Phong trào Saemaul Undong và sự ‘thần kỳ’ Hàn Quốc thế kỷ 20

Saemaul Undong đã trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng và ghi dấu ấn như một dấu son, một bước ngoặt lịch sử trên con đường phát triển của Hàn Quốc.

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, Hàn Quốc vẫn giữ được nền văn hóa riêng biệt, giàu bản sắc của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những biến cố lịch sử. Thế nhưng cuộc thôn tính của người Nhật cuối thế kỷ 19 và cuộc chiến tranh Triều Tiên đã cuốn đi tất cả.Tới cuối thập kỷ 60, xã hội Hàn Quốc đã thay đổi tới tận gốc rễ bởi sự bất đồng về tư tưởng và đói nghèo. GDP bình quân đầu người thời bấy giờ chỉ có 85USD/năm. Phần lớn người dân thậm chí không đủ ăn. Kinh tế Hàn Quốc thời đó chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp, trong khi khắp đất nước, lũ lụt và hạn hán liên tiếp hoành hành. Xã hội Hàn Quốc được nhận xét là một xã hội “thờ ơ, hỗn độn và vô vọng”.

Sau trận lụt năm 1969, người dân phải tu sửa lại nhà cửa và đường sá mà không có sự trợ giúp của Chính phủ. Đến năm 1970, 80% người dân nông thôn vẫn phải sống trong nhà mái lá và 80% không có điện thắp sáng mà vẫn phải dùng đèn dầu. Mối lo lớn nhất của Chính phủ là làm sao thoát khỏi đói nghèo.

Điều này làm Tổng thống Park Chung Hee suy nghĩ rất nhiều, làm sao tìm ra cách để giúp phát triển các vùng nông thôn. Park Chung Hee nhận ra rằng viện trợ của Chính phủ cũng là vô nghĩa nếu người dân không nghĩ cách tự giúp chính mình. Hơn thế nữa, khuyến khích người dân tự hợp tác và giúp đỡ nhau là điểm mấu chốt để phát triển nông thôn.

Những ý tưởng này chính là nền tảng của Saemaul Undong.

Saemaul Undong đã được thực hiện như thế nào?

Nguyên mẫu Saemaul Undong bắt đầu bằng việc Chính phủ giao quyền tự quản rộng rãi cho chính quyền xã. Bộ Nội vụ khi đó được giao đảm trách vấn đề này. Một số các cơ quan ban ngành khác của Chính phủ cũng tham gia hỗ trợ thực thi công cuộc này trong đó có cả chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp huyện. Hội đồng xã và thị trấn thành lập Ủy ban điều hành để đảm bảo kế hoạch được thực thi suôn sẻ. Các làng đều có một người lãnh đạo (nam hoặc nữ) song hành cùng với ban phát triển tự quản. Ban phát triển có hai phân ban chính của phụ nữ và thanh niên cùng với một số tiểu ban khác. Họ có nhiệm vụ lập kế hoạch và điều hành các tiểu ban để tăng được thu nhập xã và thúc đẩy những giá trị và tư tưởng tiến bộ. Các dự án Saemaul Undong do hội đồng cấp huyện quyết định và phải có sự nhất trí của Chánh án. Tiêu chí chọn dự án mới là sự cần thiết đối với người dân, điều kiện sống được cải thiện cho tất cả người dân trong vùng và lợi ích lâu dài của dự án.

Các dự án Saemaul Undong do hội đồng cấp huyện quyết định và phải có sự chấp thuận của Thị trưởng hoặc Quận trưởng. Tiêu chí chọn dự án mới là luôn phải xem xét, tính toán sự cần thiết của dự án đó đối với người dân. Những dự án được chọn lựa phải là những dự án cải thiện điều kiện sống của tất cả nhân dân trong vùng và có tiềm năng phát triển lâu dài.

Trước tiên chính quyền kêu gọi sự đóng góp từ phía người dân và xin nguồn trợ giúp bên ngoài dưới các hình thức vật liệu, tiền vốn và công nghệ. Mỗi tháng ít nhất hai lần có viên chức nhà nước tới để kiểm tra và hướng dẫn tiến độ của sáng kiến quốc gia theo chức trách. Lãnh đạo của các phân ban có nhiệm vụ báo cáo tóm tắt hàng tháng và tổng kết tiến độ hàng năm. Đánh giá từng giai đoạn là một bước rất quan trọng. Có ba báo cáo chính: báo cáo tiền dự án, báo cáo lâm thời và báo cáo tổng kết dự án. Hiệu quả của dự án trước được nghiên cứu rất kỹ lưỡng để phát triển tiếp những dự án mới. Các bản báo cáo tổng kết dự án được sử dụng rọng rãi trong chế độ bổ nhiệm cán bộ xã.

Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cho Saemaul Undong:

Sau một năm thực hiện kế hoạch, Chính phủ đã nhận ra tầm quan trọng của người lãnh đạo. Những nơi có người lãnh đạo có năng lực đã triển khai dự án rất tốt, theo đúng đường lối của nhà nước còn những nơi không có người lãnh đạo yếu kém về chuyên môn và đạo đức thì thường tiêu phí tài nguyên vô ích. Chính vì vậy, phải có người lãnh đạo tài năng và tận tâm.

Nhận ra được tầm quan trọng của người cầm đầu dự án, năm 1972, Chính phủ đã thành lập Học viện Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Saemaul Undong. Mỗi xã được phép cử một cán bộ (nam hoặc nữ) đi học. Khoá học bồi dưỡng lãnh đạo nhấn mạnh vào sự cống hiến quên mình và nêu gương cho quần chúng. Họ học trong một lán trại chung và vì thế hiểu được cách làm việc theo nhóm trên tinh thần hợp tác.Trong mỗi buổi thảo luận nhóm, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm làm việc và do đó có thể học tập lẫn nhau bên cạnh sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên. Chính những học viên này sẽ là những người lãnh đạo và hướng dẫn cho dân làng.

Tại thời điểm bấy giờ, khi vai trò của phụ nữ còn chưa được coi trọng thì sự tham gia của một bộ phận nữ giới trong khoá học đã tạo ra sự khác biệt căn bản. Phụ nữ đứng ra gây quỹ cho địa phương, họ tiết kiệm thực phẩm và tham gia vào phong trào giữ sạch đẹp thành phố. Ngoài ra, họ còn góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa và triệt xoá nạn rượu chè, cờ bạc. Số lượng các quán rượu bắt đầu giảm hẳn trong thời gian này.

Phương cách đào tạo cán bộ cho các dự án Saemaul đã có ảnh hưởng nhất định đến các chính trị gia, lãnh đạo các tôn giáo, giới báo chí và cả người nước ngoài. Những chính trị gia trước kia vẫn không mấy mặn mà lắm với Saemaul Undong cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi phương cách đào tạo Saemaul Undong. Đây cũng là lý do ngân quỹ dự án tiếp tục tăng đồng thời nó cũng là tiền đề để Saemaul Undong phát triển trên toàn quốc.

Những chỉ đạo của chính phủ trong phong trào Saemaul Undong:

1. Hỗ trợ kinh phí:

Trong thập kỷ 70, Chính phủ không có kinh phí để thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, với khoản viện trợ ít ỏi của Chính phủ, nhiều nhu cầu thiết yếu đã được giải quyết. Chính phủ đưa ra thử nghiệm 10 dự án lớn trong phát triển nông thôn, bao gồm mở rộng và nắn thẳng đường xá, làm lại mái nhà bếp và hàng rào, mở các dịch vụ giặt là.

Ba mươi lăm ngàn xã, trung bình mỗi xã được cấp miễn phí 355 bao xi măng. Toàn bộ kế hoạch đều do chính ủy ban xã đó quản lý. Kết quả là mười sáu ngàn xã tức là phân nửa số xã ở nông thôn đã được cải thiện rõ rệt. Kế hoạch triển khai trên quy mô toàn quốc và phần lớn dựa vào quỹ của xã và lực lượng lao động sẵn có.

Tới năm thứ hai, Chính phủ quyết định tiếp tục giúp đỡ những xã đã tự biết giúp chính mình bằng cách cấp thêm cho mỗi xã 500 bao xi măng và một tấn thép. Nhà tranh vách đất được dần thay thế bằng nhà mái ngói và tường xây. Khắp nơi trên các làng xã, đường xá được mở rộng, đê điều được tu bổ và cầu cống được xây dựng. Làng xã phát triển chóng mặt, người dân nông thôn lấy lại được sự tự tin vốn có, những người trước đây sống rất thờ ơ giờ cũng bắt tay xây dựng lại ngôi làng của chính mình. Nông thôn Hàn Quốc hiển hiện những dấu hiệu của sự phát triển và đô thị hóa.

Năm thứ ba, dựa theo mức độ phát triển của các làng xã, Chính phủ quyết định chia ba mươi lăm ngàn xã thành ba mức độ: CỞ SỞ, TỰ LỰC và TỰ LẬP tuy theo tốc độ phát triển và mỗi lĩnh vực lại nhận được khoản tiền trợ cấp khác nhau.

2. Chỉ đạo các dự án môi trường:

Chính phủ luôn đóng vai trò cốt yếu trong việc gia tăng thu nhập cho người dân nông thôn thông qua các dự án về giao thông, môi trường.

Đường ống nước và các phương tiện công cộng khác cũng được tái thiết để phù hợp với nông thôn đổi mới. Người ta cho xây dựng các khu bếp và nhà tắm hiện đại cùng với đường nước mới. Ngoài ra, còn có khu trung tâm xã, trung tâm giải trí đa chức năng, nhà tắm công cộng, cửa hàng và các dịch vụ công cộng khác. Thành công của các dự án môi trường mở đường cho các dự án tăng sản lượng. Đường sá được mở rộng đồng nghĩa với việc xe cơ giới có thể đi đến tận đồng ruộng. Năm 1974, sản lượng lúa tăng đến mức độ có thể tự cấp tự túc.

Các dự án lớn như làm đường, cống thoát nước được tiến hành theo cách liên kết với các xã lân cận để tiết kiệm chi phí. Chính phủ còn cho xây dựng các nhà máy ở nông thôn để gia tăng thu nhập. Các nhà máy Saemaul đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều phụ nữ. Kết quả là thu nhập ở nông thôn tăng đều đặn. Tới năm 1974, thu nhập ở nông thôn còn cao hơn ở thành thị. Năm 1977, 98% các xã đã có thể độc lập về kinh tế.

3. Phổ biến kiến thức nông nghiệp đã tạo nên một cuộc cách mạng trong phương pháp canh tác:

Tập quán trồng lúa và lúa mạch xưa kia đã được thay thế triệt để bằng các phương pháp canh tác tổng hợp. Còn có các khu liên hiệp nông nghiệp trồng các sản phẩm đem lại lợi nhuận cao như nấm, thuốc lá để gia tăng tổng thu nhập. Với các khu nhà kính, nông dân giờ đây có thể thu hoạch rau sạch ngay giữa mùa đông. Khi làm việc tập thể, người nông dân cũng giảm được các chi phí không cần thiết so với làm việc đơn lẻ. Nuôi lợn, bò, gà cũng đem lại lợi nhuận đáng kể. Các làng chài cũng chuyển từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản. Thêm vào đó, phát triển hệ thống thủy lợi, làm sạch sông ngòi, đồng ruộng cũng là các nhân tố quan trọng để tăng sản lượng nông nghiệp.

4. Phát động các chiến dịch tinh thần và chống tham nhũng:

Thành công của Seamaul Undong ở nông thôn còn lan tới các vùng không làm nông nghiệp như trường học, công sở, thành phố, nhà máy với nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thành phố bắt đầu các dự án chống tham nhũng và xây dựng một đô thị hoàn hảo. Ba chiến dịch Seamaul Undong bao gồm 3 thành phần: Chiến dịch tinh thần, chiến dịch cư xử và chiến dịch môi trường.

– Chiến dịch tinh thần bao gồm mối quan hệ thân thiện hơn với láng giềng, kế thừa và phát huy những truyền thống dân tộc dựa trên lòng hiếu thảo và nâng cao ý thức cộng đồng. Tại nơi làm việc, kế hoạch tập trung chủ yếu vào việc tạo ra các giá trị và niềm tin lành mạnh cùng với cung cách ứng xử xã hội đúng mực giữa những người đồng nghiệp. Mục tiêu chính của kế hoạch là tạo ra sự thống nhất và kỷ cương, giúp phát triển nông thôn và giúp người vô gia cư.
– Chiến dịch cư xử nhấn mạnh tới trật tự công cộng trên đường phố, những cách ứng xử tích cực, hành vi nơi công cộng và cấm say rượu dẫn tới cư xử không đúng đắn.
Chiến dịch môi trường nhấn mạnh vấn đề vệ sinh khu vực đang sống và làm việc, gìn giữ môi trường đường phố và phát triển màu xanh ở thành phố cũng như các con sông.

Tại nhà máy, Seamaul Undong hướng tới khôi phục niềm tin và sự yêu mến của khách hàng và công chúng nói chung. Việc củng cố nền tảng cho sự ổn định của các ngành công nghiệp được chú trọng bằng cách thu hẹp khoảng cách về hệ thống giá trị giữa công nhân và giới chủ và xây dựng những quy tắc ứng xử lành mạnh. Thêm vào đó, dịch vụ công cộng ở nông thôn cũng là một cách để xây dựng những quy tắc đạo đức đúng đắn.

Các trường học kiểu Saemaul là cơ sở của tinh thần Saemaul Undong. Học sinh được học về Saemaul Undong và đóng góp của Saemaul Undong cho xã hội. Các làng xã và xí nghiệp đều được trang bị thư viện Saemaul Undong và các phương tiện vui chơi giải trí khác. Đặc biệt, thư viện ở nông thôn đều có sách về các phương pháp canh tác mới. Đây là bước đột phá lớn ở nông thôn và là nguyên nhân chính gia tăng thu nhập cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ 20.

Ý nghĩa của phong trào Saemaul Undong:

Thực ra lúc đầu Saemaul Undong không phải là một dự án lớn. Sau ba năm đưa vào thực tế, Chính phủ nhận thấy nếu không có nỗ lực của người dân, Saemaul Undong sẽ thất bại. Saemaul Undong không đơn thuần là một kế hoạch hành động mà còn là cả một cuộc cải tổ về ý thức dựa trên tinh thần. Về cơ bản, mục tiêu của Saemaul Undong là xây dựng một quốc gia thống nhất, hoà bình và kỷ cương cho tất cả mọi người. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chính phủ Hàn Quốc đã đề cao ba phẩm chất mấu chốt trong phong trào Saemaul Undong: cần cù, tự lực và hợp tác.

– Cần cù mang lại tính chân thật, không cho phép sự giả tạo và thói kiêu căng ngạo mạn.
Tính tự lực giúp cho con người biết tự lực cánh sinh, nếu không sẽ phải chịu thiệt thòi “trâu chậm uống nước đục”. Ai cũng có thể làm chủ được số phận của mình một khi họ hoàn toàn độc lập, không phải nhờ cậy đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
Hợp tác phải dựa trên mong muốn phát triển chung cả cộng đồng, và sự phát triển đó có được là nhờ nỗ lực tập thể “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Có thể thấy, ba nguyên tắc rường cột của Saemaul Undong cũng chính là hạt nhân của công cuộc xây dựng một xã hội tiên tiến và một quốc gia thịnh vượng. Sự thịnh vượng ở đây không chỉ bó hẹp ở ý nghĩa vật chất, nó còn bao hàm cả ý nghĩa tinh thần, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho cả con cháu mai sau. Và mục tiêu của Saemaul Undong là xây dựng nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi gia đình, làng xã góp phần vào sự tiến bộ chung của cả quốc gia.

Thành công và bất cập của Saemaul Undong

Có hai lý do giải thích cho thành công của Saemaul Undong:

– Lý do thứ nhất là chính sách cạnh tranh của chính phủ đã tạo ra động lực thu hút sự tham gia của khu vực nông thôn. Chính đội ngũ lãnh đạo đầy sáng tạo và trợ cấp của Chính phủ đã thúc đẩy những người nông dân tham gia. Thêm nữa, việc tôn vinh và trao thưởng cho những địa phương thực hiện thành công cũng là một yếu tố thúc đẩy đáng kể.

– Lý do thứ haiphải kể đến là tâm sức của những người lãnh đạo cũng như sự tham gia một cách toàn diện của người dân. Ai cũng ngạc nhiên trước thành quả đạt được. Những thành quả đó làm họ tự tin hơn và là động lực thúc đẩy cho những thành công tiếp sau. Người dân cần cù lao động và thực sự hiểu được ý nghĩa của sự hợp tác.

Thành công thì rất lớn, tuy vậy mọi việc đều có mặt trái của nó. Sự đóng góp của Chính phủ được coi là nhân tố chính cho những thành công ban đầu nhưng cũng đồng thời là nguồn gốc của sự đi xuống sau này. Kế hoạch của Chính phủ được chuẩn hoá dựa trên chế độ bổ nhiệm cũng là một vấn đề. Tất cả những gì đạt được chủ yếu dựa trên vật chất và điều này khiến cho người dân ỷ lại vào những nguồn tài trợ bên ngoài, gây ra tâm lý thụ động. Ngoài ra, đây cũng là nguyên nhân của việc tàn phá môi trường và sự băng hoại của các giá trị văn hoá truyền thống.

Kết luận:

Ở bất kỳ thời đại nào, hễ một đất nước có truyền thống và có những con người thành công thì có nghĩa đất nước đó đã có được nền tảng vững chắc cho các giá trị đạo đức và động lực hướng tới tương lai.

“Một cuộc sống tốt đẹp hơn! Một tương lai tốt đẹp hơn!”

Đã hơn 40 năm kể từ khi khẩu hiệu đó thôi thúc người dân Hàn quốc tiến đến thành công. Từ một đất nước mà GNP đầu người chưa đầy 100USD/năm trở thành một quốc gia với GNP đầu người ở mức 10.000USD/năm, điều thần kỳ này đã được hiện thực hóa bằng bàn tay và khối óc người của người dân Hàn quốc. Saemaul Undong đã trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng và ghi dấu ấn như một dấu son, một bước ngoặt lịch sử trên con đường phát triển của Hàn Quốc.

Theo THÔNG TIN HÀN QUỐC

Ai có thể đứng sau vụ ám sát Kim Jong-nam?

Chính phủ và quân đội Bắc Hàn có nhiều đơn vị quản lý anh ninh và trinh thám ảnhAFP/GETTY IMAGES
Chính phủ và quân đội Bắc Hàn có nhiều đơn vị quản lý an ninh và tình báo

Cái chết bí ẩn của ông Kim Jong-nam đặt câu hỏi ai là người phối hợp vụ ám sát này. Chuyên gia về Bắc Hàn Michael Madden giúp chúng ta tìm hiểu về các tổ chức chìm hoạt động ở Bắc Hàn.

Lực lượng tinh nhuệ nhất

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (The Guard Command) là tổ chức an ninh quan trọng nhất ở Bắc Hàn, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho lãnh đạo Kim Jong-un, các thành viên gia đình ông và các quan chức Bắc Hàn chủ chốt.

Ước tính đơn vị này có khoảng 100.000 quân nhân, được tuyển từ các gia đình được có lý lịch đáng tin cậy hay có những mối quan hệ gần gũi với giới thượng lưu Bắc Hàn.

Ảnh vệ tinh năm 2012 chụp trụ sở Đơn vị Cảnh vệ ở Bình Nhưỡng. ảnhDIGITAL GLOBE
Ảnh vệ tinh năm 2012 chụp trụ sở Đơn vị Cảnh vệ ở Bình Nhưỡng

Đây là tổ chức duy nhất có liên hệ qua lại và được quyền đòi tất cả thành phần thuộc quân đội và an ninh của Bắc Hàn hỗ trợ để họ thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng quan trọng nhất, Đơn vị Cảnh vệ nắm quyền sử dụng vũ khí hóa chất.

Theo dõi người Bắc Hàn ở trong và ngoài nước

Cơ quan an ninh quốc gia (State Security Department), được biết đến với tên gọi Bộ An ninh, thật ra hoạt động như lực lượng công an chuyên theo dõi tình hình chính trị, nhằm đảm bảo dân Bắc Hàn trung thành với chế độ và không bị ảnh hưởng “xấu xa” từ nước ngoài.

Ông Kim Jong-nam đã sống lưu vong ở nước ngoài nhiều năm, phần lớn ở Macau. ảnhAFP/GETTY IMAGES
Ông Kim Jong-nam đã sống lưu vong ở nước ngoài nhiều năm, phần lớn ở Macau

Cơ quan này cũng tham gia vào các nhiệm vụ chống phản gián để đảm bảo công dân Bắc Hàn sống và làm việc ở nước ngoài không đào tẩu sang các nước khác hay có liên hệ với các cơ quan tình báo nước ngoài.

Đào tạo điệp viên nước ngoài

Tổng cục Tình báo là cơ quan tình báo quân đội và nước ngoài đầu não của Bắc Hàn. Cơ quan này thu thập và phân tích thông tin tình báo với trọng tâm là Nam Hàn và Nhật Bản.

Cơ quan này được thành lập khoảng năm 2009-2010 khi cộng đồng tình báo Bắc Hàn được hợp nhất.

Trong quá trình đó, cơ quan này sát nhập các đơn vị trước đây từng tham gia hoạt động khủng bố và bạo lực ở các nước ngoài, như vụ đánh bom KAL 1987 và âm mưu sát hại Tổng thống Nam Hàn Park Chung-hee.

Bà Kim Hyon-hui, nữ điệp viên Bắc Hàn làm nổ tung máy bay Nam Hàn năm 1987, thú tội trong một cuộc họp báo ở Seoul, Nam Hàn tháng 1/1988. ảnhBEI YEON-HONG
Bà Kim Hyon-hui, nữ điệp viên Bắc Hàn làm nổ tung máy bay Nam Hàn năm 1987, thú tội trong một cuộc họp báo ở Seoul, Nam Hàn tháng 1/1988

Điều đáng chú ý trong vụ ám sát Kim Jong-nam, cơ quan này tuyển dụng và đào tạo người nước ngoài để hỗ trợ trong các điệp vụ tình báo, thu thập thông tin ở nước ngoài.

Cơ quan tình báo riêng của lãnh đạo Bắc Hàn

Tầng Ba nghe có vẻ như một cái tên khó hiểu, nhưng đó là tên gọi của mạng lưới chính phủ Bắc Hàn tham gia thu thập tình báo, thực hiện giám sát ngầm, mua hàng hóa, kiếm tiền và điều hành doanh nghiệp (hợp pháp và bất hợp pháp) cho các quan chức hàng đầu của Bắc Hàn.

Tầng Ba có các điệp viên và cán bộ làm việc cho các cơ quan an ninh và chính phủ Bắc Hàn, nhưng họ đều nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp cho văn phòng của lãnh đạo cao nhất. Họ hoạt động từ hàng chục quốc gia khác nhau trên thế giới.

Tên gọi bắt nguồn từ vị trí của cơ quan này trong những ngày đầu tiên hoạt động, hồi thập niên 1970 – tầng ba của trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.

Kim Jong-nam được cho là đã từng làm việc tại cơ quan này thay mặt cha.

Ri Jae Nam (tên biệt danh) – người có mặt ở sân bay Kuala Lumpur hôm xảy ra vụ sát hại, theo những hình ảnh phía Malaysia cung cấp – trước đây đã từng hoạt động ở các nước châu Á với tư cách là một quản lý trong mạng lưới Tầng Ba.

Cơ quan sản xuất vũ khí

Ủy ban Kinh tế Thứ hai là cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất tất cả các loại vũ khí quy ước, thiết bị quân sự và vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Bắc Hàn.

Kim Jong-un là em cùng cha khác mẹ của Kim Jong-nam. ảnhAFP/GETTY IMAGES
Kim Jong-un là em cùng cha khác mẹ của Kim Jong-nam

Khả năng phối hợp

Với nhiều cơ quan có khả năng có liên quan, vụ tấn công này có lẽ được phối hợp ra sao?

Đơn vị Cảnh vệ có lẽ là cơ quan duy nhất có thể ra lệnh hoặc điều động người từ Tổng cục Tình báo hay triển khai chất độc VX ở một địa điểm nước ngoài.

Cơ quan này cũng có thể tiếp cận các báo cáo tình báo qua những kênh riêng và tiếp cận các mạng lưới thông tin bên ngoài.

Nhưng cũng có hai thành phần quan trọng khác: thứ nhất, Đơn vị Cảnh vệ được cho là nắm trong tay chất độc VX và các vũ khí hóa học khác.

Thứ hai, cơ quan này có thể hoạt động với mức bí mật tuyệt đối vì họ chỉ báo cáo trực tiếp cho Kim Jong-un và các cộng sự thân cận nhất.

Nếu một trong các tổ chức khác của Bắc Hàn tham gia thì mỗi giai đoạn lập kế hoạch tấn công ông Kim Jong-nam sẽ phải đi qua các kênh báo cáo quan liêu của Bắc Hàn, và điều đó sẽ tạo nguy cơ bị rò rỉ thông tin ra ngoài.

 

Có lẽ còn có sự cạnh tranh giữa các tổ chức này.

Dưới thời ông Kim Jong-il, Đơn vị Cảnh vệ là tổ chức an ninh nội vụ đầu não của nước này.

Dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, Đơn vị An ninh Quân đội, cơ quan kiểm soát lực lượng quân đội, đã được nâng lên vị trí cao hơn và có quyền chính trị cao hơn. Đơn vị này gần như đã làm lu mờ vai trò quan trọng của Đơn vị Cảnh vệ.

Giám đốc Đơn vị Cảnh vệ, Tướng Yun Jong Rin, đã bị cách chức tạm thời. Ông là bạn thân của ông Chang Song-thaek, chú của Kim Jong-un, người đã bị xử bắn vì tội phản quốc năm 2013.

Các chỉ huy và quản lý trong Đơn vị Cảnh vệ có thể hoạt động theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” trong phạm vi rộng lớn. Nếu đúng là họ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này, có khả năng một tổ chức như vậy đã thực hiện đặc vụ này mà không báo cáo cho Kim Jong-un.

Có một điều rõ ràng là rất khó chứng minh được là có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa vụ án này với vị lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

BBC

Đoàn Thị Hương đã đi đâu và có hát ở Vietnam Idol?

Facebook khác của Đoàn Thị Hương ảnhFACEBOOK LINH NGOC VU

Các báo quốc tế liên tiếp đưa tin và ảnh về nhân vật Đoàn Thị Hương và các nơi cô đến trong khi một báo Malaysia nêu khả năng cô này đã tham gia Vietnam Idol.

Korean Herald, Hàn Quốc 21/02 (bản tiếng Anh):

Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt Nam đã thăm Nam Hàn vào tháng 11 năm ngoái, theo nguồn tin tình báo.

“Chuyến thăm của cô ta có vẻ không liên quan gì đến vụ giết ông Kim nhưng chúng tôi đang điều tra mục tiêu của chuyến đi và xem cô ta làm gì trong ở Hàn Quốc,” một quan chức cho hay.

 

The Star, Malaysia 24/02:

Lần đăng cuối cùng trên trang Facebook ở tài khoản “Ruby Ruby” mà gia đình xác nhận là của Đoàn Thị Hương, có ghi ngày 11/02 từ Kampung Besut.

“Em muốn ngủ thêm nữa bên anh,” post này có hình của cô ta, với mắt nhắm và ôm chăn.

Trước đó, báo này mô tả cô Đoàn Thị Hương “nói tiếng Anh ở mức độ giao tiếp được” và chuyển khách sạn ba lần trong một ngày khi đến Malaysia trước ngày xảy ra vụ Kim Jong-nam bị giết.

“Nếu sự di chuyển của cô ta có cho thấy cô ta là một kẻ hoạt động tình báo (intelligence operative) hay không, thì tôi nói là đúng thế,” theo một thám tử tư tại Kuala Lumpur.

“Đó là cách họ hoạt động. Thay đổi hình dạng, dùng toàn tiền mặt, không để lại dấu vết trên giấy tờ, và đổi chỗ liên tục.”

Liên hệ với Vietnam Idol?

Báo The Star ở Malaysia cho hay “tài khoản Bella Tron Tron Bella” là Bella béo tròn, và “một cô gái có hình dáng giống Hương đã hát tại cuộc thi với số thí sinh 67816 ngày 3/02/2016”.

“Cảnh sát Malaysia dùng công nghệ nhận diện và cho rằng hình đó khớp hình Đoàn Thị Hương hiện bị tạm giam.”

Một tài khoản Facebook của Đoàn Thị Hương hình ảnhAP

“Thí sinh này nêu tên là Đinh Thị Khuyên, quê tại Nam Định nhưng đã rời cuộc thi ngay sau vòng một.”

“Một thành viên của ban giám khảo Vietnam Idol từ chối không xác nhận sự hiện diện của thí sinh nói trên và phát ngôn viên của Vietnam Idol không trả lời yêu cầu bình luận.”

Daily Mail, Anh Quốc 23/02:

Đăng chùm ảnh ‘nóng bỏng’ về cô gái Việt Nam 28 tuổi lấy từ các tài khoản Facebook khác nhau của Đoàn Thị Hương:

“Vài ngày trước cái chết của ông Jong-nam, có hình của Đoàn Thị Hương mặc đúng chiếc áo có chữ ‘LOL’ – giống như áo thấy trên hình camera ghi lại ở sân bay Kuala Lumpur sau khi người Bắc Hàn bị đánh thuốc độc chết.

Cô gái 28 tuổi đã đăng trên trang Facebook với tên Ruby Ruby, theo em họ cô, Đinh Thị Quyên, 18 tuổi, và theo nhiếp ảnh gia Keow wee Loong người biết một bạn của Hương.

Một ảnh cho thấy Hương mặt đồ tắm màu đỏ cạnh bể bơi.

Các ảnh selfie khác chụp ở Phnom Penh và Kuala Lumpur vài ngày trước vụ giết Kim Jong Nam.

Trong số 65 bạn trên Facebook của cô ta có nhiều người là đàn ông, gồm cả một số người Hàn Quốc.

Một tài khoản khác tên là ‘Bella Tron Tron Bella’ – cũng có ảnh của Hương thì có link đến trang cuộc thi Vietnam Idol.

BBC