun nước phân từ toi- let và nước chợ cá chảy ra để phun vào hàng nghìn người dân ,,,Có dấu hiệu cố tình kéo dài thời gian, đồng tạo điều kiện cho một số cán bộ công an Hải phòng ,công an Hải dương, công an Hà nội ,Bộ công an có đủ thời gian và điều kiện tiếp tục hợp lý hóa hoặc tạo dựng giấy tờ ,hóa đơn của nhà nước để tiếp tục bao biện cho công ty TNHH Đồng lực Hải phòng ,công ty CP Phát long Hải dương ,công ty CPTM&SX Hưng phát chạy án vì hành vi trốn thuế nhà nước có hệ thống là hàng tỉ đồng trên năm ,….( tôi có đủ bằng chứng để chứng minh lời nói của mình ) , ngoài ra số cán bộ công an trên đồng thời né tránh được trách nhiệm của mình khi thi hành công vụ sai trách nhiệm thiêng liêng do Đảng và Nhà nước ,nhân dân giao phó ,Có dấu hiệu biến chúng tôi thành người có tội ( vì tố cáo không có cơ sở……) hòng chụp mũ người lao động chân chính để hại người vô tội. xóa án, không trả tiền chúng tôi ,mang hàm ý hàng thì sống ,chống thì cho mày chết…. .có thể cuối năm số công an này vẫn được giấy khen :các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ .Tôi còn được biết có đơn vị đã được phong là đơn vị anh hùng rồi . Dưới đây tôi xin đưa ra ví dụ khác thường về cách giải quyết của các cán bộ có thẩm quyền ở thành phố Hạ long và tỉnh Quảng ninh nói một cách thẳng thắn là quá vô lý không thể chấp nhân được , ngoài ra còn nực cười thể hiên như sau ;
  Qua hàng trăm lần đơn đúng thời hiệu ,đúng qui định của pháp luật, tôi và Nguyễn Thi Lan nhận đươc văn bản của Tòa án tối cao,Viện kiểm sát tối cao với nội dung nguyên văn như sau “…Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn tới chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh để được xem xét theo thẩm quyền” ký thay Viên trưởng :Dương Văn Minh vào10/05/2010 :sau đó chúng tôi nhận được sự gây gổ, đe dọa , khủng bố tinh thần của một số người xấu mà dân thường gọi là xã hội đen , sau tôi gửi nhiều đơn lên công luận của tỉnh cùng Trung ương ,, chúng tôi lại tiếp tục nhận được 2 công văn của UBKT Tỉnh ủy ,1 công văn của Thành ủy Hạ long mang tính chiếu lệ ,vẫn để đèn xanh cho kẻ vi phạm pháp luật , 2 công văn của UBND tỉnh Quảng ninh giao cho Thanh tra tỉnh giải quyết ,Qua nhiều lần tôi trực tiếp đến thanh tra nhưng không có tác dụng gì ,cuối cùng tôi và ông Cường phó Chánh thanh tra UBND tỉnh thỏa thuận cùng gặp mặt để giải quyết thương lượng cho xong việc với điều kiện của tôi là trong thời gian không quá ngày 30/06/2010 bằng văn bản do ông Chính trưởng phòng nghiệp vụ ký tên . Nhưng tôi đã nhầm vì quá cả tin , ngây thơ :ngày 04/7/2010 tôi nhận được văn bản của thanh tra tỉnh Quảng ninh do ông phó thanh tra tỉnh Vũ Kiên Cường ký tên với nôi dung nguyên văn như sau : “ ngày 02/07/2010 thanh tra tỉnh đã mời giám đốc Cty CPĐTAn hưng Plaza( Vũ Đức Cường) đồng ý thỏa thuận với ông Quyên – giám đốc Cty TNHH Tuần châu, nhưng ông Quyên phải chủ động đến Cty để thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung thỏa thuận, sau đó Cty CPĐT An hưng Plaza sẽ mời chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan chứng kiến việc thỏa thuận”. tôi đã tin vào văn bản này, đã cử người và trực tiếp sang công ty CPĐT An hưng Pla za quản lý chợ Hạ long2 là 4 lần không gặp được Vũ Đức Cường ,điện thoại nhiều lần không được sau phải hỏI mãi mới biết điện thoại mới của Vũ Đức Cường :ngày10/07/2010 tôi điện gặp được Vũ Đức Cường có hứa thứ 7 tuần sau, nhưng cũng không có hồi âm đến ngày 16/07/2010 tôi lại điện tiếp cho Vũ Đức Cường lại hứa là tuần sau .có khả năng cứ hứa nay hứa mai mãi mà thôi……
  Tôi cho rằng cách giải quyết vụ việc và thi hành pháp luật lạ thường ở tỉnh Quảnh ninh là; thanh tra tỉnh lạị phụ thuộc vào kẻ vi phạm pháp luật để giải quyết,thật là chuyện nực cười ; giống như câu chuyện cười ngụ ngôn : có một người bắt được kẻ trộm dẫn đến đồn cảnh sát để điều tra về việc kẻ ăn trộm đồ của ông ta ,thì cảnh sát trả lời là để tôi hỏi kẻ ăn trộm xem nó có lấy đồ của ông không ,nếu nó nói là không thì ông chính là kẻ vu khống ? “ Do vậy tôi tạm cho là Vũ Đức Cường to hơn cả cán bộ thi hành pháp luật ở tỉnh Quảng ninh ( vì kẻ vi phạp pháp luật nay lại to hơn cả pháp luật là một điều kỳ lạ khác thường xảy ra tại Quảng ninh quê tôi )
  Bùi Đình Quyên ngày 22/07/2010
  Đến ngày 28 / 07/ 2010 nếu cán bộ tỉnh Quảng ninh không giải quyết DỨT ĐIỂM vụ việc tại chợ Hạ long 2 . Buộc chúng tôi sẽ khởi kiện ÔNG LÊ HỒNG ANH LẦN 2, ÔNG NGUYỀN VĂN CHI, ÔNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG tới tòa án nhân dân tối cao để giải quyết (NÓI VÀ LÀM LÀ MỘT)
  NGÀY 28/07/2010 đã gửi đơn khởi kiện ông LÊ HỒNG ANH do vụ việc cố tình không giải quyết
  TÓM LẠI NHỮNG VIÊC THỰC THI KỲ LẠ CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐÃ DẪN ĐẾN HẬU QUẢ THỰC TẾ QUÁ PHŨ PHÀNG ĐƯỢC CHỨNG MINH CỤ THỂ QUA CUỘC ĐỐI THOẠI TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CPĐT AN HƯNG PLAZA SÁNG 30/07/2010 : VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ CÁI TRẮNG VÀ KHÔNG BIÉT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ TRƯỚC CÔNG AN VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ (CUỘC ĐỐI THOAI ĐÃ GHI ÂM TOÀN BỘ KHÔNG THẺ CHỐI CÁI ĐƯƠC….ĐÃ CỐ TÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN , LÀM PHAI MỜ VỤ ÁN VÀ CỐ TÌNH ĐỂ LỌT TỘI PHẠM HÒNG TRỤC LỢI …HẠI DÂN ,HẠI NƯỚC PHÁ HẠI UY TÍN CỦA ĐẢNG, PHÁ HẠI PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCNVN…) vì vậy NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM ,BUỘC TÔI PHẢI KHỞI KIÊN TIẾP ÔNG NGUYỄN VAN CHI , ÔNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG …..

  Số lượt thích

 11. Bùi Đìh Quyên 31/07/2010 / 11:20 chiều

  Ý XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
  Về vấn đề tại việt nam ngày 15/07/2010 đã ra đời tạp chí nhân quyền ,như vậy đã có cơ sở gúp công dân việt nam và bà con việt kiều có nơi nói nên ý kiến, quan điểm của mình về nhân quyền tại Việt nam hiện nay .theo quan điểm của tôi là người công dân đang ở tại việt nam thì định nghĩa về nhân quyền tại việt nam còn chưa được rõ nét ,nhân thức của mỗi người dân về nhân quyền còn mới và chưa được khớp nhau.Do vậy cần có một diễn đàn tranh luận bình đẳng ,phản biện để nêu lên được những quam điểm ,những định nghĩa đúng đắn của Nhân quyền việt nam nói riêng , theo thời đại trên toàn thế giới nói chung.
  Riêng quan điểm của tôi về nhân quyền tại việt nam phần chính là quyền người công dân Việt nam được Hiến pháp và pháp luật của nhà nước CHXHCN việt nam bảo vệ ,ngoài ra còn có đường lối (những qui định và luật mới … )của Đảng CS VN và nhà nước XHCN bảo vệ nhân quyền cho công dân việt nam….tuy nhiên còn có ít nhiều yếu tố khác nước ngoài và chưa được đầy đủ theo thời đại ( ở nước nào thì theo nước đó nhưng Nhân quyền luôn phải cần cải thiện vì đây là NHU CẦU thiết yếu nhất của loài người vì “không có gì quí hơn độc lập tự do “ lời HO CHI MINH “ )
  – Nếu quan điểm trên được nhiều người ủng hộ thì ta cần bàn đến vấn đề phải hiểu thấu đáo :ai là người xâm phạm nhân quyền của công dân việt nam, thế lực nào xâm phạm Nhân quyền của nhân dân việt nam ( đại diện cho nhân dân VN là đảng CSVN, nhà nước XHCN VN ) ,thế lực nào xâm phạm Nhân quyền cộng đồng người việt nam (trong đó có cả việt kiều)…..
  Tạp chí nhân quyền Việt nam ra đời có nêu :”giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ ta; đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch. “ “Tạp chí là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về các vấn đề về quyền con người; nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch. Tạp chí thông tin về tình hình nhân quyền thế giới; quan điểm của các nước về quyền con người; hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khu vực”.
  Nhưng trước mắt muốn ĐÁU TRANH ,chống lai ,phản bác …các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dưng và phát triển đất nước ta …… thì phải xác định thế lực thù như thế nào …nếu không xác định được đúng thì khác gì gió thổi nhà chống ,đúng sai lẫn lộn không biết chính xác THẾ NÀO là THẾ LỰC THÙ DỊCH .
  Quan điểm của tôi : Thế lực thù địch được hiểu như sau :
  – Những người cố tình thực hiện TRÁI Hiến pháp ,pháp luật của nhà nước CHXHCN VIỆT NAM ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại ) nếu nhiều người mà cố tình thực hiện trái Hiến pháp và pháp luật này mà kết hợp thành hệ thồng được coi là cố tình chống đối lại HiẾN pháp và pháp luật nước ta được gọi là : thế lực thù dịch của nhà nước CHXHCN Việt nam .
  – Những người cố tình thực hiện TRÁI những qui định và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt nam ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại ) nếu nhiều người cố tình thực hiện trái quy định và Điều lệ của ĐCSVN này mà kết hợp thành hệ thồng được coi là cố tình chống đối lại Đảng cộng sản Việt nam được gọi là : thế lực thù dịch của Đảng cộng sản việt nam và nhà nước CHXHCN Việt nam .
  – Những người cố tình thực hiện TRÁI đường lối của Đảng Cộng sản Việt nam và nhà nước XHCN VN VÀ NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại ) nếu nhiều người cố tình thực hiện trái đường nối của ĐCSVN và nhà nước XHXHCNVN và nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt nam này mà kết hợp thành hệ thồng được coi là cố tình chống đối lại Đảng cộng sản Việt nam ,chống lại nhà nươc va nhân dân ta được gọi là : thế lực thù dịch của Đảng cộng sản việt nam và nhà nước CHXHCN Việt nam và nhân dân việt nam .
  – Những người cố ý xâm phạp quyền con người,quyền công dân theo hiến pháp và pháp luật việt nam qui định và bao che cho nhau thành hệ thống dàn áp ,chém ,giết nhân dân VIỆT NAM TRÁI PHÁP LUẬT được hiểu là xâm phạm nhân quyền con người tại VIỆT NAM ,cụ thể là xâm phạp quyền công dân Việt nam theo Hiếu pháp và pháp luật quy định có hệ thống có thể gọi là thế lực thù địch của nhân dân việt nam . ( thế lực thù đich không kể là người hoặc tổ chức nước ngoài hay trong nước) ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại )
  – Nhưng người cố ý tham nhũng lãng phí tài sản của nhà nước và của nhân dân phá hại công cuôc xây dựng đất nước và phát triển đất nước ,cố tình chiếm đoạt tài sản của công dân xâm hại khủng bố tinh thần của công dân có hệ thống được gọi được gọi là thế lực thù địch của nhà nước và nhân dân Việt nam ……….
  Cách đây hơn nửa thế kỉ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trên báo Nhân dân số ra ngày 31/7/1952, người nêu rõ “ Tham nhũng là kẻ thù bên trong” của đất nước, “Tham ô lãng phí và bệnh quan liêu dù cố ý hay không cũng là bọn đồng minh của thực dân phong kiến”, “Những kẻ quan liêu lãng phí thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của chính phủ, của nhân dân, tội ấy nặng như tội Việt gian, mật thám. Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của chính phủ cũng là mật thám phản Quốc “
  BÙI ĐÌNH QUYÊN :TỎ 5 KHU3 GIẾNG ĐÁY- HẠ LONG -QUẢNG NINH viết NGÀY 31/07/2010

  TÔI BÙI ĐÌNH QUYÊN YÊU CẦU ÔNG NGUỄN HỒNG QUÂN PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NINH VÀ ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH :NGUYỄN VĂN DỌC HỤ TRÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, KHẨN CẤP GIẢI QUYẾT RỨT ĐIỂM VỤ VIỆC XẢY RA TẠI CHỢ HẠ LONG 2 DO VŨ ĐỨC CƯỜNG CÔNG TY CPĐT AN HƯNG PLAFA GÂY RA TƯ NGÀY 07/12/2009 ĐẾN NAY CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DO CỐ TÌNH LÀM PHAI MỜ VỤ ÁN CÓ DẤU HIỆU RÕ RÀNG CHẠY TỘI ,CÃI TRẮNG ,ĐỂ LỌT TỘI PHẠM ,……? NEU HAI ONG CO TINH KHONG GIAI QUYET THI PHAI CHUI TRACH NHIEM TRUOC DANG VA PHAP LUAT

  CÁCH THỰC THI CÁC QUI ĐỊNH CỦA ĐẢNG VÀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN MỘT CÁCH KỲ LẠ
  Riêng nói về các cơ quan Đảng tại Quảng ninh thực thi các qui đinh của Đảng và điều lệ của Đảng như sau :
  Tỉnh ủy Quảng ninh tôi Quyên đã tới trực tiếp là 4 lần với hàng chục lần đơn, điện thoại trực tiếp nhiều lần để giả quyết vụ việc nhưng mãi về sau tôi đã nhận được văn bản ,lần cuối cùng là ngày 05/07/2010 ,có nội dung chính nguyên văn như sau; “ngày 24/06/2010 thường trực Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 859/CV/TU nội dung giao cho thành ủy Hạ long chỉ đạo cơ quan công an,viện kiểm sát và tòa án Hạ long rà soát lại các nội dung và kết quả đã giải quyết, có biện pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa công ty TNHH Tuần châu và công ty CPĐT An Hưng plaza trong việc tổ chức thi công một số hạng mục công trình tại chợ Hạ long 2 “ “ Đơn gửi cả UBKT T W Đảng …do ông Hoàng Ngọc Viên phó chủ nhiệm ký tên.
  Việc thực thi theo lệnh cấp trên của thành ủy Hạ long như sau :do chúng tôi đã đến trực tiếp báo cáo vụ việc nhiều lần , cùng hàng chục đơn gửi tới Thành ủy Hạ long, 6 tháng sau thành ủy Hạ long mới ra một văn bản số15-PBT/ VP do Chánh văn phòng Lê Văn Ca ký tên vào ngày 25/5 /2010 với nội dung nguyên văn như sau ;“ thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy ,văn phòng Thành ủy chuyển đơn của ông bà đến đồng chí Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng .xem xét giải quyết theo qui dịnh của điều lệ Đảng “ “vậy văn phòng thành ủy Hạ long thông báo để ông bà biết và liên hệ “.Tôi Quyên đã sang trực tiếp phòng của chủ nhiệm UBKT Đảng Thành ủy Hạ long là 4 lần ,gặp trực tiếp ông chủ nhiệm Lê Minh yêu cầu làm việc hoặc trả lời bằng văn bản ,nhưng ông cố tình không tiếp ,.Ngoài ra còn ăn nói thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm sau đó do bức xúc , tôi sang phòng ông phó bí thư Thành ủy Hạ long Nguyễn văn Sơn để trình bày ,được khoảng 15 phút không ngờ ông Sơn lại có lời nói thiếu văn hóa hơn và quá vô trách nhiệm của một lãnh đạo cấp ủy thành phố mang hàm ý rõ ràng ;“ họ phun nước phân vào người khác chứ phun vào ông đâu mà ông kiện….” khi đó tôi phản đối ,cùng lúc ông Sơn phát hiện được tôi ghi âm, ông sơn quát tháo đòi bắt máy ghi âm của tôi vì thế tôi đi về trước (NẾU ÔNG Sơn là người lãnh đạo tốt thì sợ gì ghi âm ,việc gì phải đòi bắt giữ máy ghi âm của tôi ,vi phạm luật báo chí) , còn Nguyễn Thi Lan người đi cùng tôi thì bị bảo vệ và công an do lệnh của ông Sơn giữ xe máy lại (khoảng 2 tiếng ), sau đó công an đọc bắt cô Lan viết vào văn bản theo ý của công an và ký tên vào ,rồi mới trả xe máy cho đi về .Nhưng mọi việc đến nay vẫn không có hồi âm . Ngày 27/07/2010 tôi Quyên lại lên gặp ông lê Minh lần nữa nhưng cũng chẳng có kết quả gì , sau đó tôi đành viết giấy để lại và ghi số điện thoại gửi ông Long Bí thư Thành ủy Hạ long qua bà Phó chủ nhiệm UBKT Đảng , với nội dung đề nghị giải quyết, nhưng kết quả cũng không có hồi âm vì vậy nay tôi buộc phải viết lên sự thật đau lòng này .
  Tất cả những vẫn đề trên đã chứng minh ;Tỉnh ủy Quảng ninh, Thành uỷ Hạ long có dấu hiệu vi phạm hành chính để cho nhiều Cán bộ, Đảng viên có cơ hội vi phạm pháp luật ,có dấu hiệu bao che cho tội phạm để trục lợi cá nhân :bằng cách làm phai mờ vụ án nghiêm trọng, để lọt tột phạm phá hại uy tín của Đảng phá hại pháp luật ,hại nước hai dân thành hệ thống từ cấp cơ sở trở lên ?
  NHŨNG SAI PHẠM TRÊN LÀ DO SỰ LƠ LÀ có dấu hiệu DUNG TÚNG CỦA UBKT T W ĐẢNG ĐỨNG ĐẦU LÀ ÔNG NGUYỄN VĂN CHI chủ nhiệm UBKTTW ĐẢNG ( vì ĐÂY LÀ CHỈ MỘT VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH CHO NHIỀU VỤ VIỆC KHÁC… MANG TÍNH VĨ MÔ CHO VIỆC THƯC THI PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ ĐCSVN…)
  VÌ QUÁ BỨC XUC DO VẬY ĐẾN NGÀY 05/07/2010 VỤ VIỆC KHÔNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM BUỘC TÔI KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH ÔNG NGUYỄN VĂN CHI TỚI TÒA HÀNH CHÍNH ND TỐI CAO và BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT THEO PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG …( NÓI VÀ LÀM LÀ MỘT)

  CÁCH THƯC THI PHÁP LUẬT RÂT KỲ LẠ TẠI TINH QUANG NINH
  Đến thời điểm 20 / 07/2010 tôi Bùi Đình Quyên thấy việc giải quyết của UBND tỉnh về vụ việc chợ Hạ long 2 vẫn chưa được giải quyết 1% nào. Là do cán bộ có thẩm quyền ở thành phố Hạ long và tỉnh Quảng ninh cố tình bao che và kéo dài để tạo thời gian làm phai mờ vụ án .Hòng chạy án cho Vũ Đức Cường đã chiếm đoạt tài sản của công dân ,doanh nghiệp là hơn một tỷ đồng. Có dấu hiệu rõ ràng tổ chức mua hàng lậu là tiền tỷ ,trốn thuế nhà nước…có hành vi vô đạo đức xã hội chửi người, đánh người ,đuổi người để chiếm đoạt tài sản vi phạm điều 135 Bộ luật hình sự..,vi phạm luật giao thông nghiêm trọng ,tổ chức phun nước phân từ toi- let và nước chợ cá chảy ra để phun vào hàng nghìn người dân ,,,Có dấu hiệu cố tình kéo dài thời gian, đồng tạo điều kiện cho một số cán bộ công an Hải phòng ,công an Hải dương, công an Hà nội ,Bộ công an có đủ thời gian và điều kiện tiếp tục hợp lý hóa hoặc tạo dựng giấy tờ ,hóa đơn của nhà nước để tiếp tục bao biện cho công ty TNHH Đồng lực Hải phòng ,công ty CP Phát long Hải dương ,công ty CPTM&SX Hưng phát chạy án vì hành vi trốn thuế nhà nước có hệ thống là hàng tỉ đồng trên năm ,….( tôi có đủ bằng chứng để chứng minh lời nói của mình ) , ngoài ra số cán bộ công an trên đồng thời né tránh được trách nhiệm của mình khi thi hành công vụ sai trách nhiệm thiêng liêng do Đảng và Nhà nước ,nhân dân giao phó ,Có dấu hiệu biến chúng tôi thành người có tội ( vì tố cáo không có cơ sở……) hòng chụp mũ người lao động chân chính để hại người vô tội. xóa án, không trả tiền chúng tôi ,mang hàm ý hàng thì sống ,chống thì cho mày chết…. .có thể cuối năm số công an này vẫn được giấy khen :các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ .Tôi còn được biết có đơn vị đã được phong là đơn vị anh hùng rồi . Dưới đây tôi xin đưa ra ví dụ khác thường về cách giải quyết của các cán bộ có thẩm quyền ở thành phố Hạ long và tỉnh Quảng ninh nói một cách thẳng thắn là quá vô lý không thể chấp nhân được , ngoài ra còn nực cười thể hiên như sau ;
  Qua hàng trăm lần đơn đúng thời hiệu ,đúng qui định của pháp luật, tôi và Nguyễn Thi Lan nhận đươc văn bản của Tòa án tối cao,Viện kiểm sát tối cao với nội dung nguyên văn như sau “…Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn tới chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh để được xem xét theo thẩm quyền” TL Viên trưởng ương Văn Minh vào10/05/2010 :sau đó chúng tôi nhận được sự gây gổ, đe dọa , khủng bố tinh thần của một số người xấu mà dân thường gọi là xã hội đen , sau tôi gửi nhiều đơn lên công luận của tỉnh cùng Trung ương ,, chúng tôi lại tiếp tục nhận được 2 công văn của UBKT Tỉnh ủy ,1 công văn của Thành ủy Hạ long mang tính chiếu lệ ,vẫn để đèn xanh cho kẻ vi phạm pháp luật , 2 công văn của UBND tỉnh Quảng ninh giao cho Thanh tra tỉnh giải quyết ,Qua nhiều lần tôi trực tiếp đến thanh tra nhưng không có tác dụng gì ,cuối cùng tôi và ông Cường phó Chánh thanh tra UBND tỉnh thỏa thuận cùng gặp mặt để giải quyết thương lượng cho xong việc với điều kiện của tôi là trong thời gian không quá ngày 30/06/2010 bằng văn bản do ông Chính trưởng phòng nghiệp vụ ký tên . Nhưng tôi đã nhầm vì quá cả tin , ngây thơ :ngày 04/7/2010 tôi nhận được văn bản của thanh tra tỉnh Quảng ninh do ông phó thanh tra tỉnh Vũ Kiên Cường ký tên với nôi dung nguyên văn như sau : “ ngày 02/07/2010 thanh tra tỉnh đã mời giám đốc Cty CPĐTAn hưng Plaza( Vũ Đức Cường) đồng ý thỏa thuận với ông Quyên – giám đốc Cty TNHH Tuần châu, nhưng ông Quyên phải chủ động đến Cty để thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung thỏa thuận, sau đó Cty CPĐT An hưng Plaza sẽ mời chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan chứng kiến việc thỏa thuận”. tôi đã tin vào văn bản này, đã cử người và trực tiếp sang công ty CPĐT An hưng Pla za quản lý chợ Hạ long2 là 4 lần không gặp được Vũ Đức Cường ,điện thoại nhiều lần không được sau phải hỏI mãi mới biết điện thoại mới của Vũ Đức Cường :ngày10/07/2010 tôi điện gặp được Vũ Đức Cường có hứa thứ 7 tuần sau, nhưng cũng không có hồi âm đến ngày 16/07/2010 tôi lại điện tiếp cho Vũ Đức Cường lại hứa là tuần sau .có khả năng cứ hứa nay hứa mai mãi mà thôi……
  Tôi cho rằng cách giải quyết vụ việc và thi hành pháp luật lạ thường ở tỉnh Quảnh ninh là; thanh tra tỉnh lạị phụ thuộc vào kẻ vi phạm pháp luật để giải quyết,thật là chuyện nực cười ; giống như câu chuyện cười ngụ ngôn : có một người bắt được kẻ trộm dẫn đến đồn cảnh sát để điều tra về việc kẻ ăn trộm đồ của ông ta ,thì cảnh sát trả lời là để tôi hỏi kẻ ăn trộm xem nó có lấy đồ của ông không ,nếu nó nói là không thì ông chính là kẻ vu khống ? “ Do vậy tôi tạm cho là Vũ Đức Cường to hơn cả cán bộ thi hành pháp luật ở tỉnh Quảng ninh ( vì kẻ vi phạp pháp luật nay lại to hơn cả pháp luật là một điều kỳ lạ khác thường xảy ra tại Quảng ninh quê tôi )
  Bùi Đình Quyên ngày 22/07/2010
  Đến ngày 28 / 07/ 2010 nếu cán bộ tỉnh Quảng ninh không giải quyết DỨT ĐIỂM vụ việc tại chợ Hạ long 2 . Buộc chúng tôi sẽ khởi kiện ÔNG LÊ HỒNG ANH LẦN 2, ÔNG NGUYỀN VĂN CHI, ÔNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG tới tòa án nhân dân tối cao để giải quyết (NÓI VÀ LÀM LÀ MỘT)
  NGÀY 28/07/2010 đã gửi đơn khởi kiện lần 2 ông LÊ HỒNG ANH do vụ việc cố tình không giải quyết
  TÓM LẠI NHỮNG VIÊC THỰC THI KỲ LẠ CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐÃ DẪN ĐẾN HẬU QUẢ THỰC TẾ QUÁ PHŨ PHÀNG ĐƯỢC CHỨNG MINH CỤ THỂ QUA CUỘC ĐỐI THOẠI TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CPĐT AN HƯNG PLAZA SÁNG 30/07/2010 : VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ CÁI TRẮNG VÀ KHÔNG BIÉT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ TRƯỚC CÔNG AN VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ (CUỘC ĐỐI THOAI ĐÃ GHI ÂM TOÀN BỘ KHÔNG THẺ CHỐI CÁI ĐƯƠC….ĐÃ CỐ TÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN , LÀM PHAI MỜ VỤ ÁN VÀ CỐ TÌNH ĐỂ LỌT TỘI PHẠM HÒNG TRỤC LỢI …HẠI DÂN ,HẠI NƯỚC PHÁ HẠI UY TÍN CỦA ĐẢNG, PHÁ HẠI PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCNVN…) vì vậy NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM ,BUỘC TÔI PHẢI KHỞI KIÊN TIẾP ÔNG NGUYỄN VAN CHI , ÔNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG …..
  CÁC CƠ QUAN CẦN BIẾT CHI TIẾT 25 ĐƠN KHIẾU NAI ,tố cáo , ảnh về vụ vệc xảy ra tại chợ Hạ long2 và 50 BÀI CỦA BÙI ĐÌNH QUYÊN VỀ “GÓP Ý PHẢN BIỆN :XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC “ xin mở intenet vào chương “HỒ ĐỨC VIỆT “ MUC : HỒ ĐỨC VIỆT SẼ LÀM TỔNG BÍ THƯ KHÓA 11“ HOẶC CHƯƠNG :BAN DÂN NGUYÊN Mục TRƯỞNG BAN DÂN NGUYÊN: Các bộ ngành chưa làm hết trách nhiêm của mình ( (Nhân…..27 tháng 07 năm 2007 ,,,,,theo đánh giá của ban dân nguyện ) 80 BÀI . Rất mong được sự quan tâm in chân thành cảm ơn .

  Số lượt thích

 12. Bùi Đìh Quyên 01/08/2010 / 9:27 sáng

  GÓP Ý XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
  Về vấn đề tại việt nam ngày 15/07/2010 đã ra đời tạp chí nhân quyền ,như vậy đã có cơ sở gúp công dân việt nam và bà con việt kiều có nơi nói nên ý kiến, quan điểm của mình về nhân quyền tại Việt nam hiện nay .theo quan điểm của tôi là người công dân đang ở tại việt nam thì định nghĩa về nhân quyền tại việt nam còn chưa được rõ nét ,nhân thức của mỗi người dân về nhân quyền còn mới và chưa được khớp nhau.Do vậy cần có một diễn đàn tranh luận bình đẳng ,phản biện để nêu lên được những quam điểm ,những định nghĩa đúng đắn của Nhân quyền việt nam nói riêng , theo thời đại trên toàn thế giới nói chung.
  Riêng quan điểm của tôi về nhân quyền tại việt nam phần chính là quyền người công dân Việt nam được Hiến pháp và pháp luật của nhà nước CHXHCN việt nam bảo vệ ,ngoài ra còn có đường lối (những qui định và luật mới … )của Đảng CS VN và nhà nước XHCN bảo vệ nhân quyền cho công dân việt nam….tuy nhiên còn có ít nhiều yếu tố khác nước ngoài và chưa được đầy đủ theo thời đại ( ở nước nào thì theo nước đó nhưng Nhân quyền luôn phải cần cải thiện vì đây là NHU CẦU thiết yếu nhất của loài người vì “không có gì quí hơn độc lập tự do “ lời HO CHI MINH “ )
  – Nếu quan điểm trên được nhiều người ủng hộ thì ta cần bàn đến vấn đề phải hiểu thấu đáo :ai là người xâm phạm nhân quyền của công dân việt nam, thế lực nào xâm phạm Nhân quyền của nhân dân việt nam ( đại diện cho nhân dân VN là đảng CSVN, nhà nước XHCN VN ) ,thế lực nào xâm phạm Nhân quyền cộng đồng người việt nam (trong đó có cả việt kiều)…..
  Tạp chí nhân quyền Việt nam ra đời có nêu :”giúp cho đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ việc đảm bảo quyền con người là bản chất của chế độ ta; đồng thời góp phần phê phán những nhận thức lệch lạc và đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch. “ “Tạp chí là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về các vấn đề về quyền con người; nghiên cứu âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch. Tạp chí thông tin về tình hình nhân quyền thế giới; quan điểm của các nước về quyền con người; hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khu vực”.
  Nhưng trước mắt muốn ĐÁU TRANH ,chống lai ,phản bác …các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dưng và phát triển đất nước ta …… thì phải xác định thế lực thù như thế nào …nếu không xác định được đúng thì khác gì gió thổi nhà chống ,đúng sai lẫn lộn không biết chính xác THẾ NÀO là THẾ LỰC THÙ DỊCH .
  Quan điểm của tôi : Thế lực thù địch được hiểu như sau :
  – Những người cố tình thực hiện TRÁI Hiến pháp ,pháp luật của nhà nước CHXHCN VIỆT NAM ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại ) nếu nhiều người mà cố tình thực hiện trái Hiến pháp và pháp luật này mà kết hợp thành hệ thồng được coi là cố tình chống đối lại HiẾN pháp và pháp luật nước ta được gọi là : thế lực thù dịch của nhà nước CHXHCN Việt nam .
  – Những người cố tình thực hiện TRÁI những qui định và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt nam ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại ) nếu nhiều người cố tình thực hiện trái quy định và Điều lệ của ĐCSVN này mà kết hợp thành hệ thồng được coi là cố tình chống đối lại Đảng cộng sản Việt nam được gọi là : thế lực thù dịch của Đảng cộng sản việt nam và nhà nước CHXHCN Việt nam .
  – Những người cố tình thực hiện TRÁI đường lối của Đảng Cộng sản Việt nam và nhà nước XHCN VN VÀ NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại ) nếu nhiều người cố tình thực hiện trái đường nối của ĐCSVN và nhà nước XHXHCNVN và nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt nam này mà kết hợp thành hệ thồng được coi là cố tình chống đối lại Đảng cộng sản Việt nam ,chống lại nhà nươc va nhân dân ta được gọi là : thế lực thù dịch của Đảng cộng sản việt nam và nhà nước CHXHCN Việt nam và nhân dân việt nam .
  – Những người cố ý xâm phạp quyền con người,quyền công dân theo hiến pháp và pháp luật việt nam qui định và bao che cho nhau thành hệ thống dàn áp ,chém ,giết nhân dân VIỆT NAM TRÁI PHÁP LUẬT được hiểu là xâm phạm nhân quyền con người tại VIỆT NAM ,cụ thể là xâm phạp quyền công dân Việt nam theo Hiếu pháp và pháp luật quy định có hệ thống có thể gọi là thế lực thù địch của nhân dân việt nam . ( thế lực thù đich không kể là người hoặc tổ chức nước ngoài hay trong nước) ( trừ trường hợp vô ý ,vô tình do khách quan đưa lại )
  – Nhưng người cố ý tham nhũng lãng phí tài sản của nhà nước và của nhân dân phá hại công cuôc xây dựng đất nước và phát triển đất nước ,cố tình chiếm đoạt tài sản của công dân xâm hại khủng bố tinh thần của công dân có hệ thống được gọi được gọi là thế lực thù địch của nhà nước và nhân dân Việt nam ……….
  Cách đây hơn nửa thế kỉ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trên báo Nhân dân số ra ngày 31/7/1952, người nêu rõ “ Tham nhũng là kẻ thù bên trong” của đất nước, “Tham ô lãng phí và bệnh quan liêu dù cố ý hay không cũng là bọn đồng minh của thực dân phong kiến”, “Những kẻ quan liêu lãng phí thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của chính phủ, của nhân dân, tội ấy nặng như tội Việt gian, mật thám. Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của chính phủ cũng là mật thám phản Quốc “
  BÙI ĐÌNH QUYÊN :TỎ 5 KHU3 GIẾNG ĐÁY- HẠ LONG -QUẢNG NINH viết NGÀY 31/07/2010

  Số lượt thích

 13. Bui Đìh Quyên 02/08/2010 / 10:17 sáng

  THEO QUI ĐINH CỦA DANG, QUOC HOI, NHA NUOC ,CAP TREN TRUC TIEP CUA ONG NGUYEN VAN CHI LA ONG TRUONG TAN SANG , CAP TREN TRUC TIEP CUA ONG LE HONG ANH VA ONG TRUONG VINH TRONG LA THU TUONG NGUYEN TAN DUNG ( CAN SUY NGHI DUNG)
  Ngày hôm nay chúng tôi đã soạn sẵn sàng xong đơn khởi kiện ông NGUYỄN VĂN CHI nếu từ ngày 2/08/2010 đến ngày 05/08/2010 nếu các cơ quan không có hồi âm giải quyết về vụ việc chợ Hạ long 2 đương nhiên buộc chúng tôi sẽ gửi ĐƠN KHỞI KIỆN theo đường bưu điện đến BỘ CHÍNH TRỊ ĐCS VN và tòa án tối cao , gửi 300 cơ quan báo chí truyền hình .trong nước và quốc tế QUA MANG INTELEL(tiếp tới là khỏi kiện hành chính ông Trương Vĩnh Trọng.). nếu không có hồi âm 20 ngày gửi đơn khởi kiện 1lần và làm đơn tố cáo cùng nhiều biện pháp khác mà pháp luật cho phép ,nếu cố tình không giải quyết tôi sẽ khởi kiện cấp trên của các ông : LHA, NVC, TVT là ông :TTS và ông NTD khi nào tìm đến được công lý và lẽ phải tôi mới dừng LÀM ĐƠN (không nghe lời hứa hão, nói và làm là một :đây là việc công dân thực thi đúng pháp luật)

  Số lượt thích

 14. Bui Đìh Quyên 02/08/2010 / 10:21 sáng

  TÔI BÙI ĐÌNH QUYÊN YÊU CẦU ÔNG NGUỄN HỒNG QUÂN PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NINH VÀ ÔNG PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH :NGUYỄN VĂN DỌC HỤ TRÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, KHẨN CẤP GIẢI QUYẾT RỨT ĐIỂM VỤ VIỆC XẢY RA TẠI CHỢ HẠ LONG 2 DO VŨ ĐỨC CƯỜNG CÔNG TY CPĐT AN HƯNG PLAFA GÂY RA TƯ NGÀY 07/12/2009 ĐẾN NAY CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DO CỐ TÌNH LÀM PHAI MỜ VỤ ÁN CÓ DẤU HIỆU RÕ RÀNG CHẠY TỘI ,CÃI TRẮNG ,ĐỂ LỌT TỘI PHẠM ,……? NEU HAI ONG CO TINH KHONG GIAI QUYET THI PHAI CHUI TRACH NHIEM TRUOC DANG VA PHAP LUAT Trả lời

  Số lượt thích

 15. Bui Đìh Quyên 02/08/2010 / 7:48 chiều

  1. Bùi Đinh Quyên, on Tháng Bảy 27, 2010 lúc 11:11 chiều Said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :
  Chủ đề thực thi pháp luật tại Việt nam hiện nay
  Trên đây là những hình ảnh chứng thư Bưu chính chuyển phát nhanh lưu để chứng minh đã gửi đơn đề nghị .trình bày, tố cáo ,khởi kiện ,khiếu nại,một số vụ việc gửi tới các cơ quan Đảng,cơ quan Chính quyền,cơ quan Pháp luật có thẩm quyền ,gửi đúng thời hiệu, đúng pháp luật , gửi từ địa phương tới trung ương về việc vi phạp của cán bộ đảng viến sai phạm khi giải quyết vấn đề đã bao che cho trốn thuế nhà nước,chiếm đoạt tài sản ,tham nhũng ,vi phạp hành chính công vụ ,đạo đức xã hội….Do Bùi Đình Quyên và Nguyễn Thị Lan trú quán tại :tổ 5 khu3b Giếng Đáy- Hạ -Long -Quảng ninh-Việt nam gửi:Nhưng các vụ việc đều bị đùn đẩy (đá bóng ) đến nay vẫn chưa được giả quyết ,Đây là câu hỏi lớn chưa có trả lời ??????????? đề nghị QUỐC HỘI TRẢ LỜI .
  (admin xóa hộ 2 bài trước post lỗi…cám ơn)
  Trả lời
  2.
  Bui Đìh Quyên, on Tháng Bảy 28, 2010 lúc 6:49 chiều Said:
  Các bác lãnh đạo Đảng và Quốc hội ,Nhà nước xem hình ảnh trên : Đã cảm thấy Pháp luật và việc thực thi pháp luật tại Việt nam có khớp nhau hay là cách xa nhau , việc học tập tấm gương và làm theo tấm gương có lẽ cũng vậy thôi (Điều này có liên qua mật thiết vối chế độ ta đấy vì đây là bằng chứng thật không phải là tôi uốn ba tấc lưỡi son phấn chính trị :đã chứng minh cán bộ Đảng viên hay dân thường thực hiện tốt pháp luật và đường nối của Đảng , cần suy ngẫm )
  Trả lời

  Số lượt thích

 16. Bùi Đìh Quyên 03/08/2010 / 8:56 sáng

  GOP Y XAY DUNG QUE HUONG DAT NUOC

  NHIN HIEN TUONG DE NHAN DIEN THAM NHUNG,, NHAN DIEN MOT SO CAN BO DANG VIEN THOAI HOA BIEN CHAT.. : TOI LAY VI DU DIEM HINH PHO BIEN DA XAY RA HAU NHU TREN TOAN QUOC QUA CAC MUU DO VA HIEN TUONG THUONG NHIN THAY NHU SAU
  – MOT SO CAN BO MUON THAM NHUNG ,CUOP BOC TAI SAN CUA NHAN DAN ,TAI SAN CUA NHA NUOC QUA NHIEU HINH THUC : NHUNG DA SO DUA VAO SỐ CAC CAN BO DANG VIEN THOAI HOA BIẾT CHẤT SÃN CÓ TAI CAP CO SO VA MOT SO DANG VIEN MOT SO CAN BO DANG VIEN TAI CAP CO SO BI CAP TREN THOAI HOA EP BUOC BANG QUYEN LUC , MUA CHUOC BANG TIEN VA BANG NHIEU HINH THUC KHAC CHAC CHAN LA KHONG TU MOT THU DOAN NAO (CO THE NEU KHONG NGHE CHUNG SE TIEU DIET CUNG BANG NHIEU HINH THUC )

  (CON NUA)

  Số lượt thích

 17. Bùi Đìh Quyên 03/08/2010 / 2:31 chiều

  NHỮNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA BIẾN CHẤT TẠI CẤP CƠ SỞ BỊ LỢI DỤNG HOẶC ĐỒNG LÕA VÓI THAM NHŨNG Ở CẤP TRÊN ĐA SỐ NẰM TRONG CÁ CƠ QUAN CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG,CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC,CÁC DỰ ÁN BOT ,CÁC DANH NGHIỆP MA , CÁC DANH NGHIẸP RỦA TIỀN CỦA CÁC ÔNG ,BÀ QUAN TO ĐỨNG TÊN BẰNG CON CHÁU ,ĐỆ TỬ THÂN CẬN ….CÂU KẾT NHAU ĐỂ THAM NHŨNG TIỀN CỦA NHÀ NƯỚC ,, CƯỚC BÓC CHIẾM ĐOẠT TIỀN CỦA NHÂN DÂN ,TRÙ DẬP NHÂN DÂN ( CƯỚC ĐẤT BẰNG CÁCH LỢI DỤNG CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT,,, TRÙ DẬP DÂN BẰNG CÁCH (VỪA ĂN CƯỚC VỪA LA LÀNG ) LUÔN MỒI KÊU LÀ : DÂN CHỐNG LẠI NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ , CHÚNG CÒN CÓ THỂ VU KHÓNG CHO NHIÈU CÔNG DâN LÀ : ĐÃ XUYÊN TẠC VÀ KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG ,PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC , LẤY CỚ BẮT DÂN LÊN XÃ LÊN PHƯỜNG KHỐNG CHẾ , KHỦNG BỐ TINH THẦN NHÂN DÂN, THẬM CHÍ CÓ NƠI CÒN ĐÁNH ĐẬP ,NGOÀI RA CÒN THUÊ NGƯỜI XẤU MÀ DÂN GỌI LÀ XÃ HỘI ĐEM ĐỂ ĐÀN ÁP NHÂN DÂN , THUÊ HOẶC LỢI ĐỤNG CHỨC QUYỀN ĐIỀU ĐỘNG LÔI KÉO SỐ CÔNG AN ND THOÁI HÓA , BIẾN CHẤT PHỤC VỤ CHO CHÚNG LÀ ĐỨNG RA ĐỐI MẶT VỚI NHÂN DÂN ,ĐÀN ẤP NHÂN DÂN ,CÓ NƠI ĐÃ BẮN CHẾT DÂN TRONG ĐÓ CÓ CẢ TRẺ THƠ,,,,,,VÀ ĐÃ GÂY NÊN NHIỀU TỘI ÁC VỚI NHÂN DÂN , MỘT LÃNH TỤ CỦA MỘT NHÀ NƯỚC XHCN ĐÃ TỪNG NÓI “ THAM Ô LÃNG PHÍ TỘI ÁC ĐẦY TRỜI “ NHƯNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY SỐ CẤN BỘ ĐẨNG VIÊN THOÁI HÓA BIẾN CHẤT NÀY CHÚNG CÓ RẤT NHIỀU TỘI NHƯ: PHÁ HẠI UY TÍN CỦA ĐẨNG CSVN , PHÁ HẠI PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC XHCN VN , CHÚNG HẠI CẢ DÂN,CẢ NƯỚC ,CHÚNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐÔNG NGHỀO MẤT CÔNG CỤ SẢN XUẤT ,MẤT CÔNG ĂN VIỆC LÀM, PHÁ HẠI MÔI TRƯỜNG ,TÀN PHÁ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI ,TÀN PHÁ ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI,,,, NHƯNG HIỆN NAY CHÚNG KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG GÌ ,HIỆN NAY CHÚNG VẪN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRUYỂN LÀ DO NHỮNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN THÁI HÓA BIẾN CHẤT CÁP TRÊN CỦA CHÚNG BAO CHE DUNG TÚNG ,NUÔI DƯỠNG,,,, CÓ THỂ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA11 CHÚNG CHỊU LÙI MỘT BƯỚC .NẾU KHÔNG TIÊU DIỆT ĐƯỢC CHÚNG ,SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG CHÚNG LẠI MỌC LÊN NHƯ NẤM ,NHÂN DÂN SẼ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC CHÚNG . CON ĐƯỜNG DUY NHẤT LÀ NHỮNG ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẢNG CHÂN CHÍNH VÀ NHÂN DÂN PHẢI TỰ BẢO VỆ LẤY CHÍNH MÌNH ,CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT ĐỨNG NÊN TIÊU DIỆT TẬN GỐC NHỮNG KẺ NÚP BÓNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN ĐÃ THOÁI HÓA BIẾN CHẤT ĐÃ HẠI DÂN ,HẠI ĐẢNG ,HẠI CHẾ ĐỘ ,HẠI ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU.
  (CÒN NỮA)

  Số lượt thích

 18. Bùi Đìh Quyên 03/08/2010 / 5:44 chiều

  Nhưng tôi thực sự giật mình trước câu nói chất chứa nỗi niềm của Chủ tịch xã Tam Kim: “Tôi sẵn sàng bị cách chức để ngăn chặn không cho khai thác vàng tại đây.” Một cán bộ xã miền núi “quèn” dám đứng về phía nhân dân, dám đánh đổi cả chức tước và sinh mệnh chính trị để bảo vệ quyền lợi của nhân dân vì hiểu rằng “dân không đồng tình cho doanh nghiệp nhảy vào khai thác, mình là cán bộ do dân bầu, dân cử thì phải thực hiện ý nguyện của nhân dân chứ” quả là đáng khâm phục, đáng để không ít vị quyền cao chức trọng phải thấy hổ thẹn

  Số lượt thích

 19. Bùi Đinh Quyên 04/08/2010 / 3:17 chiều

  Hôn nay là ngày 04/08/2010 tôi xin nhắc lại: nếu hết ngày 05/08/2010 các cơ quan tỉnh Quảng ninh không có hồi âm giải quyết dứt điểm vụ viêc chợ hạ long 2, vì bị bức xúc do vũ Đức CưỜNG cái trắng ÁN TRƯỚC MẶT NHIỀU NGƯỜI TRONG ĐÓ CÓ CẢ CÔNG AN ,ĐẠI DIỆN THÀNG PHỐ. HẠ LONG ,CÔNG AN PHƯỜNG , ĐẠI DIỆN PHƯỜNG YẾT KIÊU .. ĐÚNG NGÀY 06/08/2010 BUỘC CHÚNG TÔI KHỞI KIỆN ÔNG NGUYỄN VĂN CHI CHỦ NHIỆM UBKT WT ĐẢNG …THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG.. (NÓI VÀ LÀM LÀ MỘT)

  Số lượt thích

 20. Bùi Đinh Quyên 04/08/2010 / 6:09 chiều

  ÔNG QUAN NÀO MÀ HẠI NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN ĐÚNG PHÁP LUẬT ,SỐNG THEO LẼ PHẢI LÀ CHÍNH TỰ HẠI MÌNH VÀ TỰ SỈ NHỤC MÌNH . ÔNG QUAN NÀO BÊNH VỰC KỂ XẤU LÀ TỰ RƯỚC VOI VỀ DẦY MẢ TỔ , TỰ RƯỚC DÂN ĐEN VỀ NGUYỀN RỦA DÒNG HỌ CỦA MÌNH ?

  Số lượt thích

 21. Bùi Đìh Quyên 07/08/2010 / 8:25 sáng

  Theo quan điểm của tôi là không đồng tình với phương thức dân vân của ban dân vận TRUNG ƯƠNG
  -NẾU PHƯƠNG THỨC CỦA BAN DÂN VẬN LÀ” dân vân với dân là phải khéo ”
  – VÌ KHÉO thì có thẻ chỉ giải quyết được việc bằng nghệ thuật ,do vậy người dân do nể, ý thức phản biện không nhanh :do vậy chỉ bằng mặt, không bằng lòng (được hiểu là không tâm phục ,khẩu phục),vì họ cuối cùng vẫn bị thiệt hại cả tinh thần và cả vật chất ,do vậy thật sự họ vẫn bị ấm ức và chỉ dữ được bình yên trong nhất thời (sau họ luôn tự trách mình :sao mình dại thế…ngu thế .).còn bên có lợi chủ yếu là cán bộ Đảng viên: vì do dân vận khéo họ chẳng bị làm sao cả (bién cái sai của họ bằng số không ),họ cũng không cần soi gương ,cũng không cần sửa chữa những vấn đề sai phạm .Do vậy theo quan điểm của tôi “dân vận khéo “là dân vận hỏng (chỉ lợi trước mắt mà hại lâu dài……chỉ là cách lấp liếm sai phạm ,không có lợi từ hai phía cho một xã hội công bằng ,dân chủ và văn minh vì pháp luật không được thực thi nghiêm minh ( nếu được như khẩu hiệu” phấn đấu cho một xã hội công bằng và văn minh thì dân vận phải hướng tới giải quyết mọi việc phải được thấu tình đạt lý, tâm phục , khẩu phục ,tự khắc dân tự nguyện ,tự giác đi theo Đảng đến cùng , HIệN GIỜ Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM NHÁT LÀ MIỀN NÚI ,CÁC BẠN CỨ PHỎNG VẤN 100 NGUÒI DÂN THỬ HỎI : HỌ CÓ BIẾT BAN DAN VÂN LÀ GÌ KHÔNG : SẼ BIẾT NGAY TỈ LỆ ,TÔI TIN LÀ RẤT ÍT NGƯỜI BIẾT, NẾU KHÔNG BIẾT THÌ DÂN VÂN VẬN CÁI GÌ… bdv KHÔNG BIÉT LÀM GÌ …. THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY ………? )

  Số lượt thích

 22. nguyen thi lan 07/08/2010 / 11:46 sáng

  NGÀY 06/08/ 2010 CHÚNG TÔI ĐÃ CHÍNH THỨC KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH ÔNG NGUYỄN VĂN CHI ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ,CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐCS VN LÊN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ BỘ CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VN (có chứng thư bưu điện chứng minh ):NẾU CÁC CƠ QUAN TỈNH ,QUẢNG NINH KHÔNG CÓ HỒI ÂM giải quyết dứt điểm các vụ việc chợ Hạ long 2 xảy ra từ tháng 12/2009 BẰNG VĂN BẢN .ĐÚNG NGÀY 15/08/2010 BUỘC CHÚNG TỘI SẼ PHẢI KHỞI KIỆN TIẾP ÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG :TƯƠNG VĨNH TRỌNG PHỤ TRÁCH BAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG T W …..?

  Số lượt thích

 23. Bùi Đìh Quyên 08/08/2010 / 9:19 sáng

  SÁNG NAY ĐÀI TUYỀN HÌNH VIỆT NAM ĐƯA TIN :ÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG NÓI : NẾU TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN VINA SHIN THI ĐẾN NĂM 2012 SẼ TRẢ ĐƯỢC NỢ ,,,, TÔI CHO RẰNG TIẾP TỚI SẼ CÓ VINA SHIN 2 SẼ BỊ CHÌM XUỒNG VÌ CÁCH QUẢN LÝ CHẮC LÀ KHÔNG KHÁC TRƯỚC ” BÌNH MỚI RƯỢU CŨ ” (GIỐNG NHƯ ÔNG RẤT YÊN TÂM VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG TẦU CAO TỐC BẮC NAM THÔI : NÓI KHÔNG CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC,MỌI NGƯỜI XIN NHỚ NGÀY HÔM NAY…)

  Số lượt thích

 24. Bùi Đìh Quyên 08/08/2010 / 9:25 chiều

  Thang truoc bao chi ,cp cong bo vinashin no 80.000 ti dong,chi gan 30 ngay ,nay chinh phu lai cong bo vinashin no la 86.000 ti : 6000 ti dong cua dan ma coi nhu 6 cu khoai lang vay ? sao khong cong bo 90.000 ti dong cho no chan ,voi cach quan ly nhu vay COI MO HOI NUOC MAT CUA DAN NHU NUOC LA VAY ; CAN SUY NGAM ??????????? hoi nhan dan lao dong ?

  Số lượt thích

 25. Bùi Đìh Quyên 09/08/2010 / 9:33 sáng

  NGUOI KHONG CO NGHIEP VU NGHANH TAU BIEN MA LANH DAO MOT NGANH CONG NGHIEP MANG TAM QUOC TE :LAI KHANG DINH SE THANH CONG ,2 DEM 3 NAM SE TRA DUOC NO HANG TY DO LA : NEU DUOC VAY PHAI GIAI THUONG NO-BEN VE LOI NOI : DAY LA HIEN TUONG LA O VIET NAM ,CHUYEN CUOI CUA THE GIOI ? BUON LAM THAY ?

  Số lượt thích

 26. Bùi Đìh Quyên 10/08/2010 / 9:03 chiều

  NẾU THÔNG TIN 200 TRỆU ĐỒNG MỘT XUẤT ĐẠI HỌC LÀ THẬT THÌ TÔI ĐÃ BIẾT TRƯỚC RỒI ĐÓ, PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN CÒN LÀM BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC THÌ CÒN HẠN CHẾ ĐƯỢC PHẦN NÀO TIÊU CỰC NGÀNH GIÁO DỤC , PHÓ THỦ TƯỚNG ĐI RỒI NGÀNH GIÁO DỤC PHÁT BỆNH THỎA MÁI ? ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VÀ QUỐC HỘI ĐÃ HIỂU RÕ CHƯA (NGÀNH GIÁO DỤC ĐANG ĐỐT TUỔI XUÂN CỦA ĐẤT NƯỚC BẰNG TIỀN :CỨ THI BẰNG TIỀN THÌ CÁI ĐẦU LÀM SAO TRONG SÁNG ĐƯỢC ,LÀM SAO SÁNH VAI ĐƯỢC VỚI NĂM CHÂU ĐƯỢC NHƯ MONG ƯỚC CỦA BÁC HỒ, CÁC THẦY ĐÃ PHỤ LÒNG NGƯỜI CHA,,,,, RỒI ĐẤY (NẾU LÀ CHUYỆN CÓ THẬT ) :THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY,,,

  Số lượt thích

 27. Bùi Đìh Quyên 10/08/2010 / 9:58 chiều

  TẠI SAO VIÊN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT TỈNH QBÌNH GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG RỒI BỎ CHẠY( CHẮC VÌ SỢ CÔNG AN ,,, b nh ) , CÔNG AN ĐÁNH NGƯỜI CHẾT Ở BẮC GIANG VÌ CHUYỆN ÉP CUNG VÌ CÁI MŨ XE MÁY KHÔNG ĐỘI ( TIỀM PHẠT KHOẢNG 200 ĐẾN 300 NGHÌN ĐỒNG ĐỔI MỘT TÍNH MAMG,ĐỔI CẢ LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN với,,,, ) CÔNG AN BẮN ,NGƯỜI VÌ KHÔNG ĐỘI MŨ (Ở THÁI NGUYÊN): CÔNG AN BẮT CHẾT 2 NGƯỜI Ở THANH HÓA vì giải tỏa kinh tế,TRONG ĐÓ CÓ CẢ TRẺ EM …( Ở ĐỒN CÔNG AN VỀ BỊ CHẾT MỘT CÁCH TỨC TƯỞI : TẠI CỒN DẦU ĐN ,HÀ NỘI ,,,) ĐÃ CHỨNG MIMH MỘT XÃ HỘI đã CÓ THỂ :LOẠN QUAN LOẠN QUÂN ,CÓ THỂ : KHÔNG XỨNG VỚI TỪ CÔNG AN NHÂN DÂN ,CÀNG KHÔNG XỨNG VỚI TỪ “VÌ NƯỚC QUÊN THÂN VÌ DÂN PHỤC VỤ” THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY ?

  Số lượt thích

 28. Bùi Đìh Quyên 12/08/2010 / 4:25 chiều

  BỨC TRANH QUÊ TOI VN
  (WB: ‘Nợ công của Việt Nam lên đến 47,5% GDP’
  Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, nợ công của Việt Nam tính đến cuối năm 2009 lên tới 47,5% GDP. T
  GDP CỦA VIẸT NAM 2009 KHOẢNG: 100 TỶ ĐÔ LA ???????)
  – BÀ CON VIỆT KIỀU gửi về việt nam mỗi năm trung bình là 8 tỉ đô-la
  – NONG DAN VIET NAM XUÁT KHẨU GẠO mỗi năm trung bình khoảng 5tỷ đo-la
  – NGÀNH DỆT MAY VIẸT NAM mỗi năm xuát khẩu trung bình 8 tỉ đô-na
  – NGÀNH THỦY SẢN VIET NAM MỖI NĂM xuất khẩu trung bình 3 tỷ đô-la
  – NGÀNH XUẤT KHẢU THAN và khoáng sản thô xuất khẩu khoảng 2 tỷ đô-la
  – NGÀNH XUẤT KHẨU DẦU THÔ mỗi năm trung bình khoảng 5 tỷ đô -la
  – NGÀNH XUÁT KHẩU DÀY DA VIET NAM mỗi năm trung bình là ……
  – TIEN BÁN BẤT ĐộNG SẢN CỦA NHà NƯỚC LÀ ……………..
  – TIỀN CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ RỪNG 40.000 HA LÀ………………….
  – TIỀN NHÂN DÂN NộP THUẾ NHÀ NƯỚC LÀ …………………………………
  – NHIỀU LOẠI TIỀN KHÁC THU TỪ DÂN VÀ TỪ TÀI NGUYỀN CỦA QUỐC GIA LÀ……
  – NHIỀU LOẠI TIỀN VAY TỪ NƯỚC NGOÀI ,HOẶC TIỀN TÀI TRỢ LÀ………….
  – TIỀN VIỆT NAM BỊ MẤT GIÁ TRẦM TRọNG ( TRONG 4 NĂM :vàng từ 800.000đ/ 1chỉ nay là 2.700.000đ/ môt chỉ ,hiện nay chứng khoán có hướng xuống dốc không có phanh…..)
  – CÔNG ĂN VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN NGÀY MỘT ÍT ĐI, TỰ LIỆU SẢN XUÁT CŨNG BỊ MẤT ĐI (do nước biển xâm mặn,do cho nước ngoài thuê rừng 40.000ha ,do thu hồi đất làm công nghiệp ,,,,do thu hồi để hoang ,do thu hồi làm quá nhiều sân gôn, do lòng tham vô đáy của quan chức thí đất trá hình nhận phần,,,,,,)
  TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG MỤC KINH TẾ CHÍNH CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC THU NHẬP CHÍNH LÀ :
  Từ lao động ,gia công của người lao động phổ thông : nông dân, dệt may, thủy sản , thu thuế , nhưng những ngành này đầu tư ,yêu tiên ,bảo hiển không có gì đáng kể về vật chất (về con người : nếu ngư dân , nông dân có không may bị thiên tai mà bị chết thì chính phủ cho từ 2 đến 5 triệu đồng/ một mạng người ,tiền các loại cứu trợ đều do dân đóng góp ,có khi còn bị ăn bớt ăn xén ( kiểu lá rách ít bọc lá không rách ) , nay đi khám bệnh phải mất 30.000đ / một lượt ,cho vay tiền thì nhỏ giọt mà phải qua nhiều cửa ,có dự án khả thi thì xin vay không được ,thê đất không cho ,có tiền bôi trơn thì cho vay ngay ,để người xấu sử dụng đồng tiền sai mục đích hoặc bị lừa đảo ,nợ khó đòi …….) tôi cho rằng chính phủ đối với nông dân ( cũng là công nhân hợp đồng) như vậy là quá bất công (đây cũng là lực lượng chính hy sinh xương máu dành lại dân tộc…tiền xương máu liệt sĩ và người có công nhiều nơi bị ăn chạc nay vẫn chưa trả ,nhưng thanh tra TBXH vẫn có nhều giấy khen ,,,);
  Nguồn tiền thứ hai là của bà con Việt kiều giúp quê hương đất nước , nguốn tiền thứ ba là bán tài nguyên của đất nước , nguồn tiền thứ tư là vay nước ngoài và tiền tài trợ ,nguồn tiền thứ năm là thu thuế và các khoản thu chính đáng của dân , nguồn tiền thứ sáu là cho thuê tài nguyên của đất nước , các khoản thu khác từ mồ hôi nước mắt của người lao động việt nam là chính ,,,,,vân vân và vân vân ,,,
  Chúng tôi thừa công nhận :Công lập ra các Tập đoàn Công nghiệp là công của chính phủ VIỆT NAM nói chung .nói riêng là công của Thủ tướng : KÉT QUẢ : GIÁ ĐẤT , GIÁ ĐIỆN , GIÁ XĂNG , GIÁ VIỄN THÔNG , GIÁ NƯỚC ,HỌC HÀNH ,,,,, ĐẮT VÀO HẠNG NHẤT THẾ GIỚI , tập đoàn VINASHIN nợ khó đòi 86 .000 tỷ đồng ,nay lại có Công tái lại cơ cấu TĐ ( được hiểu chiết rồi nhưng không được chôn, không được hỏa táng ,để lại để ướp xác thì chỉ tốn kém tiền điện tiền trông coi mà thôi ,mang hàm ý : Nước ngoài họ có dùng từ phá sản chứ danh nghiệp nhà nước việt nam thì không bao giờ bị phá sản đâu, nếu phá sản thì không ai chụi trách nhiệm đâu “ nói nhỏ vì nó là tiền chùa mà “ , CÒN CÁC TẬP ĐOÀN KHÁC THÌ SAO :THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐANG THANH TRA :xin nói nhỏ lần nữa các quí vị cố nghe nhé : đang đóng cửa thanh tra bảo nhau , đang chia phần trách nhiệm ,chỉ thanh tra nội bộ chính phủ thôi, không có giám sát của QUỐC HỘI đâu, không có MẶT TRẬN TỔ QUỐC đâu, không có UBKT ĐẢNG đâu, sợ nhất là báo chí , mấy ông nhân dân, nhưng cũng không có đâu mà sợ,.(khó khăn thì có ban dân vận ) NHƯNG không có ai đâu ,cứ yên tâm .lỗ vốn vẫn được vay tiền , vẫn được yêu tiên ??/ vẫn TRONG VÒNG KIỂM SOÁT mà, KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ ,,,,,,,,,,,,,: THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY ?
  (CÒN NỮA )

  Số lượt thích

 29. Bùi Đìh Quyên 13/08/2010 / 4:37 chiều

  Bùi Đìh Quyên, on Tháng Tám 8, 2010 lúc 12:11 chiều Said
  NẾU ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA KHÔNG LOẠI BỎ NHỮNG ÔNG QUAN THAM QUYỀN CỐ VỊ ,hại nước hại dân, KHÔNG DỤNG TRIỆT ĐỂ ĐƯỢC TRÍ THỨC YÊU NƯỚC, KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC NGƯỜI HIỀN TÀI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC,TÔI CHO RẰNG ;SẼ CÓ TẦM NHÌN KHÔNG XA, BƯỚC ĐI THIẾU KHOA HỌC…. KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN BẰNG THỰC LỰC CỦA MÌNH :TÌNH HÌNH SẼ BỊ MÉO MÓ ,LÀM ĂN KINH TẾ sẽ LẨN QUẨN .CHẮC CHẮN TÌNH HÌNH CHUNG TRONG NƯỚC NGOÀI NƯỚC CÒN PHỨC TẠP HƠN NHIỀU ( TÔI LẤY MỘT VÍ DỤ NHƯ CÁCH SỬ LÝ VỤ VIỆC CÁI CHẾT CỦA CHÁU KHƯƠNG Ở BẮC GIANG PHẢI NÓI RẰNG CÁC CƠ QUAN CÔNG QUYỀN SỬ LÝ NHƯ GÀ BỊ MẮC TÓC (vì thực thi pháp luật không nghiêm quen rồi ,bao che cho nhau quen rồi , bắt nạt dân quen rồi ,, tức nước thì phải vỡ bờ thôi )/???? SUY RA VIỆC ĐẠI SỰ CỦA QUỐC GIA THÌ RA SAO …, TRONG KHI TƯ DUY ,tư tưởng VÀ NỀN GIÁO DỤC CỦA NƯỚC NHÀ KHÔNG CÓ CHẤT LƯỢNG .CÁC CỤ NGÀY XƯA CÓ CÂU ” NG… THÌ PHẢI CHẾT THÔI ” (học sinh chỉ chụi học tiếng anh ,không chụi học lịch sử.. văn học thì không hiện thực….)
  THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY

  Số lượt thích

 30. Bùi Đìh Quyên 13/08/2010 / 5:01 chiều

  1. Ngày 03/07/ 2010 chúng tôi đã khởi kiện ông LÊ Hồng ANH bộ trưởng bộ côn an , khởi kiên ông Anh lần hai vào ngày 28/07/2010 , vì không giả quyết , chúng tôi đã khởi kiện tiêp ông NGUYỄN VĂN CHI ngày 06/08/2010 nếu các cơ quan không có hồi âm giải quyết về vụ việc chợ Hạ long 2 đương nhiên buộc chúng tôi đã gửi ĐƠN KHỞI KIỆN theo đường bưu điện đến BỘ CHÍNH TRỊ ĐCS VN và Tòa án tối cao , gửi 300 cơ quan báo chí truyền hình .trong nước và quốc tế( có cả lien hợp quóc) QUA MANG INTELEL(tiếp tới là khỏi kiện hành chính ông Trương Vĩnh Trọng vào ngày 15/09/2010.). nếu không có hồi âm 20 ngày gửi đơn khởi kiện 1lần các ông trên và làm đơn tố cáo cùng nhiều biện pháp khác mà pháp luật cho phép ,nếu cố tình không giải quyết tôi sẽ khởi kiện cấp trên của các ông : LE HỒNG ANH, ông TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, ông NGUYỄN VĂN CHI : là ông Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG vào ngày 20/08/2010 ,nếu không giải quyết sẽ khởi kiện ông TRƯƠNG TẤN SANG Thường trực ban bí thư tw Đảng cs VN vào ngày 25/08/2010. khi nào tìm đến được công lý và lẽ phải chúng tôi mới dừng LÀM ĐƠN (không nghe lời hứa hão, nói và làm là một :đây là việc công dân thực thi đúng pháp luật)

  Số lượt thích

 31. Bùi Đìh Quyên 13/08/2010 / 5:03 chiều

  Ngày 03/07/ 2010 chúng tôi đã khởi kiện ông LÊ Hồng ANH bộ trưởng bộ côn an , khởi kiên ông Anh lần hai vào ngày 28/07/2010 , vì không giả quyết , chúng tôi đã khởi kiện tiêp ông NGUYỄN VĂN CHI ngày 06/08/2010 nếu các cơ quan không có hồi âm giải quyết về vụ việc chợ Hạ long 2 đương nhiên buộc chúng tôi đã gửi ĐƠN KHỞI KIỆN theo đường bưu điện đến BỘ CHÍNH TRỊ ĐCS VN và Tòa án tối cao , gửi 300 cơ quan báo chí truyền hình .trong nước và quốc tế( có cả liên hợp quóc) QUA MANG INTELEL(tiếp tới là khỏi kiện hành chính ông Trương Vĩnh Trọng vào ngày 15/09/2010.). nếu không có hồi âm 20 ngày gửi đơn khởi kiện 1lần các ông trên và làm đơn tố cáo cùng nhiều biện pháp khác mà pháp luật cho phép ,nếu cố tình không giải quyết tôi sẽ khởi kiện cấp trên của các ông : LÊ HỒNG ANH, ông TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, ông NGUYỄN VĂN CHI : là ông Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG vào ngày 20/08/2010 ,nếu không giải quyết sẽ khởi kiện ông TRƯƠNG TẤN SANG Thường trực ban bí thư tw Đảng cs VN vào ngày 25/08/2010. khi nào tìm đến được công lý và lẽ phải chúng tôi mới dừng LÀM ĐƠN (không nghe lời hứa hão, nói và làm là một :đây là việc công dân thực thi đúng pháp luật)

  Số lượt thích

 32. Bùi Đìh Quyên 13/08/2010 / 9:20 chiều

  PHẢN BIỆN QUAN TRÍ (PHẦN 2)
  QUAN THANH LIÊM SUNG SƯỚNG HẠNH PHÚC HAY QUAN THAM Ô LẠI SUNG SƯỚNG HẠNG PHÚC : MUÔN ĐÒI ĐƯỢC GHI SỬ SÁCH HAY MUÔN ĐỜI BỊ NGUYỀN RỦA

  Cách nhìn khách quan , nhân sinh quan của người dân việt với quan chức thời nay (tôi muốn nói mang hàm ý hàng Quan tính từ bộ trưởng trở lên tới chức to nhất là tổng bí thư để dễ hiểu )
  – Đã là quan của Đảng và nhà nước ở cấp trung ương từ hàng cấp bộ trưởng trở lên thì lương tháng phải là hàng chục trệu đồng trở lên rồi ,(có một lần nghe được ở đài truyền hình VN , không lầm là khoảng 80 triệu đồng / 1 tháng ,nếu có sai thì chắc chẳng khác là bao ) Tôi thiết nghĩ gia đình QUAN có ăn ngày 6 bữa cơm cũng không hết đươc.. vì dân thường lương trung bình ở việt nam chỉ đạt khoảng gần 2 triệu đồng thôi ,(thế mà họ cũng nuôi được con cái học được đại học , có nơi thi đạt thủ khoa )
  – Đã làm QUAN cấp bộ trưởng trở nên ,được nhà nước cấp cho ô-tô riêng, có lái xe, có trợ lý phục vụ tận tình chu đáo theo ý…. ốm đau có chế độ nhà nước đãi ngộ yêu tiên , làm việc tốt có khen thưởng cả vật chất và tinh thần của Đảng , nhà nước và nhân dân (bổng lộc chính đáng dân tặng, dân biếu ) trân trọng gửi tới ,đi công tác nước ngoài có máy bay nhà nước phục vụ , về an ninh có cận vệ bảo an .
  – Nếu nhà cửa không có thì nhà nước cung cấp , người dân thiết nghĩ các ông đâu có thiếu thứ gì ,như vậy nên tận tình phụng sự đất nước phục vụ nhân dân,ai ai cũng kính trọng ,dòng họ được thơm tho ,trong lòng mình thanh thản (nếu có đức có tài thì được thăng QUAN,nhiều người tiến chức ) , khi về hưu hưởng cuộc sống thái bình , giống như cuộc sống thần tiên , ra đường được mọi người chân thành kính trọng . khi sang thế giới bên kia được nhân dân tổ chức QUỐC TANG . cả về hình thức ,cả trong lòng nhân dân chân thành thương tiếc vo cùng , sử sách lưu danh ngàn đời , muôn thuở ,
  Theo quan điểm nhân sinh quan : Những ông quan thanh liêm như trên mới thật là hạnh phúc ,mới thật là sung sướng ,cuộc đời thật sự thần tiên, được sử sách và người đời lưu danh muôn thủa xứng một kiếp người, khi chết đi không hề hối tiếc , không hề sán hối , sau là tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân noi theo ,đây mới GỌI LÀ CUỘC SỐNG THÂN TIÊN .
  – Những ông Quan tham ,ô lại thì chắc chắn có cuộc sống ngược lại : tham ô được nhiều tiền của dân ,của nước :đâu có phải là sung sướng , ngược lại thì rất khổ , ngày ngày phải lơm lớp lo nghĩ , ăn thì không ăn được nhiều ,ngủ thì không ngủ được nhiều , ngủ không được yên giấc ,có khi lại phải che chắn , gây tội ác để bịt đầu mối , đêm đêm phải nghĩ mưu ,nghĩ kế để làm sao có được đầy túi tham , thì phải gây bè gây cánh , hại dân ,hại nước để hòng trục lợi cá nhân,,, không hưởng thụ được thiên nhiên trong sáng, trong lòng không thể thanh thản ,luôn luôn có ám khí hắc đạo, vì tâm chí chỉ chăm chăm vào những thứ của người khác, nhưng lại muốn là của mình vì thế chỉ như một kẻ ă vụng mà thôi. Vợ, con có thể bị ô nhiễm , sẽ hư hỏng, háo danh, ăn chơi sa đọa , có những người phải sách va li vàng vào nhà tù để ngửi, để ngắm như Grăngde trong tiểu thuyết Những người khốn khổ của víc to huy go mãi ở nước Ngoài,,,, Có thể con cái sau này khinh rẻ ,người đời nguyền rủa ,khi về hưu,ngại ra đường , khi chết muốn sám hối thì đã muộn mất rồi, lên không nhắm được mắt ( chết rồi cũng chẳng mang được của cải đi theo ) thật là ĐƯA VOI VỀ DẦY MẢ TỔ, ĐƯA DÂN ĐEN ĐỂ NGUYỀN RỦA RÒNG HỌ CỦA MÌNH đích thực là những kẻ tham quan o lại ,hại dân hại nước …(Nhưng đời thường :nhà thờ thì ít người vào nhà tù lại thay nhau đến )?

  BUI DINH QUYEN VIET 17 h 30 13/08/2010 HA LONG QUANG NINH

  Số lượt thích

 33. nguyen thi lan 17/08/2010 / 9:49 sáng

  Theo dư luận của nhân dân: ông Phạm Thanh Bình nguyên CHỦ TICH HĐQT tập đoàn Vina shin ,kiêm tổng giám đốc tập đoàn này ,là anh em cọc chèo với Thủ tướng NGUYÊN TẤN DŨNG , ngoài ra THỦ TƯỚNG DŨNG còn có nhà Thờ họ to nhất nước , TRỊ GIÁ khoảng gần 40 tỷ đồng VN ( nếu tiền Việt nam mất giá như hiện nay thì có khi lại là hơn bốn mươi tỷ đồng ? không hiểu vì sao Thủ tướng nhiều tiền thế ?)

  Số lượt thích

 34. nguyen thi lan 17/08/2010 / 1:49 chiều

  Theo dư luận của nhân dân ông : Phạm Thanh Bình nguyên CHỦ TICH HĐQT tập đoàn Vina shin ,kiêm tổng giám đốc tập đoàn này ,là anh em cọc chèo với Thủ tướng NGUYÊN TẤN DŨNG , ngoài ra THỦ TƯỚNG DŨNG còn có nhà Thờ họ to nhất nước , TRỊ GIÁ khoảng gần 40 tỷ đồng VN ( nếu tiền Việt nam mất giá như hiện nay thì có khi lại là hơn bốn mươi tỷ đồng ? không hiểu vì sao Thủ tướng nhiều tiền thế ?)
  Ông Lê Đức Thúy, nguyên chức vụ Thống Đốc Ngân Hàng, người đã từng dính líu, việc mua rẻ nhà công vụ, được gọi là “biến tướng của tham nhũng”. Cũng xin nhắc lại, sau khi chuyển đổi nhà công vụ thành nhà riêng, ông Lê Đức Thúy bị phát hiện và báo chí lên tiếng, ngày 5 tháng 10 năm 2006, thủ tướng chấp nhận đề nghị của ông Thúy xin trả lại nhà ở số 6 Lý Thái Tổ cho Ngân Hàng Nhà Nước. Coi nhưng tham nhũng không được đành phải trả lại, để được vô tội, và ông đã bị mất chức Thống Đốc Ngân Hàng vào tháng 7 năm 2007. Thế nhưng, vào tháng 3/2008 ông Thúy lại được ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chánh Quốc Gia? Đây có phải là việc làm cố tình sai trái của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không vì Thủ tướng là trưởng ban phòng chống tham nhũng trung ương nước CHXHCN VET NAM ?
  Vụ án ở Cần thơ sử người anh hùng TRẦN NGỌC SƯƠNG : NGƯỜI PHỤ NỮ ÁN TƯỢNG CỦA CHÂU Á đã có công biến hàng ngàn ha đồng lầy thành Nông trường Sông hậu ,một đơn vị điển hình cho người nông dân VIET NAM để làm ăn chính đáng được nhà nước thưởng hai lần đơn vị anh hùng lao động bị kết án tù 8 năm : 2009 THỦ TƯỚNG NGUỄN TÁN DŨNG TRẢ LÒI về vụ án này là “ÁN tại hồ sơ “ Như vậy là ông thủ tướng này LÀ có vấn đề ..? điều quan trọng thất là không hiểu biết về giữa công và tội , không minh mạch sự việc đúng sai thì làm sao có uy tín được, làm sao người dân tâm phục, khẩu phục ( Để uống nước nhớ nguồn ,chúng tôi là người dân BÌNH THƯỜNG cũng còn biết bố đẻ của bà Trần Ngọc sương LÀ TRÀN NGỌC HOẰNG là đảng viên ĐCS VN ,là anh hùng lao động ,nguyên huyện đội trưởng quân đội nhân dân Việt nam : một chiến sĩ trung kiên ,đã hết mình vì đất nước ta , rất giản dị : vì bận rộn đi cả chân đất để đón đồng chí tổng bí thư ĐỖ MƯỜI khi đến thăm nông trường Sông hậu ) ,tôi cho rằng ông thủ tướng này có trái tim “sắt đá “với những người con yêu tú của dân tộc VIỆT NAM , nhân dân TA cần GHI nhớ và suy ngẫm về vấn đề này ?
  Nhân dân công giáo ở HUYỆN Vĩnh linh Quảng bình muốn xây dựng lại khu nhà thờ do máy bay thời chiến tranh đã đánh phá oanh tạc , thì chính phủ không cho với lý do để lại di tích lịch sử của một thời kháng chiến .NHƯNG QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH :NƠI BÁC HỒ ĐÃ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP khai sinh ra NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA nay LÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM là một nơi có ý nghĩa DI TÍCH lịch sử CÓ THỂ KHẢNG ĐỊNH XÊP HẠNG THỨ NHẤT QUỐC GIA , ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG : NHƯNG NGHE ĐÂU BÂY GIỜ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA : NẾU THỰC TẾ MÀ NHƯ VẬY : tôi LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM xin hỏi thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG vì lý do gì lại có việc xảy ra như trên ??????????????
  Các quết định cho nước ngoài thuê rừng ,thực tế chủ yếu là rừng đầu nguồn , rừng ở các tỉnh có biên giới với số lượng thực tế là quá lớn :khoảng 40.000 ha .Đành rằng là do chủ tịch hoặc phó chủ tịch các tỉnh ký nhưng các tỉnh vẫn dưới sự lãnh đạo của các bộ và Chính phủ trực tiêp là ông bộ trưởng CAO ĐỨC PHÁT (nông nghiệp) LÊ HÔNG ANH (an ninh ) PHÙNG QUANG THANH (quốc phòng) , ké hoach và đầu tư VÕ
  ỒNG PHÚC ,,,, Nhưng vẫn DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO TRƯC TIẾP CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, NẾU VỆC NÀY CÓ SAI PHÁP LUẬT, CÓ HẠI CHO QUỐC GIA sau này thì là sai lầm và trách nhiệm của thủ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ LỚN NHẤT ( Theo qui định của pháp luật) .Là người dân bình thường chúng tôi cũng đã nhận ra thiệt hại cơ bản là : gây biến đổi khí hậu do trồng rừng đầu nguồn triển theo kểu công nghệp hoặc làm khác đị theo hợp đồng là chuyện khó mà tránh được. thứ hai là làm mất công ăn việc làm của người dân VIẸT NAM (trong khi việt nam có lạo động dẻ nhất nhiều , người dân không có rừng để canh tác ,,,,, danh nghiệp của chúng tôi xin 6 lần thuê đất để ương cây giống rừng nhiệt đới quí hiếm , làm công viên , bảo tồn giống cây nhiệt đới và động vật rừng ,,,trong thời gian đi xin là 3 năm, đã họp tại sở kế hoạch đầu tư nhiều lần (trên 3 lần ) có văn bản để chứng minh, có hàng chục lần khiếu nại (có chứng thư lưu để chứng minh.nhưng kết quả đến nay không có một tấc đất để cắm dùi : trồng được ít cây cạch bờ biển vịnh hạ long , chính ông NGUYỄN VĂN TUẤN nguyên chủ tịch UBND Thành phó HẠ LONG nay là Tổng cụ trưởng tổng cục du lich VIẸT NAM trực tiếp chỉ huy chặt cậy trái phép phá hại môi trường , cảnh quan vịnh hạ long ) , Thứ ba theo lời cảnh báo của các nhà trí thức và các tướng lĩnh trong quân đội NDVN ,LÀ mất cảnh giác về an ninh quốc phòng , làm tăng ham vọng của danh nghiệp nước ngoài …….thủ tướng phải chui trách nhiệm buông lỏng quản lý , quá thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình với quê hương đất nước???????????????

  Số lượt thích

 35. Bùi Đìh Quyên 17/08/2010 / 8:51 chiều

  1. Từ thời ông NGUYỄN TÁN DŨNG làm phó thủ tướng tình hình phá rừng đã bức xúc rồi , nhân dân tưởng rằng , ông lên làm thủ tướng tình hình sẽ khác đi, nhưng ngược lại phá rừng trong những năm gần đây phải nói rằng lại không dừng lại , còn phát triển có qui mô hơn :ví dụ để chứng minh ,tại cửa biển đà nẵng năm 2008 gỗ rừng theo lũ chảy xuống là hàng nghìn mét khối gỗ nguyên sinh ,có cây to hàng m khối , khi được báo chí phanh phui vì ai ai chẳng biết ,nhưng đến nay tình hình phá rừng không có chiều hướng giảm : nhiều thời gian còn thách thức cả pháp luật một cách cố tình :chúng tôi xin nói cây gỗ rừng không thể đút vào túi để qua mặt các cơ quan chức năng và công an giao thông được … ,Tại sao cấm đốt pháo trong dịp Tết nguyên đán khó thế , quả pháo bé thế , trẻ con cũng có thể đốt được ,,,lại cấm được (như năm 2009) ,nhưng phá rừng thì lại không cấm được : Nhân dân chúng tôi cho rằng lý do một là buông lỏng quản lý hai là nhiều cán bộ dưới quyền của thủ tướng bật đèn xanh cho các doanh nghiệp người nhà … cố tình phá rừng nguyên sinh để trục lợi cá nhân , nay hậu quả xảy ra lũ qoét và biết đổi khí hậu mà nguyên nhân chính của việc phá rừng được coi như là tội nhân thiên cổ làm cho con người trở về thời đồ đá , tôi xin hỏi ông thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG có thấy TRÁCH nhiệm của mình đã buông lỏng quản lý trong việc bảo vệ rừng và để cho lâm tặc phá hâị rừng nhiệt đới nguyên sinh quá nhiều, quá tàn khốc theo lương tâm của một người làm thủ tướng với đất nước với trách nhiệm mà pháp luật qui định không ???????
  Trả lời
  Phải khảng định rằng :Năm 2007,2008,2009 ở quảng ninh có hản một hạm đội đi buôn lậu than : tổng số chưa thống kê đầy đủ khoảng 18 triệu tấn than , có ngày bắt được trện một trăm chiếc tầu có trọng tải là trên một nghìn tấn ( diện tích mặt phẳng của tầu trung bình là hơn100m vông / 1 cái . Nếu sếp HƠN 100 chiếc tầu bị bắt này thì ta có diện tích là hơn 1000 mét vuông tương đương một chiến hạm đi buôn lậu than ) Riêng. Vụ việc của ông Đoàn Văn Kiển – Chủ tịch Tập đoàn Khoáng sản than VKT Việt Nam. Ông Đoàn Văn Kiển không phải là anh hùng lao động, sức khỏe của ông Kiển rất tốt, tuổi lãnh đạo còn trẻ, vi phạm của ông Kiển không từ động cơ vì lợi ích cộng đồng. Theo kết luật của nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ông Đoàn Kiển đã vi phạm như sau : ông Kiển đã trực tiếp hoặc đề nghị cấp dưới ký giấy cho em ruột là Đoàn Văn Thức – Phó Giám Đốc công ty CP-ĐT-TM và Dịch vụ TKV khai thác khoảng 36000 tấn than trái phép …gây thiệt hại cho nhà nước là tiền tỷ .Ông Kiển đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý dẫn tới than bị bán lậu sang Trung Quốc là trên 18 triệu tấn than, trong vòng 3 năm làm thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng (có khi thiệt hại tới hàng ngàn tỷ đồng…) Trong quản lý về xây dựng của Tập đoàn đã gây thiệt hại là khoảng78 tỷ đồng… (Về phần ông Kiển tài sản riêng không hề nhỏ nếu Đảng kiểm tra sẽ biết ngay). Nhưng ông Đoàn Văn Kiển lại được Thủ tướng Chính phủ ưu ái ký quyết định cho về hưu non, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại ( NHƯ THẾ ĐÃ TỰ PHÁ HẠI LUẬT PHÁP Ở TẦM VĨ MÔ RỒI còn gì nói nữa ) Còn vụ án của bà Trần Ngọc Sương thì lại cho rằng là án tại hồ sơ (theo tin của báo chí).( gỉa thuyết ông kiển bị đi tù liệu có công nhân nào viết đơn xin đi tù thay như bà SƯƠNG là 110 người không) Tôi xin nói Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG là một ông thủ tướng có vấn đề là có cơ sở pháp lý và có căn cứ , CÓ CHỨNG CỨ THỰC TẾ ( có dấu hiệu dung túng cho vấn đề trên,,): từ đây ta suy ra việc khai thác khoáng sản , trên cả nước rất là rất bức xúc ,rất là bừa bãi do thủ tương NGUYỄN TẤN DŨNG đã buông lỏng quản lý nhất là vùng tây nguyên VN: như khai thác bô xít mà nhiều người đã bíết quá nhiều ,buộc luật sư CÙ HUY HÀ VŨ buộc phải kiện ông với tư cách một công dân Việt nam , KHÔNG PHẢI VÌ LỢI NHUẬN CÁ NHân mà vì lợi ích của DâN TỘC VIỆT NAM ????????

  Dưới đây tôi đưa ra những vụ án trước thềm đại hội Đảng khóa 9,10,11 để 86 triệu dân so sánh
  1, khoảng 5h sáng 11/ 07 /2003, tại trường bắn Thủ Đức, đội thi hành án của Công an TP HCM đã xử hai tử tù của vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay: Tăng Minh Phụng – ông chủ tập đoàn Minh Phụng, và Phạm Nhật Hồng – phó giám đốc Ngân hàng Công thương Chi nhánh TP HCM. :Họ là bị cáo đầu vụ trong nhiều vụ án kinh tế. Chỉ qua vụ án Epco – Minh Phụng và vụ lừa đảo ở Công ty Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro), Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng bị phạt mỗi người 2 án tử hình, về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng…:Số tài sản phải thi hành trong các vụ án này là rất lớn. Riêng vụ Epco – Minh Phụng đã tới gần 4.000 tỷ đồng và cho đến nay đang gặp nhiều khó khăn trong thi hành án. Riêng Minh Phụng phải bồi thường, hoàn trả, chịu phạt 99 tỷ đồng và 11 triệu USD. Ngoài ra Minh Phụng, Nhật Hồng cùng 2 tử tù Liên Khui Thìn, Nguyễn Tuấn Phúc và tù phạm Nguyễn Ngọc Bích còn phải thi hành án khoản tiền hơn 3.370 tỷ đồng và hơn 33 triệu USD.Cho đến tận bây giờ, vụ án này vẫn đang giữ khá nhiều kỷ lục, đặc biệt về giá trị tài sản phải thi hành án, theo đó các bị cáo và các doanh nghiệp thuộc 2 nhóm Epco và Minh Phụng phải bồi thường và thanh toán các khoản nợ cho 6 Ngân hàng Thương mại: Công thương Việt Nam (Incombank), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Sài Gòn Công thương Ngân hàng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Nam; Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định, tổng số tiền gần 6.000 tỷ đồng và 32,6 triệu USD. ( THỰC CHÁT LÀ NỢ TIỀN NGÂN HÀNG ĐỂ BUÔN BẤT ĐÔNG SẢN LÀ CHÍNH)
  2,Sau bốn ngày xét xử vụ án PMU 18, giai đoạn 2, chiều 3/8, TAND TPHN tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy, cộng với 13 năm tù của bản án trước, Bùi Tiến Dũng sẽ phải thi hành hình phạt chung là 16 năm tù. Nguyên Phó Chánh văn phòng PMU 18 Vũ Mạnh Tiên bị phạt 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cộng với 7 năm tù của bản án trước, bị cáo phải thi hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 9 năm tù giam. Nguyên Phó trưởng Phòng PID6, PMU 18 Lê Thị Thanh Hòa bị phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
  3,Tối cùng ngày, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý cho ông Đoàn Văn Kiển thôi chức và nghỉ hưu .Trước đó, hôm 4/9/2009, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Đình Phách chính thức thông báo hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Đoàn Văn Kiển.
  4,Ngày 12/7/2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có văn bản thông báo tiếp tục xem xét, xử lý ông Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hình sự.
  Đến 2008, khi có những ý kiến cảnh báo về sự gia tăng vốn vay cùng quy mô hoạt động, đầu tư ngoài ngành ở Vinashin, ý định kiểm toán đã được đề xuất. Ông Đinh Trịnh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội, nói thêm: Khi bàn về kiểm toán Vinashin thì thấy từ đầu năm 2008 Thanh tra Chính phủ đã lên kế hoạch thanh tra toàn diện tập đoàn này nên KTNN đành rút. Sau đó, do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu, Thủ tướng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ hoãn thanh tra Vinashin và cả một số tổng công ty khác để doanh nghiệp tập trung chống đỡ khó khăn.
  Nhiều câu hỏi về kiểm toán và minh bạch tình hình tài chính của Vinashin đã được đặt ra với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và cả đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách trong buổi họp báo về hoạt động kiểm toán ngày 29-7. Chủ đề này được báo chí quan tâm là sự sụp đổ của Tập đoàn Vinashin và khối nợ 80.000 tỉ đồng – khối nợ khổng lồ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước này.
  Bùi Đìh Quyên, on Tháng Tám 8, 2010 lúc 9:16 chiều Said:
  Tháng trước báo chí ,Chính phủ công bố tập đoàn vinashin nợ 80.000 ti dồng,chỉ gần 30 ngày ,nay chính phủ lai công bố vinashin nợ là 86.000 ti đồng: 6000 ti dong cua dan ma coi nhu 6 cu khoai lang vay ? sao khong cong bo 90.000 ti dong cho no chan ,voi cach quan ly nhu vay COI MO HOI NUOC MAT CUA DAN NHU NUOC LA VAY ; CAN SUY NGAM ???????????
  VỤ ÁN TRÊN CÓ DẤU HIỆU SỰ BIẾN TƯỚNG CỦA THAM NHŨNG QUÍ VỊ XEM HỒI SAU SẼ RÕ
  Các chú , các bác :phụ trách chính quyền nên nhớ lời của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhận chức thủ tướng tháng 10 năm 2006 đã hùng hồn hứa: “Tôi sẽ từ chức ngay nếu trong nước không chống được tham nhũng”. Vậy thì chỉ riêng cái vụ Vinashin này, thực chất là một vụ CÓ DẤU HIỆU tham nhũng ,lãng phí tập thể là cực lớn, có dấu hiệu bao che , mặc cho ngay đầu từ năm 2007-2008 đã có nhiều người báo động. Vậy thì còn chờ gì mà thủ tướng N T Dũng không xin từ chức giống như các ông tổng thống, thủ tướng nước Nhật, nước Hàn. Họ từ chức chỉ vì một dự án đưa ra không hợp với lòng dân mà thôi đấy! Làm được việc này, tên tuổi ông Dũng chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. GIỐNG NHƯ QUÓC HỘI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐẠI DỰ ÁN 48 TỈ ĐÔ-LA VẬY

  Số lượt thích

 36. Bùi Đìh Quyên 17/08/2010 / 8:54 chiều

  Chiểu theo điều 51 hiến pháp nước CHXHCN VN ” Đại biểu Quốc hội phải liên hệ với cử tri, chịu sự gián sát của cử tri ,thường xuyên tiếp xúc với cử chi :thu thập và phản ánh trung thực ý kiến ,kiến nghị của cử tri với QUỐC HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN,,,, ” , NHƯNG tôi BùI ĐÌNH QUYÊN là công dân nước CHXHCN VN ĐÃ VÀ ĐANG BỊ XÂM HẠI NHỮNG QUYỀN LỢI TRÊN :VÌ NHỮNG CĂN CỨ CỤ THỂ :VIỆC GÓP Ý CHO QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC, VIÊC BỨC SÚC CỦA CÔNG DÂN , VIỆC ĐƠN THƯ , KHIẾU KIỆN ,,,, : là DO CÁC CƠ QUAN HÀNH PHÁP THỰC THI KHÔNG ĐÚNG THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT , TÔI VÀ NHIỀU CÔNG DÂN ĐÃ GỬI ĐƠN TỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ,NHƯNG 100% KHÔNG CÓ HỒI ÂM . CỤ THỂ LÀ GỬI CHO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NINH, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG , CÁN BỘ CAO CÁP CỦA QUỐC HỘI là HƠN CHỤC LẦN ĐƠN : CÓ CHỨNG THƯ BƯU CHÍNH LƯU ĐỂ CHỨNG MINH (không thể chối cái được) .như vậy là đại biểu QUỐC HỘI CÒN KHÔNG GƯƠNG MẦU THỰC THI HIẾN PHÁP HUỐNG HỒ NGƯỜI KHÁC ,NÊN CÓ MỘT KỂ CÓ QUYỀN đã LỢI DỤNG VẤN ĐỀ NÀY …. THẬM TRÍ CÒN CÓ Ý ĐỒ VU OAN CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG DÂN TÓT ,LÀM ĂN LƯƠNG THIỆN ,THẲNG THẮN ,TRUNG THỰC ,YÊU NƯỚC…. LÀ THẾ LỰC THÙ DỊCH ,LÀ PHẢN ĐỘNG .LÀ CHỐNG LẠI PHÁP LUậT ,chống lại chế độ ,CHỐNG LẠI NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ, ĐỂ TRỤ LỢI CÁ NHÂN, vì chúng đã sẵn CÓ TÂM HẠI DÂN HẠI NƯỚC ( nếu chúng tôi chống lại chế độ ,chống lại pháp luật…. thì làm đơn nhiều lần để làm gì , chờ đợi giải quyết hàng năm để làm gì, lao công khổ tứ trăn trở để làm gì ,,chỉ vì tôn trọng chế độ , tôn trọng pháp luật mà thội..), DO VÂY NẾU SAU NÀY QUỐC HỘI CÓ BỔ SUNG HIẾN PHÁP THÌ PHẢI CÓ TÒA ÁN HIẾN PHÁP,, THÌ CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI MỚI CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT vì ĐÃ THỰC THI PHÁP LUẬT THÌ PHẢI NGHIÊM MỈNH :NHƯ THẾ MỚI GỌI LÀ HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUÂT CỦA MỘT QUỐC GIA CÓ ĐẦY ĐỦ CHỦ QUYỀN (được hiểu thực thi pháp luật chỉ tương đối ,thì chủ quyền cũng chỉ tương đối MÀ THÔI (thực thi pháp luật hững hờ thì chủ quyền cũng chỉ hững hờ mà thôi,,,,dẫn đến :có khi biên giới cũng chỉ tương đối mà thôi ) ví dụ việc cho nước ngoài thuê rừng chỉ QUYẾT ĐỊNH tương đối ANG ÁNG theo pháp luật ,bỏ qua vấn đề an ninh Quốc phòng do pháp luật qui định là không có trách nhiệm tới đại sự QUỐC GIA LÀ QUÁ NGUY HIỂM CHO SỰ TỒN VONG CỦA ĐÁT NƯỚC : Do vậy công dân VIỆT NAM :Cần phải suy ngẫm ? về đại biểu Quốc hội của mình , chất lượng Đại biểu Quốc hội của mình ???????????????????????????????????????????????????????????/

  Số lượt thích

 37. Bùi Đìh Quyên 17/08/2010 / 8:59 chiều

  Trước hết ta phải hiểu tâm lý chung của các đại biểu Quốc hội là Đảng viên cán bộ công chức nhà nước như sau : hoàn cảnh 1 tháng họp Quốc hội ,10 tháng làm cán bộ do vậy sẽ có tâm lý chung : Kính Đảng ,nể Đảng ,ngại Công an ,khó sử sự với chính quyền do vậy không thể có đủ tâm lý phát biểu hết bức xúc của cử chi , không nêu hết khó khăn của đất nước ,không có giải pháp kiên quyết khi đấu tranh, có người còn ngại cả báo cáo ,phát biẻu cò dè dặt cầm chừng ,Đài truyền hình trực tiếp quá ít để dỡ cho các đại biểu và các cán bộ trả lời chất vấn không có năng lực , lãnh đạo trù trì Quốc hội còn đỡ lời cho ĐBQH và trả lời chất vấn, báo cáo còn sơ sài, chưa được chọn lọc ,nhất là phần kết luận và phần khắc phục khó khăn .HẦU HẾT CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGẠI KHÂU GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO VỀ GIÁM SÁT DO VẬY KỲ HỌP NÀY SO VỚI KỲ HỌP TRƯỚC KHÔNG KHÁC XA LÀ BAO ,TRONG KHI ĐÓ XÃ HỘI THÌ PHÁT TRIỂN ,THAY ĐỔI ĐẾN CHÓNG MẶT : TÓM LẠI KHÔNG THEO KỊP ĐƯỢC THỜI ĐẠI (ví dụ cải cách hành chính bằng công nghệ thông tin chưa giám thực hiện,rứt điểm, luật pháp thì chồng chéo lên nhau , hay thay đổi ,thực thị thì bất chấp lẽ phải ,gây oan sai nhưng cũng không ai chụi khắc phục :Hình như vụ án ba thanh niên chưa mất trinh như đã PHẢI TÙ tù 30 năm vì tội hiếp dâm , việc vi phạp của công an giao thông như mãi lộ chưa bao giờ thấy ĐBQH nhắc tới….. :NHƯNG THỜI GIAN THÌ CỨ CHÔI KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI :THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY ?

  Chiểu theo Hiến pháp nước CHXHCN VIỆT NAM ,tại điều 43 chương IV ,trang 106 có qui định :” Đại biểu Quốc hội lTrước hết ta phải hiểu tâm lý chung của các đại biểu Quốc hội là Đảng viên cán bộ công chức nhà nước như sau : hoàn cảnh 1 tháng họp Quốc hội ,10 tháng làm cán bộ do vậy sẽ có tâm lý chung : Kính Đảng ,nể Đảng ,ngại Công an ,khó sử sự với chính quyền do vậy không thể có đủ tâm lý phát biểu hết bức xúc của cử chi , không nêu hết khó khăn của đất nước ,không có giải pháp kiên quyết khi đấu tranh, có người còn ngại cả báo cáo ,phát biẻu cò dè dặt cầm chừng ,Đài truyền hình trực tiếp quá ít để dỡ cho các đại biểu và các cán bộ trả lời chất vấn không có năng lực , lãnh đạo trù trì Quốc hội còn đỡ lời cho ĐBQH và trả lời chất vấn, báo cáo còn sơ sài, chưa được chọn lọc ,nhất là phần kết luận và phần khắc phục khó khăn .HẦU HẾT CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGẠI KHÂU GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO VỀ GIÁM SÁT DO VẬY KỲ HỌP NÀY SO VỚI KỲ HỌP TRƯỚC KHÔNG KHÁC XA LÀ BAO ,TRONG KHI ĐÓ XÃ HỘI THÌ PHÁT TRIỂN ,THAY ĐỔI ĐẾN CHÓNG MẶT : TÓM LẠI KHÔNG THEO KỊP ĐƯỢC THỜI ĐẠI (ví dụ cải cách hành chính bằng công nghệ thông tin chưa giám thực hiện,rứt điểm, luật pháp thì chồng chéo lên nhau , hay thay đổi ,thực thị thì bất chấp lẽ phải ,gây oan sai nhưng cũng không ai chụi khắc phục :Hình như vụ án ba thanh niên chưa mất trinh như đã PHẢI TÙ tù 30 năm vì tội hiếp dâm , việc vi phạp của công an giao thông như mãi lộ chưa bao giờ thấy ĐBQH nhắc tới….. :NHƯNG THỜI GIAN THÌ CỨ CHÔI KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI :THẬT LÀ BUỒN LẮM THAY ?à người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân , không chỉ đại diện cho nhân dân ở khu bầu cử ra mình mà còn đại diện cho dân dân cả nước :là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong quốc hội” . NHƯNG thực tế ở Việt nam hiện nay các đại biểu Quốc hội LẠI chiếm khoảng trên 95 % là đảng viên là cán bộ đang nằm trong các cơ quan hành pháp và luật pháp,…( ta có thể nói :có thể vừa đá bóng vừa thổi còi, nếu QH không tin cứ bỏ phiếu tín nhiệm trên cả nước kèm theo bầu cử khắc biết ngay :tôi tin là ông NGUYỄN LÂN DŨNG , ÔNG DƯƠNG TRUNG QUốC là ĐBQH KHÔNG PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN SẼ CÓ PHIẾU TÍN NHIỆM CAO NHẤT ) , số đại biểu Quốc hội không phải Đảng viên Đảng CSVN HIỆN NAY chỉ là dưới 5% , số Đại biểu QUỐC HỘI KHÔNG PHẢI LÀ CÁN BỘ CỦA NHÀ NƯỚC , không phải ĐẢNG VIÊN như nông dân , công nhân , chí thức thất nghiệp ,tiểu thương….là công dân (dân thường ) như chúng tôi chẳng hạn: hiện nay không có là 1% NÀO được làm đại biểu Quốc hội ( hay là nhân dân lao động chân tay không đủ trình độ làm được đại biểu Quốc hội ? nhưng sao họ lại đẻ ra những Anh Hùng chống giặc ngoại xâm,,, đẻ ra cả ĐẶNG THÁI SƠN,đẻ ra cả LÊ BÁ KHÁCH TRÌNH… Trong kỳ thi đại học vừa qua hầu hết các cháu thi được đỗ đứng đầu thủ khoa chủ yếu là con của nông dân và công nhân không phải là con của cán bộ đảng viên đang chức đang quyền…) THỰC CHẤT đã chứng minh nhân đân lao động chúng tôi không phải là cán bộ đảng viên ĐCSVN chiếm khoảng 82 triệu dân VIỆT NAM không có một NGƯỜI NÀO được làm ĐẠI BIỂU Quốc hội nước CHXHCN VIỆT NAM , ĐÂY LÀ CÁCH BẦU CỬ THEO TÔI CHO LÀ : ĐẢNG CỬ DÂN BẦU THEO KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬTmà Đảng qui đình ….. CHỨ KHÔNG PHẢI DÂN CỬ , ĐẢNG CŨNG CỬ : DÂN BẦU MỚI LÀ BÌNH ĐẲNG ( Được hiểu NẾU ĐẢNG CỦ DÂN BẦU NHƯ HIỆN NAY thì đại biểu Quốc hội sẽ là trên 95% là cán bộ Đảng viên ,đương nhiên họ phải bênh quyền lợi của cán bộ đảng viên là chính ,không thể được như điều 43 trên qui đỊnh đâu : thực tế đã chứng minh là đúng : điều 43 trên chiểu theo thực tế chỉ là lý thuyết CHƯA CÓ THỰC TẾ . Chính Vì vậy ở Việt nam có câu thành ngữ “ ĐẦY TỚ THÌ ĐI XE HƠI ,ĐỂ CHO ÔNG CHỦ CÒM LƯNG SUỐT ĐỜI “ : QUYỀN LỢI CÔNG DÂN LAO ĐỘNG NHƯ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NổI 1% TRÊN KHOẢNG 82 TRIỆU ĐỒNG BÀO ĐƯỢC LÀM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THEO HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ĐÃ QUI ĐỊNH,NAY ĐƯỢC COI LÀ BI XÂM HẠI , CHÚNG TÔI RẤT ĐồNG Ý LÀ Ở VIỆT NAM chỉ CÓ MỘT ĐẢNG do vậy SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÀ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN CÓ KHOẢNG TRÊN DƯỚI 70 % có thể là phù hợp ĐƯỢC VẬY NHÂN DÂN CHO LÀ đã BÌNH ĐẲNG: NGÀY XƯA ÔNG CHA TA CHƯA CÓ ĐƯỢC HỌC HÀNH NHƯ HÔM NAY, NHƯNG DâN GIAN CÒN CÓ CâU cũng là lẽ phải ở đời : TÁM CHÍn BỎ LÀM MƯỜI NHƯING NAY SỐ 0 BỎ LÀM 10 THÌ KHÔNG THỂ ĐƯỢC : CỦ TRI VÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM CẦN SUY NGẪM VỀ VẤN ĐỀ NÀY TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH ?????????????????????
  BÙI ĐÌNH QUYÊN 15/08/2010

  Số lượt thích

 38. Bùi Đìh Quyên 18/08/2010 / 10:26 sáng

  Bất cứ một tôn giáo nào tồn tại trên thế gian thì đều dạy con người biết kính trọng cha mẹ , tôn trọng bề trên , tôn thờ tổ quốc của mình…,Ở trong chế độ tư bản hay chế độ XHCN cũng vậy thôi Đảng nào lên cầm quyền thì Đảng đó đều mong muốn đất nước của mình phát triển phồng vinh thịnh vượng : cán bộ công chức hết lòng phục sự cho tổ quốc, nhân dân một lòng đoàn kết thi đua lao động sản xuất tăng gia….Ngày xưa có thủ tướng PHẠP VĂN ĐỒNG có nói. CÂU NÓI có đại ý như sau: Từ ngày tôi làm thủ tướng tới nay, tôi chưa kỷ luật ai cả (theo dân gian truyền ) theo tôi bác Đồng nói thế là rất phù hợp với thời gian đó : Thời điểm cả nước dồn hết sức mình ,cả nước dồn hết thảy cho cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc , toàn dân tộc một ý chí, toàn dân tộc cùng một lòng đánh thắng xâm lươc .. do vậy câu nói đó còn vang vọng tới ngày nay. Nhưng hôm nay nghe đâu dư luận nhân dân cũng nói là thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG cũng nói là : Ba năm nay tôi chưa tôi chưa kỷ luật ai ? nếu thật là như vậy ,tôi xin nói lời nói phát biểu như sau : đã là lãnh thủ quốc giạ lời nói phải được cân như lời vàng ,thước ngọc , tôi cho rằng nếu lời nói mà như vậy là vô tình hay hữu ý đã có dấu hiệu hại dân hại nước ,hại uy tín của Đảng CS với nhân dân, dung túng cho cán bộ cấp dưới làm bừa nhưng chắc chắn là không bị ảnh hưởng gì ( như thế thì cứ làm vì càng làm mẠnh thì càng có lời to hơn ) ,

  Trả lời
  Bùi Đìh Quyên, on Tháng Tám 18, 2010 lúc 7:58 sáng Said:
  Ai là kẻ dung túng cho cán bộ sai phạm gây bè ( vì bè này đã có tín hiệu báo là an toàn tuyệt đối .nên có thương hiệu thu hút đông người vào rễ lắm ) kết mảng , nhiều mảng kết thành hệ thống vi phạm hành chính nhà nước vi phạm điều lệ của Đảng … hại dân hại nước trục lợi cá nhân, vì đường cùng khi dân bức súc nói ra thì bị bịt mồm , không bịt được thì bằng cách thưởng giấy khen , thuê truyền hình biểu dương thành tích nhiều cho người vi phạm nhiều lần ,để tiếng hát át tiếng bom, nếu ai có hàng vi tự vệ thì cứ qui cho là thế lực thù địch , là chống lại người nhà nước ,chống lại người thi hành công vụ … nhưng một điều nực cười là những người bị qui vào tội này bị đánh , bị bắt ,bị bắn chết hầu hết là dân nghèo ,lao động như hai công dân ở thanh hóa, thái nguyên , cồn dầu ,hà nội,,, điển hình là cháu khương ở bắc giang , ngày xưa gọi là mạt dân : họ phải lo bữa ăn hàng ngày , học hành thì chẳng được là bao, thân cô thế cô ,lấy gì chống lại dược ai (toàn người được nhân dân sắm cả lương và súng đạn thì ai giám chống) :làm gì có đông người , làm gì có kinh tế ,làm gì cò tổ chức , chẳng vì bị hà hiếp buộc người ta phải tự vệ mà thôi. . cứ nhìn vào thực tế ,suy ngẫm thật sâu sắc sẽ biết ngay :AI LÀ NGƯỜI LÀM ĐẢNG MẤT UY TÍN với nhân dân , AI PHÁ PHÁP LUẠT , AI HẠI DÂN , AI HẠI NƯỚC , BÈ MẢNG NÀO LÀ THÉ LỰC THÙ ĐỊCH CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM., ??????????????????????????????????????????

  Trả lời
  Bùi Đìh Quyên, on Tháng Tám 18, 2010 lúc 9:02 sáng Said:
  Đọc tác phẩm “THỦY HỬ “ai cũng thấy có một thời kỳ , người này chỉ biết đá cầu ,nhưng nhà vua thích đá cầu thì phong ngay cho một chức quaN to kể cả là chức quan rất quan trong người quan ấy gọi là CAO CẦU , đối với VIỆC PHONG QUAN NÀY của nhà vua thì không quan trọng bằng vua thích . Thời còn bé chúng tôi thường vừa chạy vừa hát bàì hát nhưng không biết đầu đề ,không có mục đích gì vì tuổi còn thơ ấu “thằng mù thì đi công tác ,thằng lác bắt máy bay .thằng câm nghe điện đài , thằng choai choai đi bộ đội “ đã hàng chục năm rồi lời bài hát vẫn vang vọng ,ẩn chứa như một điệp khúc nhắc nhở một ý thức không hình “ hiền tài như lá mùa thu “ đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn: Thời nay đi tắm biển có được bằng cao đẳng ,làm tiến sĩ bằng ngoại Quốc không biết tiếng Anh, vừa học vừa làm mà 6 tháng sau có cả bằng tiến sĩ… thật là thầy nào trò ấy ,tướng nào quân đấy , giọt mưa trước nhỏ ở đâu thì giọt mưa sau cũng nhỏ ở đấy . đời thật là buồn cười ,nếu cười mà bị đập gẫy cả hai hàm răng vẫn phải cười, cười cho vơi điều chua chát ,cười cho chệu mất đắng căy cuộc đời , cừơi có người không đi bộ đội ngày nào , không làm công an giờ nào , không phút nào học trường vũ trang mà cũng có thẻ thương binh, cũng linh tiền hương khói liệt sĩ, có người còn được phong quân hàm cấp tướng ,đã làm láo động thiên binh vạn mã, làm láo động lòng dân , làm ta phải buồn cười , dù có gẫy hai hàm răng cũng phải cười như ông phỗng ,:thật là chuyện buồn cười là thế đó .????????????????????????

  Số lượt thích

 39. Bùi Đìh Quyên 24/08/2010 / 5:33 sáng

  Bui Đìh Quyên, on Tháng Tám 23, 2010 lúc 10:07 chiều Said:
  NHAN NGAY SINH NHAT CUA DAI TUONG VO NGUYEN GIAP TRON 100 TUOI : NHAN DAN XIN CHUC MUNG DAI TUONG THUONG THO VO CUONG .
  ( nhung nam truoc ,vao nhung ngay ky niem 30/4 ngay 2/9 ….va ngay sinh cua Dai tuong .Nhan dan deu nhin thay hinh anh cua Dai tuong tren truyen hinh Viet nam : Mong la 25/08/2010 va ngay 2/09 toi day, nhan dan rat mong duoc nhin thay Nguoi tren truyen hinh Viet nam , nhat la ngay 10/10/2010 ngay le ky niem, mot nghin nam Thang long Ha noi toi . De nghi Dai truyen hinh Viet nam dua ca hinh anh cua Dai tuong cho ca nuoc duoc nhin thay Nguoi ,de in dam vao trai tim cua nhan dan VIET NAM, xin cam on .)

  Số lượt thích

 40. đinh hữu trường 24/08/2010 / 6:07 sáng

  Đảng nói là phải làm, ra nghị quyết phải thực hiện. Vụ khu đất trên đường Lê Thánh Tông, thành phố Buôn Ma Thuột bố trí xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp nhưng sau khi phê duyệt dự án lại trái với chủ trương: xây biệt thự. Có những giám đốc từ huyện lên tỉnh chỉ một năm đã có tiền để xây dựng dựng biệt thự, bố trí cán bộ là người thân, người quen, người nịnh, người có tiền. Tôi đề nghị không bố trí cán bộ học tại chức, cán bộ đi nhậu, cán bộ đi uống cà phê ngòai quán trong khi dân ngồi chờ. Tôi đề nghị giảm biên chế những người không có năng lực qua cuộc thi tuyển bằng những bài thi dự án, chương trình, kế họach. Tôi đề nghị, tuyển dụng những em học sinh chính quy học giỏi, có chính sách đối với những em học sinh đọat những giải tưởng quốc gia quốc tế. Tôi đề nghị không bỏ tiền ra làm những lễ hội tốn tiền không có hiệu quả. Ở Đắk lắk làm lễ hội cà phê tốn 16 tỷ, tiền của dân Ê đê nghèo khổ, dân M’nông bần cùng. Tôi đề nghị tách Đảng công sản Việt Nam ra làm hai Đảng để phát triển, nếu không sẽ độc đóan chuyên quyền, mất dân chủ. Tôi thấy có những giám đốc Sở quản lý như phát xít.

  Số lượt thích

 41. Bùi Đìh Quyên 30/08/2010 / 9:15 chiều

  nguyen thi lan, on Tháng Tám 29, 2010 lúc 6:24 chiều Said:
  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN KHIẾU NẠI

  Kính gửi : – Bộ chính trị nước CHXHN Việt nam
  – Tòa án nhân dân Tối cao nước CHXHCN Việt nam
  – Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  – UBND tỉnh Quảng ninh
  – Ông Nguyễn Văn Đọc Tân chủ tịch UBND Tỉnh Quảng ninh
  – Ông Nguyên Hồng Quân phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng ninh

  Người khIếu nại :
  Công dân nước CHXHCN VIỆT NAM
  Nguyễn Thị Lan – Sinh năm 1964
  Nơi ở: Tổ 5 khu 3 p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008

  Người có nghĩa vụ liên quan: Bùi Đình Quyên – Sinh năm 1964
  Nơi ở: Tổ 5 khu 3 p.Giếng Đáy – Hạ Long – Quảng Ninh
  Số CMND: 100584954 – Công an Quảng Ninh cấp 24/02/2006

  NỘI DUNG KHIẾU NẠI
  Qua hàng trăm lần đơn , qua thời gian là hơn 7 tháng . đến ngày nay tôi mới nhận lại được văn bản của công an thành phố Hạ long số :52/TB –CS DT do ông thượng tá Phí Văn Minh – trưởng công an thành phố Hạ long ký tên trên danh nghĩa : THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT với nội dung chính như sau: “ Ngày 10/08/2010 , cơ quan Cảnh sát điều tra. Công an thành phố Hạ long ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự qui định tại khoản 1, điều 107- bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt nam.”Do vậy tôi khiếu nại với nội dung sau :
  1, Thứ nhất là : đây là tờ thông báo chứ không phải văn bản quyết định do vậy công dân không có cơ sở để khởi kiện khi cho là quyết định này trái thực tế hoặc trái pháp luật .. (như vậy là trái qui định hành chính )
  2, Thứ hai thời gian ký thông báo này vào ngày 10/08/2010 lý do gì đến tận ngày 24/08/2010 mới gửi bưu chính? Vì thế ngày 25/08/2010 mới đến bưu điện kênh đồng Giếng Đáy (có dấu chứng thư đóng tại phong bì CM) , TẠI SAO nhân viên bưu điện không đưa trực tiếp cho gia đình mà phải bắt tôi phải ra bưu điện mới cho lĩnh thư có công văn này. Sáng 28/08/2010 tôi phải ký tên nhận thư là đương nhiên ,nhưng không biết ký vào quyển sổ gì. Chỉ có một văn bản gửi bằng bưu điện thôi tại sao lại trì trệ và lằng ngoàng thế thì được hiểu là vụ án này công an đã cố tình kéo dài thời gian làm phai mờ vụ án. Dù cho thế nào, cho đến hôm nay vẫn thể hiện cố tình kéo dài thời gian là trái qui định của hành chính nhà nước.
  3. Thứ ba đây là một vụ án mà đối tương gây án đã định ra và thực hiện quá hoàn hảo, nay được ông Minh – trưởng công an TP đã cố tình chia thành nhiều vụ án nhỏ bằng nhiều quyết định. Nhất là các tình tiết chính và động cơ gây án lại cố tình bỏ qua và và cố tình làm phai mờ vụ việc, hành vi để lấy cớ không khởi tố vụ án. Tôi cho rằng đó là hành vi cố tình bao che cho kẻ vi phạm pháp luật đã rõ ràng bởi những chứng cứ to bằng nhiều con bò. Ví dụ như đống sắt gần 6 tấn bị quẳng ra ở ngoài viả hè Quốc lộ 18A – trước cổng chợ Hạ long 2 là 135 ngày, ít nhất phải có hàng vạn người biết,100% cán bộ có thẩm quyền biết nhưng các văn bản không thấy nêu lên, kể cả ở trong các quyết định tôi đã nhận không bao giờ nêu những tài sải chúng tôi bị mất vì do bị chiếm đoạt hay là do bị mất trộm…
  – Việc anh Miên bị đánh hai lần vô cớ không phải là mâu thuẫn với người đánh, không có nợ nần liên quan gì, chỉ đánh anh Miên là vì anh thực sự đang bảo vệ cho công ty TNHH Tuần Châu đang có tài sản lớn là hơn 1 tỉ đồng ở chợ hạ long 2, đánh để ngày hôm sau khủng bố tinh thần 4 người bảo vệ của công ty TNHH Tuần Châu tại chợ Hạ Long II, sau đó ngày nào cũng cho người đuổi 4 bảo vệ này cuối cùng chúng đã thực hiện được ý đồ ĐÁNH NGƯỜI UY HIẾP TINH THẦN – SAU ĐUỔI NGƯỜI để dễ bề chiếm đoạt đơn hàng, rễ bề chiếm đoạt tài sản. Đây chính là động cơ đánh đuổi người mà công an cố tình quên mất không viết vào biên bản (bởi muốn chữa được bệnh thì phải biết nguyên nhân).
  – V iệc cho người phá 3 ki ốt giá trị khoảng trên 30 triệu đồng, quẳng đồ nội thất giá trị hiện hành khoảng trên 50 triệu ra sân chợ, quẳng trên 5 tấn sắt ống ra vỉa hè quốc lộ 18A vào buổi tối đã tồi tại 135 ngày sau chúng đã tẩu tán hết 100 %. Kể cả máy móc, dụng cụ, sắt thép, cốt pha xây dựng, 116 bao xi măng của chúng tôi cũng bị chiếm đoạt tại tầng 3 trong chợ hạ long 2 trước sự chứng kiến của bao nhiêu người và có cả tài liệu và ảnh để chứng minh ,,, Nói tóm lại chứng cứ to như con bò cũng không có nêu trong văn bản hay quyết định ,
  – Việc biển thủ 05 bộ hợp đồng, chiếm đơn hàng, chiếm đoạt tài sản trên giấý tờ của công ty TN HH Tuần châu là hàng trăm triệu đồng, việc chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền vốn của công ty TNHH t uần châu trước ngày 10/01/2009 , việc mua hàng lậu , việc trốn thuế , ngăn cản chúng tôi đòi tiền đã làm ki ốt cho bà con trong chợ đều không thấy ghi trong bất cứ 1 văn bản nào và quyết định của công an chính là dấu hiệu hành vi rõ ràng bao che cho tội phạm ????
  – Việc chúng tôi viết nhiều văn bản giải thích và khất nợ vì những lý do chính đáng trên ,sau còn yêu cầu Bùi Văn Hải giám đốc công ty TNHH Trọng Hà là nếu không đồng ý cho nợ thì có thể khởi kiện ra tòa án dân sự để giải quyết (có chứng thư lưu và văn bản chứng minh). Nhưng việc đánh hai con tôi vẫn xảy ra, việc vất đồ bẩn vào cổng nhà tôi 3 lần vẫn diễn ra, việc khủng bố tinh thần vẫn diễn ra, việc chiết nợ vẫn diễn ra. Cuối cùng thể hiện bằng văn bản nếu không kịp trả nợ sẽ bắt nợ bằng đất ở vào tháng 11 này, mà giá trị thật của khu đất này là hơn gấp đôi số tiền nợ ( nếu không ký vào giấy thì gần 10 thanh niên sẽ đánh người ngay.Vì mạng người là đáng quí buộc chúng tôi ký để có thời gian giải quyết đúng theo qui định của pháp luật. Không loại trừ việc ông Phạm Văn Tươi và Vũ Đức Cường có dính líu về vấn đề này vì tháng 1/2009 anh Hải có tiết lộ khi sang hỏi ông Tươi công an và ông Cường quản lý chợ Hạ long 2 là ông Quyên CÒN TIỀN Ở ĐÂY KHÔNG THẾ LÀ HỌ TRẢ LỜI KHÔNG CÒN : nếu thật là thế thì họ có ý chiếm đoạt tài sản và đã dở trò mượn dao giết người ) . Đây là hình thức biến tấu của việc chiếm đoạt tài sản , biến tấu của tham nhũng, bao che cho người xấu hại gia đình tôi. Rất may việc chúng ép và giấy chiết nợ đã lập thành văn bản, chúng tôi đã giữ được, kẻ đe dọa nhiều ngày đã ký tên theo sự ủy quyền của Bùi Văn Hải. Do vậy quyết định do ông Phí Văn Minh ký ngày 10/08/2010 là hoàn toàn không có đúng với thực tế là trái pháp luật : như vậy hết đường chối cãi (tôi sẽ gửi kèm theo đơn này). Ngoài ra còn rất nhiều người làm chứng, gần 20 chứng thư gửi cho công an 3 phường, công an thành phố, Viện kiểm sát ,Thành ủy, Tỉnh ủy…. Đề nghị giải quyết việc này , nhưng đến nay không có hồi âm, càng chứng tỏ công an có thẩm quyền về giải quyết việc này đã cố tình ỉm đi bao che cho kể xấu để hại người dân lương thiện…
  4. Thứ tư là ngày 30/08/2010 thành ủy Hạ long có mời chúng tôi sang giải quyết những vấn đề trên. Chúng tôi rất hy vọng được giải quyết đúng thực tế, đúng pháp luật, đúng điều lệ đảng, nhưng nếu lại giải quyết dựa vào các quyết định của công an thành phố hạ long và các văn bản theo kiểu giải quyết vòng vo tam quốc thì chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu kiện lên cấp tỉnh và cấp trung ương. Đến bao giờ cán bộ có thẩm quyền không cò bao che cho kẻ xấu, giải quyết đúng thực tế, đúng pháp luật , bảo vệ được quyền lợi của nhà nước, quyền lợi của doanh nghiệp, quyền lợi của công dân ,chúng tôi mới dừng làm đơn.
  Vậy nay tôi làm đơn này khiếu nại đến các cơ quan của Đảng và nhà nước với nội dung như trên. Đề nghị các lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết nhanh và đúng pháp luật.
  Tôi xin chân thành cảm ơn ! Ngày 28 tháng 08 năm 2010
  Người làm đơn

  Nguyễn Thị Lan

  Số lượt thích

 42. đinh hữu trường 31/08/2010 / 5:38 sáng

  Tôi nghĩ Đảng cộng sản Việt Nam nên tách làm hai Đảng nhằm tăng cường dân chủ và trách nhiệm đối với dân tộc, tăng cường trách nhiệm cá nhân đối với từng đảng viên, nói đi đôi với làm, vào Đảng là cống hiến cho dân tộc. Hiện trạng quá buồn, vì chẳng có đảng viên nào nghĩ về đảng, chỉ nghĩ đến tư túi cá nhân, bằng mọi cách làm giàu cho cá nhân, vun vén cho cá nhân. Thật tội nghiệp cho nhân dân, lo lao động để nuôi sống Đảng, nhưng đã đến lúc nhân dân phải đứng lên đấu tranh để đòi quyền sống, quyền dân chủ, quyền lập hiến. Tôi là một văn nghệ sĩ, từng là cán bộ công an, nay ngao ngán cho cảnh chạy chức chạy quyền, cảnh lo làm tiền bằng mọi giá của đồng đội. Tôi ước đất nước có hai Đảng như Mỹ và chỉ như vậy mới có sự phát triển, cường thịnh, giàu có thực sự cho mọi nhà và dân tộc, có hai đảng sẽ có dân chủ, sẽ mất phe cánh, chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy dự án.

  Số lượt thích

 43. Bùi Đìh Quyên 02/09/2010 / 10:53 chiều

  GÓP Ý XÂY DƯNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC :Qua quá trình làm đơn tố cáo ,khiếu nại ,khởi kiện .tôi thấy qui định của ĐẢNG, QUỐC HỘI , PHÁP LUẬT có phần chưa được thống nhất ,chưa được mạch lạc ,chưa được công bằng và bình đẳng : tôi xin ví dụ cụ thể như sau : Hầu hết tham nhũng là ở các bộ Đảng viên ,các ngành, chính quyền ..được hiểu là ở bên hành pháp và các danh nghiệp nhà nước là chính … Thực tế công an lại dưới sự chỉ đạo của chính phủ , chính phủ dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng : Nhưng Thủ tướng lại là trưởng ban phòng chống tham nhũng .Do cơ cấu như vậy CHO LÊN không bao giờ sủ lý tham nhũng được nghiêm minh ,vì không ai lại cầm dao tay phải chặt vào tay trái của mình được . Một hiện tượng đặc biệt có thể xảy ra là phó Thủ tướng phụ trách phó ban phòng chống tham nhũng hoặc Thủ tướng trưởng ban phòng chống tham nhũng CÓ THỂ CŨNG THAM nhũng trong trường hợp này AI LÀ NGƯỜI THEO RÕI VÀ AI CHỐNG THAM NHŨNG ĐƯỢC ( đây là trường hợp chân có thể đá được bóng ,tay có thể thổi còi ) , thứ hai pháp luật phải qui định rõ ràng tham nhũng bao nhiêu tiền là tù bao nhiêu thời gian , để thất thoát tài sản có giá trị bao nhiêu tiền thì tù bao nhiêu thời gian , tham nhũng bao nhiêu tiền thì bị tử hình….( hiện nay như ông Đoàn Văn Kiển để thất thoát 78 tỷ đồng , 18 trệu tấn than lậu thì cho về hưu non, cảnh cáo đảng , vụ án 112 thất thoát hơn4 tỷ đồng thì 23 người bị trui tố gần 20 người đi tù , bà trần ngọc Sương bị qui lập quĩ trái phép chiểu theo luật hình sự được Quốc hội thông qua năm năn 1999 căn cứ vào điêì 103,,106 hiến pháp năm 1992 là vô lý vì quĩ này do bố bà Sương lâp từ cách đây 30 năm khoảng từ năm1980 thế mà bà Sương cùng 4 người kết tội hơn 10 năm tù , do lập quĩ trái phép làm nhà nước thất thoát là trên 4 tỷ đồng (được hiểu quĩ này có trước ngày có luật hình sự hiện hành thì làm sao lại là phạm pháp được ???có lẽ phạm pháp chỉ là cán bộ nhà nước trù dập người anh hùng lao động thì đúng hợn .??/) .CHÍNH VÌ THẾ TÔI CHO RẰNG MUỐN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CÓ HIỆU QUẢ THÌ BAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TW PHẢI NẰM TRONG QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG MỚI ĐÚNG , NẾU CỨ ĐỂ THỦ TƯỚNG LÀM TRƯỞNG BAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRUNG ƯƠNG THÌ sẽ ĐẨY ĐẤT NƯỚC VÀO THẾ TỤT HẬU : THAM NHŨNG LẠI MỌC LÊN NHƯ NẤM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG 11 VÌ CƠ CHẾ SẼ NUÔI THAM NHŨNG (THAM NHŨNG NHIỀU CƠ CHẾ NHIỀU , SẼ ĐƯỢC HẠ CÁNH AN TOÀN , KHÔNG PHẢI ĐI TÙ KHÔNG PHẢI TỬ HÌNH ,TỘI GÌ KHÔNG THAM NHIỀU VÀ LỚN , DO VẬY dân bắt trộm con gà thì bị tù 3 năn , tham nhũng, lãng phí hàng trăm tỷ không bị ảnh hưởng gì CÓ PHẢI THẾ KHÔNG THƯA ĐẢNG ,THƯA QUỐC HỘI ,THƯA CHÍNH PHỦ , THƯA CÁC ÔNG CHỦ NHÂN DÂN : VÌ VẬY CẦN SUY NGẪM VÀ CẦN PHẢI THAY ĐỔI ????????????????????????/// GỬI ĐẢNG , QUỐC HỘI ,HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TW…

  Số lượt thích

 44. Bùi Đìh Quyên 14/09/2010 / 9:14 sáng

  1. Bùi Đìh Quyên
  Tháng 9 13, 2010 @ 19:29:22
  Bui Đìh Quyên, on Tháng Chín 12, 2010 lúc 11:41 chiều Said:
  QUỐC HỘI ĐÃ QUÁ TẢI VÌ CÔNG VIỆC . NHIỀU NGƯỜI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI .TÔI CHO LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM …: VÌ CỨ NGHĨ RA NHIỀU TRÒ , NHIỀU DỰ ÁN VIỂN VÔNG HÒNG TRUC LỢI VÔ HÌNH DUNG ĐÃ LÀM LÃNG PHÍ THỜI GIAN CỦA ĐẤT NƯỚC, NẾU PHÂN TÍCH KỸ ĐẠI BIỂU NÀO CỨ NGHĨ RA NHỮNG VIỆC VÔ ÍCH , KHÔNG ĐÚNG NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN, RŨ RỐI PHÁP LUẬT ,HIẾN PHÁP ….NGHĨA LÀ ĐAM ĐI KHÔNG ĐƯỢC CÒN ĐÒI DẶM LẠI CẮT, XÉN, BỎ DI ,LẬP LÊN NHỮNG ĐIỀU KHÔNG LỢI CHO DÂN ,CHO NƯỚC , DO VẬY QUỐC HỘI CẦN CÓ MỘT CHẾ TÀI ,TẨY CHAY ĐẠI BIỂU QH VÔ DỤNG NÀY ĐỂ TRỪ HẬU HỌA CHO DÂN ? CẦN TẨY TRAY NGƯỜI ĐẠI BIỂU VÔ DỤNG … TẨY TRAY ..TẨY TRAY ?/
  Trả lời
  Bùi Đìh Quyên, on Tháng Chín 13, 2010 lúc 7:24 chiều Said:
  Nếu Đất nước ta ,nhân dân ta , Quốc hội ta không có MỘT SỐ Đại biểu quốc hội này thì tốt biết mấy vì họ đã đưa ra những dự án ĐẠI lớn nhưng lại viển vông, không phải nguyện vọng của nhân dân VÀ SỰ CẦN THIẾT CẤP BÁCH CỦA ĐẤT NƯỚC ,họ để đèn xanh cho nước ngoài thuê quá nhiều ha rừng ,họ để đèn xanh cho việc chia nhỏ dự án lớn thành nhiều dự án nhỏ để tránh khỏi sự giám sát của Quốc hội, họ đưa ra ý kiến thí điểm bỏ HĐND CẤP XÃ PHƯỜNG , CẤP HIUYỆN….vân,,vân.. , MẶC DÙ ĐẠI BIỂU NÀY có thể THỪA BIẾT VIỆC NÀY KHÔNG CÓ LỢI CHO DÂN ,CHO NƯỚC HOẶC ĐẠI BIỂU NÀY CÓ NHẬN THỨC QUÁ YẾU KÉM , HOẶC LÀ THÀNH PHẦN CƠ HỘI…..HỌ ĐÃ :LÀM TỐN KÉM THỜI GIAN CÔNG SỨC , TIỀN CỦA CHÍ TUỆ CỦA ĐẤT NƯỚC, CỦA NHÂN DÂN : NHÂN DÂN CẦN TẨY CHAY NHỮNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG CÓ CHẤT LƯỢNG NÀY, VÌ HỌ KHÔNG VÌ NƯỚC VÌ NHÂN DÂN , HOẶC HỌ KHÔNG HIỂU NHÂN DÂN CẦN GÌ Ở HỌ HOẶC TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC CỦA HỌ LÀ QUÁ YẾU KÉM…KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ,,???????/ ( miềm đất vô danh xin góp ý )
  1. Bùi Đìh Quyên, on Tháng Chín 13, 2010 lúc 10:42 chiều Said:
  Nếu việc sửa hiến pháp trong thời gian gần đây của nhà nước ta , mà được dân chủ , được trưng cầu dân ý : Tôi sẽ mạnh dạn tham gia trước :một nội dung chính đáng của công dân :để bảo vệ quyền lợi của công dân và cử chi cả nước ,để quyền lợi công dân không còn phần nào mang tính hình thức như hiện nay : chủ yếu xin tham gia ý kiếm với nội dung là : tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nhũng người không phải là cán bộ nhà nước việt nam , không phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam sẽ ĐƯỢC LÀM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI và phải đạt VỚI TỶ LỆ 30% trở lên : LÀ NHỮNG người đai biểu Quốc hội đại diện cho khoảng 80 triệu nhân dân việt nam ở mọi tầng lớp, mọi tôn giáo ,mọi dân tộc (KHÔNG TÍNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ ĐANG VIÊN CÔNG CHỨC)…sống trên lãnh thổ VIỆT NAM , Theo tôi đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng cho nền tảng chính trị :bền vững ,dân chủ ,công bằng ,văn minh , rất tốt cho việc phát triển kinh tế ,xã hội của đất nước ,cải thiện đời sống chính trị cho nhân dân ta : Xin mọi người cần suy ngẫm kỹ và ủng hộ ý kiến này : Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ,KHI ỦNG HỘ Ý KIẾN NÀY ???? (chúng tôi cần biết tỷ lệ những đại biểu này ở nước sin ga po chính xác hơn mong các bạn cung cấp thêm xin cám ơn )

  Bùi Đình Quyên
  Tháng 6 06, 2010 @ 23:19:22
  Tôi là người lao động cũng là công dân nước Việt nam có mong muốn lớn nhất là :Năm 2011 ông Hồ Đức Việt trưởng ban tổ chức trung ương Đảng sẽ được làm tổng bí thư Đảng cộng sản việt nam vì: Ông Hồ Đức Việt có tiểu sử ba đời là nhà trí thức yêu nước : Bản thân ông là ủy viên trung ương Đảng , thành viên trong bộ chính trị , có trình độ tiến sĩ toán học chắc chắn có tầm nhìn xa trông rộng…..để lãnh đạo đất nước vững chắc đi lên…..(đây là quyền ước mơ của mỗi công dân )
  Kính thư :Rất mong được sự quan tâm

  XIN NHỚ ĐỪNG QUÊN VỤ VINA SHIN

  Số lượt thích

 45. Bùi Đìh Quyên 17/09/2010 / 6:05 chiều

  GÓP Ý ĐẠI HỘI ĐẢNG 11
  CON NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI TƯ DUY : NHƯNG MIỄN LÀM SAO GIỮ ĐƯỢC SỨC KHỎE , GIỮ ĐƯỢC ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI, GIỮ ĐƯƠC NỀN TẢNG KINH TẾ BỀN VỮNG, GIỮ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC : ĐỂ PHÁT TRIỂN VỀ MỌI MẶT THEO MỘT TƯ DUY MỚI , KHÔNG XA VỜI THỰC TẾ , KHÔNG THỂ PHI KHOA HỌC , KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC QUI LUẬT TẤT YẾU CỦA THIÊN NHIÊN . DO VẬY MỘT ĐẤT NƯỚC CŨNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TƯ DUY PHÁT TRIỂN KINH TẾ ,XÃ HỘI ĐƯỢC CHỨ ,NHƯNG MIỄN SAO PHẢI GIỮ ĐƯỢC NỀN ĐỘC LẬP TỰ DO ,DÂN CHỦ ,TOÀN VẸN LÃNH THỔ VÀ MƯU CẦU HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN LÀ ĐIỀU BẤT KHẢ XÂM PHẠM ( TÔI XIN VÍ DỤ CỤ THỂ NHƯ NƯỚC NHẬT , NƯỚC ĐỨC SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .HỌ BỊ BẠI TRẬN HOÀN TOÀN ,GIỐNG NHƯ TA ĐI LÀM KINH TẾ THỜI NAY BỊ PHÁ SẢN HOÀN TOÀN .HƠN NỮA ĐẤT NƯỚC NHẬT, RẤT NGHÈO KHOÁNG SẢN, HAY BỊ ĐỘNG ĐẤT , DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI, CŨNG CHẲNG RỘNG RÃI LÀ BAO , BUỘC HỌ PHẢI ĐỔI MỚI TƯ DUY, PHÁT HUY TRÍ TUỆ TOÀN DÂN TỘC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC :TRONG THỜÌ GIAN RẤT NGẮN HỌ ĐÃ TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC CỦA 5 CHÂU LỤC , CHÍNH BÀI HỌC QUỐC TẾ NÀY , VIỆT NAM PHẢI CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY THÌ ĐẤT NƯỚC MỚI THĂNG HOA ĐƯỢC :TRÁNH GIỮ TƯ DUYCỔ ĐIỂN :RẰNG, NƯỚC TA GIẦU VÀ ĐẸP ..RỪNG VÀNG BIỂN BẠC :CHÍNH SÁCH THÌ ÔN NGHÈO KỂ KHỔ :RẰNG NƯỚC TA KHÁ HƠN CÁCH ĐÂY HAI NƯƠI NĂM, RẰNG NƯỚC TA VÌ CÓ CHIẾN TRANH: TÔI XIN NÓI SAU CHIẾN TRANH TRÊN 20 NĂM NƯỚC NHẬT ĐÃ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐƯỢC TẦU CAO TỐC MÀ BÂY GIỜ VẪN LÀ ƯỚC MƠ PHẢI NÓI LÀ QUÁ XA VỜI VỚI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM : NHÌN LẠI 35 NĂN SAU NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1975 SO VỚI NƯỚC NHẬT TA QUÁ LẠC HẬU VỀ MỌI MẶT CÓ THỂ LÀ GẦN MỘT THẾ KỶ TRONG KHI ĐÓ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM RẤT THÔNG MINH , RẤT CẦN CÙ(CÓ NHIỀU GIẢ QUỐC TẾ ) ĐẤT NƯỚC TA GIẦU VÀ ĐẸP CÓ ĐIỀU KIÊN TUYỆT VỜI HƠN NHIỀU LẦN SO VỚI NỨƠC NHẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI : VIỆT NAM VẪN LÀ NƯỚC NGHÈO NÀN VÀ LẠC HẬU LÀ VÌ KHÔNG THAY ĐỔI TƯ DUY ,THẬT SỰ CON NGƯỜI Ỷ LẠI , BẢO THỦ GIÁO ĐIỀU .TÔI TẠM CHO LÀ CÓ GIẶC TƯ TƯỞNG VÌ TƯ TƯỞNG KHÔNG THÔNG THÌ MANG BÌNH TÔNG KHÔNG NỔI :DO VẬY CẦN PHẢI THAY ĐỔI TƯ DUY, NẾU KHÔNG THAY ĐỔI TƯ DUY THÌ ĐI ĐÔI VỚI CHỮ : VÃN NGHÈO NÀN VÀ LẠC HẬU , VẪN ƠN NGHÈO KỂ KHỔ MÃI MÃI MÀ THÔI ?????????????????? CẦN PHẢI THAY ĐỔI TƯ DUY LÀ ĐIỀU CẤP BÁCH ?

  Số lượt thích

 46. nguyễn ái quốc 17/09/2010 / 10:04 chiều

  đại hội “Đảng cộng sản VN XI” chỉ là để cho những kể tham nhũng chia nhau cái ghế để tiếp tục lừa dân hại nước, mang Bác Hồ ra làm bình phong để ru ngủ nhân dân. Lòng tin của người dân Việt Nam bây giờ đã hoàn toàn bị những kẻ mượn danh cộng sản đánh cắp, bọn quan tham đã làm ô uế thanh danh của đảng, hệ thống chính trị là một hệ thống tham nhũng từ trung Ương đến địa phương. Giờ đây biết tìm đâu ra người cộng sản chân chính để tập hợp lực lượng cứu nước cứu dân.

  Số lượt thích

 47. Bùi Đìh Quyên 19/09/2010 / 8:17 sáng

  QUAN ĐIỂM CÔNG DÂN VỀ QUAN HẸ QUỐC TẾ :VIÊT NAM ,TRUNG QUỐC,MỸ

  CÔNG BẰNG MÀ NÓI: NẾU ĐỂ CÓ CÁI NHÌN ĐỨNG ĐẮN NHẤT :KỂ CẢ VỀ QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI :THÌ VIET NAM CŨNG ĐÃ TỪNG ĐÁNH NHAU VỚI CẢ HAI NƯỚC MỸ VÀ NƯỚC TRUNG QUỐC. NHƯNG NƯỚC MỸ THI Ở XA ,NHƯNG SỐ NGUỜI VIỆT Ơ NƯỚC MỸ LÀ HÀNG TRIỆU ĐỒNG BÀO, CÒN TRUNG QUỐC LẠI LÀ LÁNG RIỀNG ,…
  CON NGƯỜI TA KHÔNG THẺ HÓA KIẾP SỐNG HAI BA LẦN ĐƯỢC ,DO VÂY DÂN TỘC NÀO CŨNG PHẢI CÓ ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA DÂN TÔC ÁY, ĐỂ NHÂN DÂN ĐƯỢC MƯU CẦU HẠNH PHÚC .ĐÂY LÀ ƯỚC MƠ CHUNG CỦA NHÂN LOẠT . QUÁ KHỨ ĐÃ QUA ĐI . HIÊN TẠI :NƯỚC NÀO DÙNG MỌI LỜI NÓI XẤU VỀ QUÁ KHỨ HAY HIỆN TẠI … ,VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG XÂM HẠI VIÊT NAM VỀ LÃNH THỔ VÀ QUYỀN TỰ DO ĐỘC LẬP THẬT SỰ , THÌ VIỆT NAM CÂM PHẢI XEM XÉT KỸ HỌ LÀ BẠN HAY LÀ THÙ ĐỂ LIỆU ĐƯỜNG QUAN HỆ ….. NẾU NÓI XẤU NHAU VỀ QUÁ KHỨ THEO TÔI CHỈ LÀ CHIÊU BÀI MÀ THÔI . TÔI LÀ CÔNG DÂN CHỈ NÓI RẰNG QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH :BẠN HAY LÀ THÙ CHỨ KHÔNG THỂ BẠN LÀ THÙ , THÙ LÀ BẠN ĐƯỢC . RẤT CẦN PHẢI CÓ QUAN ĐIÊM ĐỨNG ĐÁN CŨNG LÀ CẦN ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ QUAM HỆ ??????????????? CÔNG BẰNG ,BÌNH ĐẲNG ,,, KHÔNG THIÊN VỊ NHƯNG KIÊN QUYẾT LẬP TRƯỜNG CỦA MÌNH ????

  Số lượt thích

 48. Bùi Đìh Quyên 19/09/2010 / 10:23 sáng

  gTHAM GIA ĐẠI HỘI ĐẢNG 11
  THEO TÔI : ĐẤT NƯỚC TA CÓ PHÁT TRỂN MẠNH VÀ BỀ VỮNG ,GỮI VỮNG CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP TỰ DO ,TOÀN VEN LÃNH THỔ : THÌ PHẢI XEM NÊN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NƯỚC LÀ NỀN KINH TẾ CỐT LÕI : CẦU PHẢI CHÚ TRỌNG , CẦN PHẢI ĐẦU TƯ VÀ CẦN PHẢI TỰ HÀO : VÌ CÂU NÓI NÀY AI MÀ CHẲNG CÔNG NHẬN: DÂN CÓ GIẦU THÌ NƯỚC MỚI MẠNH , XÃ HỘI CÓ CÔNG BẰNG THÌ ĐÁT NƯỚC VỚI VĂN MINH LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN . TÔI NÓI THẬT CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KINH TẾ NƯỚC TA HẦU HẾT CHỈ LÀ NHÀ CHIẾN LƯỢ BẰNG LÝ THUYẾT XUÔNG VÌ HỌ ÍT THAM GIA VÀO THỰC TẾ ,ÍT ĐI THỰC TẾ HẦU HẾT CHỈ NGỒI TRONG VĂN PHÒNG ĐỌC SÁCH BÁO ( CÓ NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KIỆT XUẤT ,NHƯNG LẠI GÌA RỒI, LẠC HẬU RỒI , CHỈ THÍCH KHEN THÔI ..) , DÙNG VĂN VIẾT LUẬN CHỨNG KINH TẾ LÀ CHÍNH : BỞI VÌ BAO GIỜI HỌ CŨNG LUÔN NÓI :THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG , NHƯNG HỌ CHỈ CÓ THỂ ĐỌC NHIỀU SÁCH THÔI ,HỌ CÓ THAM GIA THƯƠNG TRƯỜNG ĐÂU MÀ HỌ BIẾT ĐƯỢC CHIẾN TRƯỜNG TÀN KHỐC NHƯ THẾ NÀO ĐÂU , NẾU GIAO CHO HỌ SÚNG THÌ CÓ KHI CHƯA BIẾT HỌ SẼ BẮN VÀO KẺ THÙ NÀO , KHÔNG CẨN THẬN HỌ ĐẺ CƯỚP CÒ BẮN LẠI MÌNH MÀ THÔI . (ĐÃ LÀ MỌI SÁCH THÌ AI KHEN HỌ LÀ HỌ ỦNG HỘ THÔI): ĐÂY LÀ ĐIỀU CƯC KỲ NGUY HIỂN : VÌ CHỈ BIẾT LÀM KHÔNG BIẾT LO XA , KHÔNG CÓ THƯCTẾ VÍ NHƯ DÃ CHÀNG XE CÁT BIỂN ĐÔNG MÀ THÔI 😦 ở việt nam:một ông gián đốc sở kế hoạch đầu tư về hưu có khi chỉ mở cái quán nhỏ cũng không thành, lỗ vốn là có thật , chứ những nhà chiến lược kinh tế của mỹ , nhật …đa số là triệu phú tỷ phú , đi từ thương trường mà trưởng thành , nhiều khi còn xầy cả vẩy trước những cơn khủng khoảng kinh tế cơ mà )
  THEO TÔI NÊN THAY ĐỔI TƯ DUY :LÁY KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ NỀN KINH TẾ CỐT LÕI , CÒN NỀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC CHỦ YẾU PHỤC VỤ CHO QUỐC PHÒNG LÀ CHÍNH THÌ TỐT HƠN , NHÀ NƯỚC NÊN TẬP CHUNG ĐÚNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC SAO CHO THẬT TỐT , ĐÚNG PHÁP LUẬT : NHƯ VẬY SẼ ĐẢM BẢO BỀN VỮNG VÌ HOẠT ĐÔNG KINH TẾ TƯ NHÂN THỰC TẾ LÀ CÓ HIỆU QUẢ NHẤT , ĐÃ CÓ HIỆU QUẢ TẠI SAO LẠI KHÔNG LÀ NỀN KINH TẾ CỐT LÕI CỦA ĐÁT NƯỚC LÀ ĐIỀU PHI TỰ NHIÊN ,NÓ PHẢI LÀ ĐƯƠNG NHIÊN MỚI ĐÚNG CẢ VỀ THỰ TẾ VÀ CẢ VỀ LÝ LUẬN …: VẬY ĐẢNG CẦNG PHẢI ĐỔI MỚI TƯ DUY ? DÂY LÀ VẤN ĐỀ THEN TRỐT CỦA TƯƠNG LAI ????????????????? đây là vấn đề hệ trọng và cực kỳ quan trọng của đất nước : nó quyết định nền kinh tế phát triển hay tụt hậu của đất nước, ngoài ra còn quyết đinh cả an ninh kinh tế và cả an ninh quốc phòng là lệ thuộc hay không lệ thuộc nước ngoài …. NOI TÓM LẠI THEO TÔI ĐÂY LÀ VẤN ĐÈ SỐNG CÒN ?
  Trả lời
  2.

  Số lượt thích

 49. Bùi Đìh Quyên 19/09/2010 / 1:12 chiều

  Cuba phải sa thải một triệu công chức “Tôi nghĩ đưa ra một quyết định hóc búa như thế này quả là một sự dũng cảm, bởi vì ông Raul Castro chủ trương thực hiện những cải cách kinh tế, và ông này cũng biết rằng Fidel Castro không hài lòng chút nào với những sáng kiến đổi mới này”

  Số lượt thích

 50. Bùi Đìh Quyên 20/09/2010 / 6:12 chiều

  Bùi Đìh Quyên, on Tháng Chín 20, 2010 lúc 6:05 chiều Said:
  GOP Y DAI HOI DANG11
  .????”Đến Đại hội IX năm 2001, có lẽ vì bắt đầu có nhiều người nói đến khát vọng dân chủ nên Đảng thấy cần phải đưa thêm từ này vào, và thời gian, giấy mực cũng được tiêu tốn khá nhiều vào việc ca ngợi và giải thích cái sự thêm vào này. Còn trong buổi trả lời phỏng vấn phát trên VTV ngày 16/9/2010, lý giải tại sao lại đưa từ “dân chủ” lên trên từ “công bằng” trong “Dự thảo bổ sung phát triển” lần này đối với Cương lĩnh 1991, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực HĐLLTW nói đại ý “về khoa học mà nói, có dân chủ mới có công bằng văn minh, càng dân chủ bao nhiêu thì lại càng có công bằng văn minh bấy nhiêu…TOI CHO RANG DAN CHU, CONG BANG KHONG CO KHAC GI CONG BANG ,DAN CHU : CONG BANG CO NGHIA LA KHONG SAN BANG ,CO NGHIA LA THUC HIEN DUNG HIEN PHAP VA PHAP LUAT DUOC CHO LA CONG BANG ( VI DU :AI VI PHAP PHAP LUAT O BAT CU DIA VI NAO CUNG SU NGHIEM THEO PHAP LUAT THI GOI LA CONG BANG > MAT CONG BANG SE MAT DAN CHU LA DUONG NHIEN) . THUC HIEN SAI HIEN PHAP ,PHAP LUAT LA MAT DAN CHU ( VI DU: SU AN KHONG CONG KHAI NHU HIEN PHAP QUI DINH ,KHONG DUNG PHAP LUAT LA MAT DAN CHU , MAT DAN CHU LA MAT CONG BANG CUNG LA DIEU DUONG NHIEN.) DO VAY HOI DONG LY LUAN TRUNG UNG DUA RA VAN DE NAY KHONG MOI : DIEU QUAN TRONG LA CO CHE TAI BAT BUOC CAN BO, DANG VIEN , NHAN DAN PHAI THUC THI ,THUC HIEN DUNG PHAP LUAT VA HIEN PHAP: CO CONG BANG , DAN CHU KHONG THI PHAI PHU THUOC O NOI DUNG HIEN PHAP VA PHAP LUAT VA VIEC THUC THI HIEN PHAP VA PHAP LUAT: CU XEP CHU NAO LEN TRUOC NHUNG KHONG THUC THUC THI DUNG HIEN PHAP VA PHAP LUAT THI MOC DAU RA CONG BANG VA DAN CHU .MOC DAU RA DAN CHU VA CONG BANG ????”Đến Đại hội IX năm 2001, có lẽ vì bắt đầu có nhiều người nói đến khát vọng dân chủ nên Đảng thấy cần phải đưa thêm từ này vào, và thời gian, giấy mực cũng được tiêu tốn khá nhiều vào việc ca ngợi và giải thích cái sự thêm vào này. Còn trong buổi trả lời phỏng vấn phát trên VTV ngày 16/9/2010, lý giải tại sao lại đưa từ “dân chủ” lên trên từ “công bằng” trong “Dự thảo bổ sung phát triển” lần này đối với Cương lĩnh 1991, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực HĐLLTW nói đại ý “về khoa học mà nói, có dân chủ mới có công bằng văn minh, càng dân chủ bao nhiêu thì lại càng có công bằng văn minh bấy nhiêu…”. LY LUAN NAY COT LAY LONG DAN MA THOI , CO KHI VAN THE :CHI DAO TU NGU KHI KHONG CO CHUYEN BIEN VE NOI DUNG THI DAY VAN LA LY LUAN HINH THUC CHUA DOI MOI TU DUY VAY DANG CAN PHAI DOI MOI TU DUY VE LY LUAN PHAI DI DOI VOI THUC TIEN ?????

  Số lượt thích

 51. Bui Đìh Quyên 21/09/2010 / 8:27 sáng

  Bui Đìh Quyên, on Tháng Chín 21, 2010 lúc 8:09 sáng Said:
  Toi nhan dinh dat nuoc Trieu tien va Han quoc truoc sau cung giong nhu nuoc Duc ma thoi , thanh bec -lin 2 se duoc ro bo :vi ai cung yeu chong hoa binh hon het thay : ai ai cung deu cam thu chien tranh vi no la hoaj cuar nhan dan ma chi do mot nhom nguoi gay ra do long it ky voi dan toc ,it ky voi loai nguoi …..???????

  Số lượt thích

 52. dan viet nam 30/09/2010 / 12:45 sáng

  các ông quan ở nước Nam từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, đặc biệt là đảng viên Đảng CS có ông nào không tham nhũng đâu, ông lớn thì ăn lớn, ông nhỏ thì ăn nhỏ theo “Luật” rồi, nên họ phải bao che cho nhau thôi ! nên công dân thường không làm gì được đâu! Chỉ khi nào các ông cán bộ này chia chác không đều “choảng nhau” thì sự việc mới được đưa ra ánh sáng thôi, dân thường thì cứ làm bình thường đi, nếu có kêu thì kêu ông trời nhé. Còn muốn kêu được thì chỉ còn cách cùng nhau đoàn kết lại để làm thế nào thay đổi chế độ thôi, còn nếu chỉ thay đổi nhân sự cho đại hội 11 thôi thì làm được gì, xã hội vẫn thế, người dân cần cù chịu khó cứ làm đi để các ông ấy hưởng, ngồi đấy mà lại kêu “giời”???????????

  Số lượt thích

 53. Bùi Đìh Quyên 01/10/2010 / 3:53 chiều

  ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC BỘ TRƯỞNG VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦC PHÁT BIỂU VÀO BUỔI HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ CHIỀU NGÀY 30/09/2010 :”Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định: “Vinashin có vay thì có trả, chứ không cấp không. Hiện Vinashin đã bán được 5 tàu với số tiền thu được là 75 triệu USD. Từ nay đến cuối năm, sẽ bán tiếp 35 chiếc, dự tính thu gần 160 triệu USD. Vinashin cũng đã tạo được công ăn việc làm ổn định cho 70 nghìn công nhân của mình”.Ông Phúc cho biết thêm, cũng như những tập đoàn lớn của Mỹ hay Hàn Quốc, trong nên kinh tế thị trường, nhất là giai đoạn khủng hoảng thì đổ bể là bình thường. Việc Vinashin vỡ nợ không nên quy kết là tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn kém hiệu quả hay phủ nhận vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước.

  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO RẰNG ÔNG BỘ TRƯỞNG NÀY DÙNG VĂN XUÔI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔI LÀ KHÔNG XONG RỒI : VÌ NHŨNG LÝ DO ,DÂN THƯỜNG CŨNG CHO LÀ VÔ LÝ NHƯ SAU
  – THEO ÔNG PHÚC NÓI TRÊN KHOẢNG 6 THÁNG CUỐI NĂN NAY VINA SHIN ĐÃ BÁN ĐƯỢC KHOẢNG 160 TRỆU ĐÔ LA CỨ SƠ TÍNH LÃI THẬT KHOẢNG HƠN 20/% TƯƠNG ỨNG VỚI 30 TRIỆU ĐÔ LA NHƯ VẬY MỘT NĂM TẠm TÍNH LÃI KHOẢNG 60 TRIÊU ĐÔ/1 NĂM THÌ TÍNH SƠ ĐẺ TRẢ ĐƯỢC 4 TỈ ĐÔ LA TƯƠNG ĐƯƠNG 4000 TRIỆU ĐÔ CHI CHO 60 TRIÊU ĐÔ/ NĂM = THÌ PHẢI HẾT KHOẢNG TRÊN 66 NĂM VI NA SHIN MỚI TRẢ HẾT NỢ GỐC: CHƯA TÍNH TRẢ NỢ LÃI : ĐÂY LÀ CÁCH TÍNH ƯU ĐÃI NGHĨA LÀ 10 LỖ CUA NẾU MÓC THÌ CÓ CẢ 10 CON CUA ĐẤY . NẾU LÃI KHÔNG ĐƯỢC 20% HOẶC BỊ LỖ TIẾP DO CÁCH QUẢN LÝ BAO CẤP LỎNG LẺO HIỆN NAY VÀ HIỆN TƯƠNG THAY CÁN BỘ NHƯ RỬA BÁT THÌ KHÓ TRÁNH KHỎI LỖ VỐN ĐÂU , NẾU TRƯỜNG HỢP NÀY MÀ XẢY RA NỮA THÌ PHẢI HÀNG THẾ KỶ KHÔNG TRẢ ĐƯỢC TIỀN LÃI CHỨ NÒI GÌ LÀ TRẢ ĐƯỢC TIỀN GỐC 860000 TỶ ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG HƠN 4 TỶ ĐÔ LA ( HÌNH ẢNH VI NA SHIN SẼ THÀNH MỘT BỨC TRANH CỔ : MAY RA CÓ AI LÀ TỶ PHÚ ĐÔ-LA MUA TỪ THIÊN GIÁ CAO THÌ MỚI CÓ CƠ TRẢ HẾT NỢ ,ƯỚC MƠ NÀY CHẮC CHỈ LÀ VIỄN TƯỞNG MÀ THÔI )
  – CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA VI NA SHIN HẦU HẾT LÀ KHÔNG TRONG SẠCH .NÊN KHÔNG THỂ ĐỔ LỖI CHO KHỦNG KHOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI ĐƯỢC , 2006-2007 THANH TRA CHÍNH PHỦ CÓ THANH TRA NHƯNG BỎ RỞ KHÔNG HIỂU DO VÔ TÌNH HAY HỮU Ý ĐÃ TẠO ĐIỀU KIÊN CHO THAM NHỮNG VÀ SỰ VÔ TRÁCH NHỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁN BỘ NHÀ NƯỚC LÀM LÃNG PHÍ KINH TẾ NHANH NHƯ TA CẦM TIỀM ÂM PHỦ RA ĐỐT NGÀY RĂM…. LÝ DO NÀY KHÔNG THỂ ĐỔ CHO KHỦNG KHOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI ĐƯỢC .. MUA TẦU HỎNG GIÁ CAO HÀNG TRĂN TRIỆU ĐÔ-LA ,KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC , BÁN RẺ MỘT SỐ TẦU KHÔNG THU HỒI TRẢ LẠI TIỀN HÒNG ĂN CHẶN TIỀN NHÀ NƯỚC, KHÔNG THỂ ĐỔ CHO KHỦNG KHOẢNG KINH TẾ ĐƯỢC . TIỀN CỦA NHÀ NƯỚC CHUI VÀO TÚI TƯ NHÂN CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN RẤT NHIỀU KHÔNG THỂ ĐỔ CHO KHỦNG KHOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI ĐƯỢC . CHÍNH PHỦ KHÔNG GIÁM SÁT, THANH KIỂM TRA NHIỀU NĂM KHÔNG BÁO CÁO QUỐC HỘI THƯỜNG KỲ BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ NHƯ BÓ MẠ BUỘC LẠT MỤC KHÔNG THỂ ĐỔ CHO KHỦNG KHỎNG KINH TẾ THẾ GIỚI ĐƯƠC.,,,,,, VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN : NÓI MÃI THÌ MỎI MỒM THÔI ?????/??
  – ĐIỀU THỨ BA MÀ KHÔNG AI CHÚ Ý VÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG LÀ Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN KHI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ LÀM ĂN THUA LỖ THÌ PHẢI CÔNG BỐ PHÁ SẢN VÀ CÓ CON NGƯỜI CỤ THỂ CHỤI TRCHS NHIÊM CHÍNH LÀ KINH TẾ TƯ NHÂN PHẢI TỰ CHỤI TRÁCH NHIỆM VÀ PHẢI CHẤP NHẬN PHÁ SẢN . NHƯNG Ở VIỆT NAM CHẮC CHẴN SẼ XẢY RA HƯỚNG :CAM LÀM NHƯ QUÍ CHỊU ( NGƯỢC ĐỜI LÁ RÁCH NHIỀU BỌC LÁ KHÔNG RÁCH ) CÓ NGHĨA LÀ TỪ DÂN CÀY TỚI NGƯỜI DÂN TỘC TIỂU SỐ TỚI EM BÉ SƠ SINH CŨNG PHẢI GÁNH NỢ CHO VI NA SHIN ƯỚC TÍNH TIỀN TRIỆU VIỆT NAM ĐỒNG /1 ĐẦU NGƯỜI : KHI ĐÃ CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI TẠI LÃNH THỔ VIỆT NAM?????
  – VÌ TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀ MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN LAO
  ĐỘNG TRONG ĐÓ CÓ THẤM MÁU XƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CON DÂN TỘC TA ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ NỀN ĐỘC LẬP CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM .DO VẬY CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐƯƠNG THỜI KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VI NASHIN BẰNG CƠ CHẾ RIÊNG HOẶC BẰNG VĂN XUÔI VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC . ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TÔI XIN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC YÊU VÀ YÊU CẦU QUỐC HỘI KỲ TỚI ĐÂY PHẢI CHẤT VẤN CHÍNH PHỦ VỀ VỤ VIỆC NÀY THEO ĐÚNG QUI ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ ĐIỀU LỆ ĐẢNG ĐẪ QUI ĐỊNH .TRONG ĐÓ PHẢI CHẤT VẤN ÔNG BỘ TRƯỞNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ TRÁCH NHIÊM CỦA ÔNG VỚI NHÀ NƯỚC VỀ CÁC TẬP ĐOÀNH DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH NHƯ VẬY CÓ XỨNG ĐÁNG LÀ NỀN KINH TẾ CHỦ ĐẠO CỦA ĐẤT NƯỚC KHÔNG :DO ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN LẦN10 ĐỀ RA ,CÓ XỨNG ĐÁNG ĐẺ DUY TRÙI NỀN KINH TẾ QUỐC DOANH MÀ NHÀ NƯỚC CHO LÀ CHỦ ĐẠO ,HAY LÀ CẦN PHẢI ĐỔI MỚI , CẦN PHẢI CÓ TƯ DUY MỚI TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐÁT NƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐẾN NĂM 1020 THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP ( HAY LÀ 100 NĂM NỮA MỚI THÀNH TRÊN THỰC TẾ HAY CHỈ LÀ THÀNH TRÊN GIÂÝ TỜ BÁO CÁO MÀ THÔI , HAY LÀ GIẤC MƠ CỦA CẢ ĐỜI CỦA DÂN CÀY VIỆT NAM )
  – (Bản tin dân cày :miền đất vô danh góp ý phản biện)

  Số lượt thích

 54. Bùi Đìh Quyên 10/10/2010 / 3:12 chiều

  TIN MỚI: NGUYỄN HỮU TƯỚC : THIẾU TƯỚNG GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH : ĐÃ CÓ DẤU RÕ RÀNG CÓ CHỨNG CỨ BAO CHE CHO VŨ ĐỨC CƯỜNG VỀ VỤ VIỆC CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ,TỔ CHỨC PHUN NƯỚC CỨT NGƯỜI QUA TA –LÉT VÀO NHÂN DÂN, TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC MUA HÀNG LẬU LÀ TIỀ TỶ , VỤ THỨ HAI LÀ BAO CHE CHO TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU ĐỂ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TIẾP TỤC BAO CHE CHO ĐỒNG THANH HẢI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THÀNH TÂM 668 MẠO KHÊ ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH ĐÃ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA CHÚNG TÔI CÓ GIÁ TRỊ HIỆN HÀNH LÀ TRÊN MỘT TRĂM TRIỆU ĐỒNG .CÁCH ĐÂY 5 NĂM RỒI NHƯNG KHÔNG GIẢI QUYẾT QUA HÀNG CHỤC LẦN ĐƠN THƯ ,( ỈM ĐI ,) NGOÀI RA CÒN BAO CHO CHO ĐÀO BÁ VĂN NGUYÊN CHỦ TỊCH PHƯỜNG HÙNG THẮNG TỔ CHỨC PHÁ HẠI SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU , PHÁ HẠI MÔI TRƯỜNG BỜ VỊNH HẠ LONG SAU HÒNG CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU LÀM THIỆT HẠI VẬT CHẤT HÀNG CHỤC TRIỆU ĐỒNG…. CÒN VỀ XÃ HỘI NGUYỄN HỮU TƯỚC CÓ DẤU HIỆU BAO CHE CHO VIỆC BUÔN THAN LẬU TẠI TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN SUỐT 3 NĂM LÀ 18 TRIỆU TẤN THAN LẬU , KHAI THÁC THAN THỔ PHỈ, DẤU HIỆU BAO CHE CHO TRÙN XA HỘI LÀ NGƯỜI XẤU Ở NGOÀI BIÊN GIỚI MÓNG CÁI BUÔN BÁN HÀNG LẬU LÀ CỰC LỚN HẠI DÂN ,HẠI NƯỚC HÀNG GẦN 10 NĂM NAY, DẤU HIỆU BAO CHE CHO NHIỀU VỤ THAM NHŨNG ĐÁT ĐAI TẠI HẠ LONG LÀ HƠN NGÀN TỶ ĐỒNG ,,,VÂN VÂN… NAY NGUYỄN HỮU TƯỚC ĐÃ VỀ HƯU HÒNG HẠ CÁNH AN TOÀN . CHIỂU THEO LUẬT CHỐNG VTHAM NHŨNG ĐỀ NGHI TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ,QUỐC HỘI THANH TRA SỬ LÝ KHÔNG ĐẺ LỌT TỘI PHẠM ( CHÚNG TÔI ĐÃ GỬI HÀNG CHỤC ,HÀNG TRĂM ĐƠN THƯ NHƯNG ĐỀU BỊ ỈM ĐI KHÔNG GIẢI QUYẾT ,KHÔNG CÓ HỒI ÂM CHÍNH ĐÂY LÀ HÀNH VI BAO CHE HÒNG TRỤC LỢI CÁ NHÂN, MỌI VỤ VIỆC CHÚNGS TÔI CÓ CHỨNG CỨ, TÀI LIỆU, ẢNH, VIDIO ĐỂ CHỨNG MINH)

  Số lượt thích

 55. Hoài Thanh 11/10/2010 / 5:47 chiều

  Chế Lan Viên- Điêu tàn năm 1937: “kinh dị, thần bí, bế tắc”, đã và đang được trả nghiệp trên đất đại Việt từ năm 1945 đến nay, và nhân dân Việt Nam còn phải nhận quả báo sau một thời gian nữa ?.
  Điêu tàn- kinh dị : Từ 1945 đến 1975, 30 năm chiến tranh “giải phóng dân tộc” để dành thống nhất dải đất S Việt Nam, so với các nước Thái Lan, Malaisia, Philipine, Indonesia,Mianma, nhân dân Việt Nam đã phải trả một giá quá đắt: Hàng triệu bà mẹ Việt Nam “anh hùng”, hàng triệu gia đình liệt sỹ (tính theo một bên), hàng triệu người mẹ mất chồng, trẻ thơ mất cha. Biết bao mái nhà, nhà thờ, chùa chiền tan hoang, đồng ruộng điêu tàn, hàng trăm ngàn nghĩa địa “khang trang” mọc nên trên khắp dải đất S… Ít nhất hơn 4 triệu thanh niên bị chết trận, hàng trăm ngàn nhà trí thức khoa học, văn sỹ, địa chủ, tiểu tư sản bị tiêu diệt, nhiều tỷ dolar tài sản của nhân dân bị phá hủy, hàng trăm ngàn người vượt biên chết mất xác trên biển, hàng triệu người di tản sống tha phương cầu thực… Và hiện nay, nhất là từ thời gọi là “mở cửa”, một cơ chế Chính phủ độc Đảng-Cộng sản, các lãnh tụ Đảng trình độ dân trí quá thấp lãnh đạo xây dựng lại đất nước; Càng xây dựng chính phủ càng lợ lần, người dân lao động càng nghèo khó, tài nguyền cạn kiệt nhanh chóng, môi trường ô nhiễm trầm trọng. Xây dựng đến đâu lại tục hậu lại so với các nước Thái Lan, Malaisia, Philipine, Indonesia… đến đó (hiện nay tục hậu hàng nửa thế kỷ so vói họ).
  Điêu tàn- thần bí: Trước năm 1945 trong và ngoài nước An Nam có nhiều phong trào, tổ chức của các tầng lớp nhân dân (nhà nho, quan lại phong kiến, trí thức, học sinh sinh viên do chính phủ Pháp đào tạo, công nhân, nông dân…), đứng lên đấu tranh chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp. Hay còn gọi là đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng các cá nhân và tổ chức trước đó đều không thành công mặc dù trong họ nhiều người có tri thức, học vị và rất có tài.
  Năm 1945 Nguyễn Ái Quốc, bất ngờ xuất hiện và bản tuyên ngôn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Một sự kiện đặc biệt ở Đông Nam Á, Đông nam Á xuất hiện một con người đặc biệt trong các dân tộc, các tầng lớp nhân dân An Nam. Một Hồ Chí Minh (trước đó chưa từng ở trong một tổ chức chính trị yêu nước nào của An Nam), đã trở thành lãnh tụ của nhân dân Viêt Nam. Không chấp nhận xu hướng thời đại, không nhận trao trả độc lập bất bạo động của thực dân Pháp và Anh dành cho các nước thuộc địa ở Đông Nam Á như: Thái Lan, Malaisia, Miện Điện, Indonesia…. Không chấp nhận thành lập một chính phủ bầu cử tự do dân chủ, dân cử để thống nhất Viêt Nam. Hồ Chí Minh quyết tâm đưa chủ nghĩa Cộng sản vào Viêt Nam, lãnh đạo nhân dân An Nam chiến đấu thống nhất Việt Nam bằng con đường bạo động. Và hậu quả như phần kinh dị.
  Điêu tàn- bế tắc. Giải đất hình chữ S An Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản của Người thống nhất đến nay ở Việt Nam: Nông dân không có ruộng cày (theo đúng luật đất đai hiện hành), công nhân không có nhà ở (với lương bình quân 2- 3 triệu/tháng/người, bao giờ công nhân mới có nhà ở), trí thức không có tiếng nói phản biện, học sinh không còn “tiên học lễ hậu học văn”. Giáo viên phải “tổ chức” dạy thêm lấy tiền của học sinh, hoặc buôn bán làm thêm mới đủ sống. 70-80% các quan chức chính phủ học giả bằng thật, nhân dân sống trong sự no sợ chính quyền. Một Chính phủ độc quyền, cồng kềnh song song một bên Đảng- một bên Chính quyền, thủ tục hành chính rườm rà, xin cho- Phong bì, tham nhũng… Với một nền giáo dục đào tạo Đảng hóa- văn hóa thấp, (các ủy viên BCT không có ngoại ngữ, không có bằng cấp nghiêm chỉnh kể cả tốt nghiệp từ trường Chính trị Nguyễn Ái Quốc), không có tâm linh, không có hướng thiện hướng đạo, chỉ có Đảng là trên hết.
  Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người xuất phát từ đâu. Toàn bộ các đồng chí của Người từ đâu sinh ra, Người và các đồng chí của Người sao lại không có tôn giáo, mặc dù gia đình ông bà cha mẹ của Người và các đồng chí của Người sinh ra trên giải đất đại Việt đã có truyền thống văn hóa theo đạo Phật hàng nghìn năm. Người và các đồng chí sao lại vận dụng Chủ Nghĩa Mác Lênin một cách “hoàn hảo” trên đất Viêt như vậy, mặc dù nơi sinh ra nó (nước Nga) đã được xóa bỏ vĩnh viễn. , Đảng lãnh đạo vận dụng Chủ Nghĩa Mác Lênin xây dựng đất nước, càng xây tệ nạn xã hội càng tăng; tai nạn giao thông người chết hàng năm hơn một cuộc chiến tranh/ 12000-15000 người/ năm, ô nhiễm môi trường vệ sinh thực phẩm trầm trọng, y tế bẩn thỉu…
  Hiện nay trên các diễn đàn công khai trong và ngoài nước, trên các trang mạng internet có nhiều nhà lý luận sắc bén, nhiều nhà bất đồng chứng kiến, có người đã bị bắt và sẽ có người tiếp tục bị bắt do phản đối, bất bình với chính quyền, đòi dân chủ, đa nguyên đa đảng… Các học giả, các Trí thức, các công dân mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hình chữ S Thống nhất, thực sự Dân chủ, Phát triển, Văn minh và Hạnh phúc, là một điều thật khó khăn.
  Luận theo quy luật: Nhân quả và Nghiệp báo (1).
  Năm 1890, +/ – 5 năm, hiện chưa xác định được chính xác, tại Nam Đàn Nghệ An, nơi nằm gần biên ải của nước Đại Việt với ChamPa cũ, nơi cũng đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Nguyễn Sinh Cung ra đời.
  Nguyễn Sinh Cung lớn lên ở nơi sinh ra Nghệ An, trưởng thành thành một thanh niên- Nguyễn Tất Thành có trí tuệ bẩm sinh tuyệt vời, sau nhiều năm lăn lộn tìm hiểu mảnh đất quê hương: từ xứ Quảng đến cố đô Huế, Phan Rang, Phan Thiết … Nguyễn Tất Thành không vào lục tỉnh miền Nam (đất Khơme cũ) đã xuất ngoại và bôn ba đó đây trên thế giới. Năm 1945 bất ngờ trở về Hà Nội với tên mới Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – và trở thành Lãnh tụ của Việt Nam. Mặc dù trước đó Hồ Chí Minh chưa từng nằm trong một tổ chức chính trị yêu nước nào, chưa phải một học giả, một nho sỹ hay một quan lại của Việt Nam. Dân An Nam từ cố đô Huế, ra đô thị Hà Nội đến thương cảng Saigon không ai biết Hồ Chí Minh là ai. Trở về đại Việt năm 1945 ở độ tuổi 50-55 (với bộ dâu thưa thưa), Hồ Chí Minh đã được dân An Nam tôn gọi là Cụ. – Cụ Hồ ?.
  Tiền kiếp trước kia Nguyễn Sinh Cung- Cụ Hồ có thể là một trong những Thái tử con của một trong những vua ChamPa, hoặc là một trong những quan Nhiếp chính Nhất phẩm nhà Chăm theo đạo BaLaMon thuần túy. Sau 4- 5 thế kỷ nhà nước ChamPa đánh nhau với Đại Việt, bị đại Việt tiêu diệt xóa sổ, sang thế kỷ 18-19 cơ duyên đến, hồn thiêng tái sinh, một Nguyễn Sinh Cung ra đời. Việc Nguyễn Sinh Cung đổi từ họ Nguyễn thành họ Hồ không phải là vô tình, sự việc này nó cũng giống la lá như việc Lê Quý Ly đổi từ họ Lê sang họ Hồ, Hồ Quý Ly. Và có thể Nguyễn Sinh Cung đã nhận thấy nhà Chăm bị đại Việt tiêu diệt hoàn toàn do chính sách của Lê Quy Ly khi còn làm quan nhiếp chính nhà Trần và sau là vua Hồ Quý Ly của nhà Hồ. (xem thêm lịch sử đại Việt thời nhà Trần và nhà Hồ thế kỷ 14-15). Nên trở về lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Sinh Cung đã đổi họ Hồ (họ này trước mắt sẽ được sự vô minh của dân Việt (kinh) ca gợi, nhưng sau này sẽ bị các dân tộc sống trên đất An Nam S thống nhất nguyền rủa, đây là sự huyên thâm của nhân quả – nghiệp báo).
  Cùng về báo nghiệp: Trên mảnh đất miền Trung khô cằn nắng gắt ChamPa, sau Nguyễn Sinh Cung “trời” đã sinh ra một loạt các Thị Giả: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Tố Hữu, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương…. Và năm 1945 Họ đã đón Cụ Hồ về. Như thiên định, Nguyễn Sinh Cung- Hồ Chí Minh phải là lãnh tụ (vua); trở về nước Hồ Chí Minh đã quy tập được các tổ chức đảng phái chính trị tại Việt Nam thành một mặt trận, chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản do ngưới làm chủ tịch. Các thị giả Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Tố Hữu… trong đời sống riêng tư của các vị có những người giản dị thanh bạch, có người thâm hiểm độc ác nhưng họ đồng nhất với ý chí của Hồ Chí Minh là phải thống nhất Đại Việt bằng bạo lực ?.
  Cùng với Hồ Chí Minh, các Thị Giả của người chắc tiền kiếp cũng không theo đạo Phật truyền thống, không theo đạo Thiên chúa mới du nhập vào Việt Nam. Nên ngay từ thời gian đầu dựng nước Họ đã cùng với Hồ Chí Minh xóa bỏ các tôn giáo (từ 1953 đến 1980 trên đất đại Việt cũ biết bao mái đình, nhà thờ, chùa chiền tan hoang điêu tàn), thay vào đó là một tổ chức nhất Đảng- Cộng sản. Họ bầu Hồ Chí Minh là Chủ Tịch, Họ truyền bá, xây dựng hư cấu, thần tượng hóa… những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch – Trần Dân Tiên. Họ tôn sùng “Cụ” như là một vị Thánh sống (không vợ không con?) và khi Cụ chết, 1969 Họ đã huy động dân đại Việt xây một cái lăng rất giống những chiếc tháp Chăm đặt ở giữa trái tim thủ đô Hà Nội rồi đặt xác Người vào trong đó. Lịch sử đại Việt chưa bao giờ có trường hợp này.
  Tháp Chăm và lăng Hồ Chí Minh
  chỉ khác nhau một chú ít, lăng HCM không có đỉnh chóp.
  Trợ duyên: Để trên mảnh đất S đại Việt phải khốc liệt và điêu tàn, trong vùng ChamPa cũ còn có thêm những gia đình như Ngô Đình Diệm (sinh ở Đất Quảng), Nguyễn Văn Thiệu (sinh ở Nha Trang)… là những người đứng đầu Chính phủ phía Nam đối kháng với Hồ Chí Minh. Hai phe (một bên là cộng sản cầu xin viện trợ Liên xô & Trung Quốc để phát triển chủ nghĩa Cộng sản xuống Đông Nam Á, một bên là cộng hòa cầu xin viện trợ của Mỹ ngăn cản chủ nghĩa Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á), huy động nhân dân đại Việt tàn sát lẫn nhau trên mãnh đất S dẫn đến hậu quả cho Việt Nam như phần kinh dị.
  Hành nghiệp:
  Để lãnh đạo đại Việt đấu tranh giải phóng dân tôc bằng con đường bạo động, vị Thánh và các đồng chí- Thị Giả của Người phân loại các tầng lớp nhân dân nước Việt: Ai có xu hướng đấu tranh dân chủ thỏa hiệp, ai có tài sản ruộng đất (phú nông, địa chủ), nhà cửa công xưởng (tiểu thương, tư sản), ai có kiến thức (nhà nho, trí thức, sinh viên học sinh)…, bất cứ ai không theo ý tưởng của họ sẽ được gọi là thù trong. Họ tập trung kêu gọi lực lượng đồng thuận trong nước, xin viện trợ và tư vấn các thủ lĩnh ngoại bang (Stanin, Mao Trạch Động) trước tiên Họ tiêu diệt thù trong trước và sau đó Họ huy động đánh giặc ngoài- đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ quyết dành được một nước Việt Nam thống nhất với những hậu quả như phần kinh dị.
  Duy trì nghiệp báo sau khi Việt Nam thống nhất, hệ con cháu của Cụ Hồ và các Thị Giả củng cố xây dựng một chính đảng Cộng sản- độc quyền lãnh đạo, xây dựng một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo kinh tế thị trường (không giống ai trên thế giới). Nêu cao học tập gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhưng Đảng viên con cháu của cụ và các Thị Giả hiện nay không ai là không tham tài. Ai là Đảng viên có chức có quyền mà không có nhiều tài sản người đó bị các đồng nghiệp coi là cán bộ thường. Với thực tế đó, Đảng viên con cháu cầm quyền của Cụ hiện nay quyết tâm chiếm độc quyền về quản lý tài nguyên thiên nhiên dải đất S. Duy trì quản lý độc quyền về Chính trị, kinh tế, thi nhau tham nhũng, làm giầu. Ai phản đối sẽ bị quy tội là chống phá nhà nước, diễn biến hoà bình, âm mưu lật đổ chính quyền, và bị lực lượng vũ trang công an – an ninh, tòa án, quân đội nhân dân của Cụ đàn áp ngay.
  Giải Nghiệp:
  Nợ nghiệp phải trả nghiệp đó là quy luật của nhân quả- nghiệp báo luân hồi nhưng thời gian trả nhanh hay chậm và luân hồi cũng phụ thuộc vào con người sinh ra trong thời trả nghiệp đó có giác ngộ, sám hối (2) hay không. Và giác ngộ, sám hối ở mức độ nào:
  – Dải đất An Nam xưa kia bao gồm Nước Đại Việt (phía bắc), Chămpa (miền trung) và Nam bộ (khơme), ngày nay đã trở thành một nước Việt Nam thống nhất với hình chữ S rõ ràng. Trên dải đất S hiện nay: Chữ Hán Nôm của người Việt, chữ Sancrit của người Chămpa và chữ Pali của người khơme không còn nữa. Các dân tộc sống trên dải đất Việt Nam thống nhất đã và sử dụng chung một mẫu tự Latin do ông Alexandre de Rhodes xây dựng gọi là chữ quốc ngữ. Với mẫu tự và chữ viết này đã làm cho các dân tộc sống trên đất Việt Nam phát triển, tiếp thu khoa học kỹ thuật văn hóa Tây phương nhanh hơn. Với lợi ích căn bản này các dân tộc sống trên dải đất Việt Nam hiện hành có điều kiện hòa hợp xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh mạnh.
  – Dù tiền kiếp thế nào nhưng để được một nước Việt Nam thống nhất như ngày nay, các dân tộc sống trên đất đại S này gần 70 năm qua đã phải trả một giá quá khổ cực, quá đau thương (đặc biệt là dân tộc Kinh) … biết bao người mẹ mất chồng trẻ thơ mất cha. Biết bao mái nhà, nhà thờ, chùa chiền tan hoang, đồng ruộng điêu tàn, hàng trăm ngàn nghĩa địa mọc nên…(phần kinh dị.). Sự đau khổ này không phải chí đến đối với người ở “phía bên này, bên kia”, mà đối với tất cả các dân tộc, các tầng lớp nhân dân sinh ra sống trên dải đất S An Nam trong gần 02 thế kỷ qua.
  – Với khẩu hiệu ban đầu để thu hút các tầng lớp nhân dân “ Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để nông dân có ruộng cày, công nhân có công ăn việc làm nhà ở, học sinh được đi học miễn phí, trí thức- những người có tài có đức không phân biệt tôn giáo chính trị được tham gia chính quyền xây dựng đất nước. Xây dựng một nước Việt Nam dân chủ- cộng hòa. Hồ Chí Minh kêu gọi các Đảng viên cộng sản nắm chính quyền phải làm đúng nghĩa với điều lệ của Đảng: Cộng sản là vô sản, cán bộ phải là công bộc của nhân dân…”. Nhưng thực tế sau 30 năm chiến tranh, sau ngày thống nhất các Thị Giả của Cụ dần dần đã loại bỏ hết các thành phần yêu nước mà không theo ý Cụ. Rồi sau 35 năm thống nhất, ngày nay Đảng viên của Cụ không còn là người Cộng sản nữa. Cán bộ Đảng viên có chức vụ quyền lợi đã hưởng lương + lậu (bổng lộc) gấp hàng trăm lần lương nông dân, công nhân lao động phổ thông. 35 năm hòa bình Đảng của Cụ lãnh đạo xây dựng đất nước, độc quyền về Chính trị, độc quyền quản lý đất đai- tài nguyên, độc quyền ra những chính sách kinh tế và tham nhũng có tổ chức, có sinh hoạt Đảng đã cho ra đời một tầng lớp tư sản Đỏ. Những lãnh tụ sau Cụ càng ngày càng ngu dốt tham lam. Một số ít Đảng viên con cháu Cụ thì nắm giữ quá nhiều tài sản (bộ Chính trị, Ban Bí thư không dám công khai), còn nông dân và công nhân là 2 giai cấp mà trước kia Cụ dựa vào thì nay càng ngày càng nghèo khó.
  Sống trên dải đất Việt Nam ai cũng biết câu nói của tiền nhân “Lấy oán trả oán thì không bao giờ hết oán. Chỉ có lấy ân trả oán mới hết oán”. Hiện tại chúng ta không thể lại làm một cuộc cách mạng nữa, (nhân dân trong và ngoài nước lại đứng lên theo một “Hồ Chí Minh” mới để tiêu diệt bọn bọn chính quyền quan lại tham ô, nhà giàu bất chính, đòi lại ruộng đất và nhà cửa đã bị chính quyền chiếm hữu tịch thu…?), chúng ta phải tỉnh giác không chính chúng ta lại tạo nghiệp nữa. Và không biết đến bao giờ con cháu các dân tộc sống trên dải đất S An Nam mới được sống đúng với nghĩa của nó “An Nam – Nước bình yên ở phương Nam”.
  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ cho chúng sinh (con người) thấy rõ rằng: “Mọi nhân quả nghiệp báo xuất phát từ lòng tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến”.
  Hướng theo lời dạy của Phật những người thủ lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành cùng các tầng lớp nhân dân, các dân tộc sống trong và ngoài nước Việt Nam phải quán giác ngộ, sám hối:
  1- Giảm bớt lòng tham: Đảng Cộng sản đang nắm độc quyền lãnh đạo đất nước phải: Tổ chức xây dựng lại cơ chế, chia xẻ quyền lực bớt cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, (đa nguyên rồi đa đảng) để các tổ chức cùng có quyền lợi và nghĩa vụ xây dựng đất nước. Nếu cố tham giữ một thời gian nữa thì dân trí Đảng càng nghèo nàn, lãnh tụ không có kiến thức và lãnh đạo xây dựng kinh tế đất nước càng nợ nần tụt hậu.

  2- Giảm bớt sự sân hân: Các thủ lĩnh Đảng Cộng sản không nên bực tức dẫn đến sử dụng công an- quân đội bắt bớ các tầng lớp Trí thức trong và ngoài nước phản biện lại đường lối lãnh đạo của Đảng, đàn áp các tầng lớp Nông dân Công nhân biểu tình đấu tranh đòi đất đai do Chính quyền tham nhũng, hoặc biểu tình chống Chính phủ Trung Quốc xâm lấn biên giới Hải đảo…Vì đó là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Và Công An, Quân đội là của Nhân dân ?
  Các tầng lớp nhân dân Việt kiều hải ngoại cũng giản bớt sân hận hằn thù kêu gọi đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ trong nước nữa, vì nếu đấu tranh vũ trang lại đổ máu lại tạo nghiệp. Không nên căm tức ông Hồ (vì ông Hồ không phải là Nguyễn Sinh Cung, không phải Nguyễn Tất Thành, không phải là Nguyễn Ái Quốc, cũng không phải là Hồ Chí Minh, Ông ta không phải là ai hết… mà là do nghiệp báo).(Nghiệp lực mạnh nhiều khi không giải thích nối, khi phát ra nó được phù trợ, được đồng thuận, nhiều khi người ta cảm tưởng như nó được cả Thiên thời Địa lợi nhân hòa, và hậu quả của nó nhãn tiền chưa nhìn thấy nhưng quán kỹ sẽ thấy vô cùng khủng khiếp- kinh dị).

  3- Giảm bớt sự Si mê: Bộ máy Chính quyền không nên tuyên truyền lãng phí tài chính về chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Giả tưởng. (Trên thế giới ta bà từ nguyên thủy tới nay không có một tôn giáo, một chính phủ, một nền đạo đức nào sung bái một người có vợ có con mà không nhận hoặc không giám nhận có vợ có con. Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ thời 18 vua Hùng dựng nước đến nay các vua chúa lãnh tụ nào cũng công khai có vợ có con. Và thế giới hiện đại các cụ cách mạng đàn anh của cụ Hồ như cụ Cacmax, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, cho đến các cụ đàn em Phidencsto… Putin, Obama ngày nay mỗi người đều có ít nhất một vợ và một vài con. Họ tự hào, tự nhận, và có trách nhiệm với vợ con cái mình. Khoa học đã chứng minh những người lãnh tụ là những người rất thông minh và sinh lý rất khỏe. Và những người có sinh lý khỏe nếu không được giải quyết sinh lý, không có vợ sẽ bị ngu đần và không làm được việc gì. Hồ Chí Minh có vợ có con hay không dân tộc ta Đảng ta do Nghiệp báo chưa giám xác định công khai điều này. Mà gần đây nhất mới có một sự trả lời bất hiếu và không xấu hổ với đài BBC của ông Nông Đức Mạnh “hiện nay ở Việt Nam ai cũng là con cháu bác Hồ” . Vậy mà đài báo Đảng ta cứ xa xả suốt ngày yêu cầu thanh niên học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại). Hãy học tập vận dụng quy luật xây dựng xã hội của các nước tư bản tiên tiến trên thế giới có vận dụng văn hóa Phật giáo vào Việt Nam. Hòa hợp dân tộc, đổi lại màu cờ sắc áo, xóa bỏ quá khứ đau thương. Xây dựng lại hệ thống pháp luật thực sự tam quyền phân lập, dân chủ phù hợp quyền lợi các dân tộc sống trên dải đất S An Nam mới. Tập hợp những người có tài có đức thành lập Nhà nước Dân chủ, Cộng hòa dân cử xây dựng đất nước trong thời đại mới thống nhất hòa bình, phù hợp xu thế thế giới – WTO.
  Các tầng lớp Ngoại kiều hải ngoại không kỳ vọng nhờ Chính phủ nước ngoài, Chính phủ Hoa kỳ hỗ trợ về chính trị, kinh tế để trở về lật đổ Chính phủ Cộng sản hiện hành. Nếu làm căng quá, Đảng- con cháu của cụ Hộ sợ mất quyền lợi sớm, họ lại sang cầu viện nhà Hán (như con cháu cuối đời nhà Trần đã cầu nhà Minh, cuối đời nhà Lê đã cầu nhà Thanh) thì dân An Nam lại bị Bắc thuộc – tạo nghiệp khổ mới.
  (Hiện tại Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang theo dõi sát sao Việt Nam, Chính quyền và nhân dân Việt Nam chỉ sơ hởi một chút là họ lấn chiếm hải đảo, mua chuộc chính trị Chính quyền bằng nhiều thủ đoạn…không loại trừ họ sãn sàng nuôi dưỡng một số phần tử xấu, cho chúng dựa dẫm tham nhũng, cho chúng tị nạn chính tri khi cần thiết).
  Các tầng lớp Ngoại kiều hải ngoại hãy đầu tư cho con cháu học giỏi có kiến thức khoa học kinh tế cao, sau dùng kiến thức nội lực trở về Việt Nam- quê hương giải nghiệp cho tổ quốc.

  4- Giảm bớt sự tự Mãn: Chính phủ trong nước không nên “nêu cao” vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức ăn mừng to lớn những ngày hội chiến thắng. Làm việc này chỉ gợi lại sự đau thương mất mát, hằn thù dân tộc: Mừng đánh thắng Pháp thì dân Pháp và dân Việt nghi kỵ nhau, mừng đánh thắng Mỹ thì dân Mỹ và dân Việt cũng lại nghi kỵ nhau, mừng đánh thắng quân xâm lược Bắc Kinh thì dân Trung Quốc lại càng ghét dân Việt Nam. Mừng Chính quyền Cộng sản bắc Việt Hà Nội đã đánh thắng chính quyền miền Nam Cộng hòa thì những người con cháu của chính quyền Việt Nam Cộng hoà lại nghi kỵ căm ghét những người con cháu chính Quyền Cộng sản Bắc kỳ… Nghiệp báo đã và đang trả muốn rút ngắn lại, ta phải lấy ân trả oán mới hết oán. Chúng ta hãy học tập cách đối xử của Chính phủ Nhật và Chính phủ Mỹ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.
  Lịch sử Đại Việt đã có Vua Trần Nhân Tông sau khi nhìn nhận thấy việc ác của vua cha quá lớn (Thái sư Trần Thủ Độ lập bẫy bãi sập giết hết tôn thất, mầm mống nhà Lý để an tâm chiếm ngôi), sau khi lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên, Trần Nhân Tông đã nhường ngôi xuất gia đi tu- sám hối cho vua cha, đoàn kết lại dân tộc, lấy lòng từ bi phục hưng lại đất nước. Chỉnh Phủ Cộng sản hiện nay nên học tập gương Vua Trần Nhân Tông giác ngộ- sám hối xây dựng dải đất S An Nam mới khiêm nhã phát triển.

  5- Giảm bớt sự nghi ngờ, nghi kỵ: Đảng cầm quyền phải xem các lời phản biện của các tầng lớp trí thức trong và ngoài nước như là những lời tâm huyết, là nguyên khí của quốc gia. Sự đấu tranh của nông dân, công nhân là quyền lợi của nhân dân lao động. Không thể nghi kỵ cho rằng bất cứ ai có ý kiến góp ý, có bất đồng chứng kiến là bọn phản động âm mưu lật đổ chính quyền, bọn diễn biến hòa bình…Đảng cũng không nên can thiệp theo dõi quản lý tôn giáo. (Tôn giáo mà chịu sự lãnh đạo của Đảng, là đồng nghĩa với tôn giáo đã bị ngoại đạo xâm hoại). Đảng cũng giảm bớt sự độc quyền báo chí, thông tin.

  6- Giảm bớt Ác kiến: Chính quyền đoàn thể không nên chỉ tổ chức cầu siêu cho những vong linh liệt sỹ “phía mình”. Mà phải cầu siêu cho tất cả các vong linh, những công dân của các dân tôc Việt, Chăm, Khơme, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga… đã không may xấu số bị chết ở biên giới, vùng biển hải đảo, đất liền, các bãi chiến trường Việt Nam. Vì nếu chỉ cầu siêu cho một phía thì không phù hợp với tinh thần từ bị của đạo Phật, bác ái của đạo Thiên chúa, tinh thần nhân đạo của dân tộc, tinh thần vô sản của Đảng. Và nếu chỉ cầu siêu một phía, nếu còn có các linh hồn phía bên kia chưa siêu thoát họ sẽ phiền não, oán hận, phá phách. Nếu không siêu tất cả hàng nghìn năm sau ta vẫn phải làm. (Chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Trung Ương giáo hội Hội Phật giáo từ ngày 15-17/4/2010 vừa qua đã làm lễ cầu siêu cho các vong linh Tôn thất nhà Lý bị nhà Trận đặt bẫy giết tại Bãi Sập và chùa Phúc Lâm).
  Về việc xây dựng duy trì một chiếc Lăng giống như một Tháp Chăm cổ, chứa thân xác của Hồ Chí Minh đặt tại thủ đô, trái tim của nước Việt Nam hiện nay đó là một nghiệp báo quá nặng nề vì:
  – Theo phong tục tập quán đại Việt từ thời Vua Hùng cho đến nay ai chết đi cũng được chôn-cải táng, hoặc thiêu- hỏa táng để cát bụi lại trở về với cát bụi.
  – Về duy tâm, phong thủy Á Đông không bao giờ người ta để lù lù một chiếc lăng mộ ở trái tim của một ngô nhà, (mộ Hồ Chí Minh đang đặt ở trái tim thủ đô của Đất nước). Để như vậy gia đình,đất nước, con cháu, nhân dân làm ăn luôn luôn bất an, bị động.
  – Những nhà khảo cổ đến Hà Nội xem Lăng Hồ Chủ Tịch rồi vào miền Trung xem Tháp cổ của người Chăm người ta sẽ thấy ngay một sự sao chép chưa hoàn hảo.
  – Chỉ có những con thú khi chết đi, do người ta thích chơi làm cảnh người ta mới mổ bụng moi sạch nội tạng rồi tẩm ướp sấy khô để chưng chơi.
  – Việc hàng năm phải duy trì bảo quản, bảo vệ Lăng quá tốn kém (chính phủ chưa giám công khai, giả sử một năm Chính phủ phải chi ra 10 tỷ nuôi Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng và bảo quản thân xác Bác, 10 tỷ : 10 triệu/01 ngôi nhà = 1000 ngôi nhà, làm trong 10 năm ta sẽ xây được 10.000 nhà tình thương cho 10 tỉnh có dân tôc nghèo ở miền Trung). Điều này không biết có phù hợp với ý muốn của Cụ Hồ không, hay là do vô tình mà con cháu đang cố hành xác Cụ.
  Năm gạch đầu dòng trên, gợi ý người kế tiếp vai trò lãnh đạo Đảng Cụ lần thứ XI nên tổ chức cầu siêu, hỏa táng, giải tro cụ Hồ về dải đất miền Trung, giải phóng thân xác cho Cụ, ngỡ bỏ mộ táng ở trái tim của đất nước. Nghiệp đời được trả, Cụ sẽ hoan hỷ phụ hộ cho Chính quyền mới dân chủ, trí sáng- tâm khai, an tâm xây dựng đất nước phát triển hòa bình ổn định.
  Từ năng kính Từ bi của Phật giáo, thời gian và tâm trí có hạn, người viết phân tích- giải mã phần nào về Điêu tàn năm 1937: “kinh dị, thần bí, bế tắc”, của Chế Lan Viên. Người viết trân trọng các bạn đọc hoan hỷ, bổ sung góp ý cho bài viết rõ nghĩa thấu tình hơn. Mong sao dải đất S An Nam mới, các dân tộc sống trên đó nghiệp báo sớm hết, nghiệp ác mới không tạo, được sống trong hòa bình an lạc- hạnh phúc.

  Số lượt thích

 56. Bùi Đinh Quyên 21/10/2010 / 11:37 chiều

  Tin mới và đặc biệt quan trọng
  TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN VÀ HÌNH ẢNH CÓ KHOẢNG CÁCH KHÁC XA VÀ ĐỐI NGHỊCH, DO VẬY VÌ TẤM LÒNG TÔI YÊU CẦU CÁC KHÁN GIẢ GIÚP ĐỠ XEM thống kê Ở MỖI TỈNH NƠI MIỀN TRUNG RUỘT THỊT ĐANG BỊ TRẬN LŨ LỊCH SỬ :CÓ BAO NHIÊU HỘ DÂN , CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI BỊ LŨ VÀ NGẬP NƯỚC TRỰC TIẾP, ĐẺ LẤY TỔNG SỐ TIỀN CỨU TRỢ, CHIA CHO ĐẦU HỘ dân HOẶC CHIA CHO ĐẦU NGƯỜI XEM MỖI NGƯỜI ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN: CHỨ MỘT LÚC THÌ CHÍNH PHỦ CÔNG BỐ trên truyền hình LÀ CẤP VÀ GÍÚP ĐỠ CHO MỖI TỈNH LÀ HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG có con số cụ thể ( BUỔI THỜI SỰ 12H 22/10/2010 ????)CHƯA KỂ TIỀN và HÀNG NHÂN DÂN ỦNG HỘ , LÚC THÌ ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN LÀ CÓ NGƯỜI CHỈ CÓ 1 NGÀY ĐƯỢC 1 GÓI MÌ TÔM ,CÓ NGƯỜI ĐƯỢC 2 GÓI MÌ TÔM , KHÔNG TRÁNH KHỎI CÓ NGƯỜI KHÔNG CÓ MỘT CHAI NƯỚC LỌC NÀO , THÔI THÌ MÌNH KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIÚP DÂN THÌ KHÁN GIẢ NÀO CÓ ĐIỀU KIỆN NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ ,GIÚP DÂN NGHÈO MỘT BÀI TOÁN CÓ bằng CON SỐ THẬT :LÀ MỖI TỈNH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN GIÚPcụ thể L À BAO NHIÊU TIỀN, NHÂN DÂN GIÚP TỔNG THỂ cụ thể LÀ BAO NHIÊU TIỀN LÀ CHÍNH XÁC CHIA thử làm bài toán CHO MỖI NGƯỜI DÂN LÀ ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN trên một đầu người và TÍNH TỔNG SỐ HÀNG CỨU TRỢ QUI RA TIỀN THÌ BIẾT NGAY :ĐỀ NGHỊ CHÍNH QUYỀN VÀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CÔNG KHAI việc này CHO QUỐC HỘI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC ĐƯỢC BIẾT CHÍNH XÁC VÀ MINH BẠCH TRÁNH TÌNH TRẠNG LÁ RÁCH LẠI BỌC LÁ LÀNH ,GIỐNG NHƯ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHIỀU CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN NĂM XƯA CÒN BỊ MẤT HUỐNG HỒ HAI HÌNH ẢNH TRÁI NGƯỢC NHAU TRÊN TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ĐƯA TIN NGÀY NGÀY NHÌN THẤY HIỆN TƯƠNG BẤT CÔNG XẮP LẠI XẨY RA VỚI DÂN NGHÈO : MỘT BÊN tiền hàng CỨU TRỢ HÀNG TRĂM TỶ . MỘT BÊN MỖI NGÀY có nhiều người ĐƯỢC MỘT GÓI MỲ TÔM THẬT LÀ VÔ LÝ ???? XIN QUÍ VỊ CỐ LÒNG HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÀ CON MIỀN TRUNG MỘT BÀI TOÁN THẬT CHÍNH XÁC VÀ CÔNG KHAI đưa lên in te lel công khai trên trang mạng ĐỂ ngăn ngừa kẻ bớt tiền của người nghèo xem ra đã có dấu hệu ĐÂY CŨNG LÀ LÒNG HẢO TÂM ĐÓ : Xin cám ơn :vì HIỆN TRẠNG tiền tỷ= vài gói mỳ tôm.. cộng chút hàng người có ,người không do đài truyền hình đưa tin ai mà chẳng biết ?????????

  Số lượt thích

 57. Bùi Đinh Quyên 23/10/2010 / 2:15 chiều

  DÍNH CHÍNH LÀ BUỔI THỜI SỰ 21/10/2010 CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGÀY 22/10/2010 XIN LÕI KHÁN GIẢ ?

  Số lượt thích

 58. Bùi Đinh Quyên 26/10/2010 / 8:17 sáng

  TIN ĐẶC BIỆT: ĐỂ TRẢ THÙ NGƯỜI KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ CÔNG TY TNHH TUÂN CHÂU : LỢI DỤNG NGÀY HÔM QUA TÔI PHẢI LÊN TÒA ÁN THỊ XÃ CHÍ LINH –TỈNH HẢI DƯƠNG DO VẬY VỀ MUỘM VÀ MỆT MỎI : ĐÊM HÔM QUA NGÀY 25/THÁNG10 /2010 CÓ KẺ GIAN ĐÃ CỐ Ý ĐốT KHU VƯỜN CÂY KEO 4 năm tuổi NẰM TRÊN BỜ ĐÊ BIỂN VỊNH HẠ LONG DÀI HƠN 100 M . KHU BỜ ĐÊ BIỂN NÀY DO CHÚNG TÔI TỰ BỎ KINH PHÍ RA ĐẮP VÀO NĂM 2006 KHI BỜ BIỂN BỊ BÃO ĐÁNH VỠ VÀO NĂM 2004-2005 ( ĐÈ NGHỊ NHÂN DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN , CÔNG AN , KIỂM LÂM RA KIỂM CHỨNG SỰ THẬT ) HÌNH ẢNH BỊ ĐỐT CHÁY CHÚNG TÔI SẼ ĐƯA NÊN IN-TE- NET SAU MỘT CHÚT ĐỂ QUÍ VỊ CHIÊM NGƯỠNG ?????????/?
  Dẫu hôm nay là 25/10/2010 là LÀ NGÀY HỌP QUỐC HỘI ĐANG HỌP .vì bị mất tài sản chưa được trả lại qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm…… Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT, CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC MÒ, HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn…….

  Số lượt thích

 59. Nô Lệ Đỏ 26/10/2010 / 3:13 chiều

  Ôi những tên NÔ LỆ ĐỎ
  KHI LÀ NHỮNG KẺ ĐẦU TRONG NGỤC
  THÌ SAO BIẾT NGHĨ ĐẾN TỰ DO

  Số lượt thích

 60. Vu Minh 30/10/2010 / 11:13 chiều

  Việc nhân sự trong 5 năm sáp tới thế nào,thân TQ hay thân phương tây dàn phần thắng sẽ tác động tới tốc độ xây dựng nhà nước pháp quyền VN nhan hay chậm. nhưng tôi huy vọng với nòng yêu nước và nỗi đau của một người dân khi mảnh đất của tra ông ta vất vả dữ được toàn vẹn trong suốt nghìn năm qua bị xâm phạm thì người dân đến cả tính mạng đề mang ra dữ vững chủ quyền lãnh tổ khi đó vật chất và đặc quyền đặc lợi cũng chỉ là thứ yều không quan trọng. Lich sử đã chứng minh mỗi khi lãnh tổ quốc gia có nguy cơ bị xâm hại, việc nước bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài đó là điều khiện để đoàn kết toàn dân tộc, từ bỏ các lợi ích của mình cùng lo việc lớn.
  Chính vì tinh tần trên chúng ta sẽ có một cuộc cải cách không đơn giản là cải cách bộ máy nhà nước mà đó là hành động bảo vệ sự toàn vẹn lãnh tổ. Điều kiện thế giới bây giờ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh tổ không những dựa vào sức mạnh bên trong ma còn dự vào sức mạnh của bên ngoài….

  Số lượt thích

 61. NGUYỄN DUY LINH 10/11/2010 / 3:29 chiều

  Những người lảnh đạo phải :phải yêu nước, không vì lợi ich riêng, phải có trình độ, tầm nhìn, chiến lược, nổ lực hết mình làm cho đất nước phát triển, hòa đồng.
  Đặc biệt không ghen tỵ khiêm nịnh, châm biếm nhau
  Xin hỏi đảng, nhà nước việt nam một người công dân việt nam phải làm gi để trở thành người lảnh đạo của đất nước
  Đảng nhà nước phải sáng suốt làm sao để những người yêu nươc thật sự được phát huy. Nếu không làm được điều đó thì sẻ có nguy cơ bất mản

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s