“Người ta” đang nghĩ gì về Diễn đàn Xã hội dân sự?

Phạm Chí Dũng

Có lẽ đây là bài báo ngắn nhất từ trước đến nay của tôi. Bài báo phác ra một giả thiết về một cách nghĩ ngợi, đánh giá và suy tưởng của một nhóm người nào đó (xem ý kiến bên dưới) – chúng ta có thể tạm gọi là “người ta” – về trang mạng Diễn đàn Xã hội Dân sự mà Ban Tuyên giáo Trung ương đang đặc biệt lo ngại về sự ảnh hưởng của nó.

Diễn đàn Xã hội dân sự – một tập hợp ý kiến trao đổi được khởi sự vào tháng 9/2013, với mục tiêu “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” – đến nay đã trải qua đúng một quý phôi thai.

Không khác mấy thân phận nhiều trang mạng “lề trái”, Diễn đàn Xã hội Dân sự đang phải chịu những sức ép không nhỏ từ phía giới chức Đảng – những người không buông lơi đường lối kiên định về điều 4 trong hiến pháp cũ và đồng thuận tuyệt đối với những nội dung hết sức tương đối trong bản hiến pháp mới.

Những động thái trên, cùng cách nghĩ và suy tưởng của “người ta” như giả thiết đề cập ở trên, lại đang diễn ra trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam vừa được chấp nhận tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc – một địa chỉ mà các thành viên ở đó đều phải cam kết “bảo đảm quyền tự do chính kiến, tự do thông tin và biểu đạt cá nhân”.

P. C. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

“Diễn đàn Xã hội dân sự” là một âm mưu, thủ đoạn hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ.

Thời gian vừa qua, nhóm mượn danh “nhân sỹ trí thức” lợi dụng vấn đề “dân chủ” đã cho ra một bản “Tuyên bố thực thi quyền dân sự và chính trị”, trong đó kêu gọi, khởi xướng một “diễn đàn” trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta “từ toàn trị sang dân chủ” một cách “ôn hòa” mang tên “Diễn đàn Xã hội dân sự”.

Yêu sách của “Diễn đàn Xã hội dân sự” là “yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền”, “Diễn đàn Xã hội dân sự yêu cầu Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi trong đó thể chế chính trị hiện hành vẫn được duy trì về cơ bản, kéo dài thời gian thảo luận về Hiến pháp”…

“Diễn đàn Xã hội dân sự” là một âm mưu, thủ đoạn, hoạt động xảo quyệt và rất nguy hiểm, tác động tiêu cực đối với xã hội trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nhận thức rõ và đấu tranh loại trừ, bởi những lý do cơ bản sau:

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đã triệt để lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự”.

“Xã hội dân sự” là một vấn đề mới ở Việt Nam, đang thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều trí thức, công chức và nhân dân. Có thể hiểu, “xã hội dân sự” là tổng thể các quan hệ và các tổ chức, các mạng lưới tổ chức xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về kinh phí, trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý, phối hợp với nhà nước để kiểm soát và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện và phát huy vai trò của xã hội dân chủ, nhằm duy trì, bảo đảm sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của nhà nước và của xã hội, hiện thực hoá quyền lợi của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Về bản chất “xã hội dân sự” có nhiều đặc điểm mang tính tích cực (hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý; vì mục tiêu rất tích cực) cần được nghiên cứu, làm rõ và vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, hiện nay kẻ địch và số phần tử cơ hội luôn tìm mọi cách triệt để lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự”, hình thành các “diễn đàn, “tổ chức” tự xưng với “danh nghĩa” là “xã hội dân sự”, triệt để lợi dụng đặc tính dễ hình thành nhưng khó kiểm soát của “xã hội dân sự”, lợi dụng tính năng phản biện xã hội (đối với các chủ trương chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước) của “xã hội dân sự”… để là nơi chúng chuyên nói những điều xằng bậy, tuyên truyền các luận điệu phản động, chống đối, vu khống Đảng, Nhà nước, lừa dối người dân… hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo thuận lợi cho các thế lực chống đối có điều kiện gia tăng hoạt động, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng làm chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.

Cái gọi là “Diễn đàn Xã hội dân sự” đang được rêu rao trên các trang mạng Internet không chính thống, trên Facebook hiện nay chẳng qua là sự lợi dụng danh nghĩa “xã hội dân sự” để phục vụ mưu đồ đen tối, nguy hiểm của những người khởi xướng. Một diễn đàn mang danh “xã hội dân sự” mà thành phần tham gia chỉ là các tổ chức và nhóm có tư tưởng chống chế độ (tự coi là các nhóm “đấu tranh dân chủ”) như Hội đồng Giám mục, nhóm các chức sắc tôn giáo, nhóm công dân tự do, nhóm Tuyên bố 258…, chứ không phải là các tổ chức, nhóm hình thành tự phát từ những người có chung lợi ích nhu cầu, sở thích, giới tính, chính kiến, nghề nghiệp… như cách nhìn nhận phổ quát hiện nay. Về bản chất, “diễn đàn” này là nơi bày tỏ chính kiến của các nhóm, tổ chức phản đối bản dự thảo Hiến pháp, tập hợp lực lượng, quy tụ ý kiến phá hoại thể chế chính trị hiện nay, phá hoại việc thông qua bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, ngăn cản việc thông qua bản dự thảo Hiến pháp đã trải qua quá trình vận động/lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cơ quan.

Thủ đoạn này cũng không khác mấy việc núp dưới danh nghĩa đòi trả tự do, công lý cho “nhà đấu tranh dân chủ” Lê Quốc Quân để che giấu, “lờ đi” việc ông này đang bị khởi tố, xét xử về tội danh hình sự “Trốn thuế” theo Điều 161 Bộ luật Hình sự. Cũng không khác mấy với việc nhóm Tuyên bố 258 tự nhận là Mạng lưới Blogger Việt Nam đi vận động quốc tế can thiệp “đấu tranh nhân quyền” cho hơn 100 người ký tên, đòi hủy bỏ Điều 258, không ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc.

Thứ hai, bên cạnh lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự”, các thế lực thù địch, cơ hội triệt để lợi dụng Internet, đặc biệt là các mạng xã hội hiện nay, với tính năng truyền dẫn nhanh, lây lan rộng khắp và rất khó kiểm soát… để làm phương tiện truyền bá các tư tưởng chống đối, luận điệu phản động, vu cáo, nói xấu chế độ, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, tập hợp lực lượng chống Đảng và Nhà nước… Do đó, hoạt động này càng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng Facebook để hoạt động chống phá.

Thứ ba, các đối tượng chống đối lợi dụng triệt để các vấn đề tiêu cực, hạn chế, khó khăn của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta để phóng đại, đánh đồng, vu cáo, hạ thấp, phủ nhận thành quả, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, công sức, cố gắng của nhân dân ta.

Thừa lúc tình hình kinh tế đất nước khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và một số tình hình tiêu cực, yếu kém trong nước (đặc biệt là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống), trên “Diễn đàn Xã hội dân sự”, “các nhà dân chủ” ra sức lợi dụng để vu cáo, đánh đồng, xuyên tạc, hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Họ cho rằng, Đảng đã thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng, phản bội lại nhân dân… Đây là luận điệu tuy không mới, nhưng hết sức nguy hiểm. Bởi lẽ, họ đã dùng thủ đoạn “vơ đũa cả nắm”, chỉ căn cứ vào một số hiện tượng tiêu cực để quy chụp về bản chất của Đảng.

Phải thấy rằng, trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, đa số cán bộ, đảng viên của Đảng đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động, học tập, rèn luyện, có trách nhiệm với nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới; góp phần xứng đáng vào thành quả chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không hề che giấu khuyết điểm: đó là, đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất, vi phạm khuyết điểm… mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã nêu rõ. Với tinh thần tự phê bình và phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật, đáng giá đúng sự thật, nghiêm túc, kiên quyết tìm mọi cách để sửa chữa, khắc phục, Nghị quyết của Đảng đã đưa ra bốn nhóm giải pháp cần phải thực hiện để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Qua hơn một năm nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, các cơ quan báo chí, kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm… đã mang lại hiệu quả tích cực, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố, nâng cao, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho tình hình kinh tế – xã hội của đất nước luôn ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện…

Qua phân tích nêu trên, chúng ta đã thấy rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động rất nguy hiểm và xảo quyệt của các thế lực thù địch, bọn cơ hội khi dựng lên cái gọi là “Diễn đàn Xã hội dân sự”; phản bác lại luận điệu sai trái, phản động, phản khoa học của chúng. Tác giả rất mong muốn mọi người nhận thức đầy đủ và có thái độ kiên quyết đấu tranh lại với âm mưu, hoạt động gây tác hại, tiêu cực đối với xã hội, sự ổn định đời sống của nhân dân.

@Bauxitvn

Lượm lặt tin 12-12-13

Trật tự đô thị đánh ngất xỉu người bán hàng rong

——————————————

Phi vụ chuyển vali ‘tiền bẩn’ đến các sếp Vinalines

– Được giao nhiệm vụ nhận tiền “lại quả” từ đối tác nước ngoài, Sơn đã sắm 4 chiếc valy mới tinh, xếp hàng chục tỷ đồng vào đó để đưa đến cho các sếp…

“Lại quả”

Từ đầu năm 2007 đến hết năm 2008, Vinalines tiến hành tổ chức khảo sát, thương thảo, quyết định phương án mua, ký hợp đồng thanh toán tiền, nhập khẩu ụ nổi 83M với Công ty AP- Singapore.

Nguyễn Hải Sơn, nguyên TGĐ Cty sửa chữa tàu biển Vinalines, Phó BQLDA nhận “chỉ thị” từ ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Hàng hải VN, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải và ông Mai Văn Phúc, nguyên TGĐ Cty Hàng hải VN, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Vận tải nhận tiền “lại quả” 20 % giá trị hợp đồng mua bán ụ nổi từ phía Công ty AP- Singapore.

Dương Chí Dũng; Ụ nổi; Tham ô tài sản
Ông Dương Chí Dũng.

Khi đó ông Dũng đã “phát lệnh” cho Sơn: “10 tỷ đồng cho anh, 10 tỷ đồng cho Phúc, còn lại cho em”.

Để chuyển tiền “lại quả”, ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điều hành Cty AP đề nghị Sơn cung cấp một công ty, mở tài khoản tại Ngân hàng UOB, để Cty AP chuyển 1,666 triệu USD về VN.

Sơn đã nhờ em gái là Trần Thị Hải Hà, Giám đốc Cty Phú Hà mở tài khoản tại Ngân hàng UOB, chi nhánh TP.HCM để Sơn nhận tiền từ Singapore.

Để thực hiện việc chuyển và nhận 1,666 triệu USD, Sơn và ông Goh Hoon Seow thống nhất lập ra một hợp đồng liên doanh khống giữa Cty AP và Cty Phú Hà về việc đầu tư Dự án điểm thông quan nội địa ICD tại Hải Phòng.

Nhận được tiền từ Singapore, theo yêu cầu của Sơn, Hải Hà đã rút hơn 28 tỷ đồng tiền mặt để Sơn mang đi “cúng” các sếp.

Những valy đựng đầy tiền

Tháng 7/2008, ông Dũng vào TP.HCM công tác và nghỉ tại khách sạn Victory. Khi đó Sơn gọi điện cho ông Dũng nói: “Em gặp bác để chuyển ít quà”.

Hẹn xong, Sơn xếp 5 tỷ đồng toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng vào chiếc va ly mới tinh, có bánh xe màu đen, có tay kéo, mang đến phòng VIP của khách sạn.

Sơn đưa vali tiền cho ông Dũng và nói: “Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển cho bác trước 5 tỷ đồng từ ụ nổi 83M. Số tiền còn lại em chuyển bác sau”. Ông Dũng nhận valy tiền và không quên nói lời cám ơn.

Chừng 1 tháng sau đó, Sơn ra Hà Nội công tác. Trước khi đi, anh ta bảo em gái chuẩn bị 5 tỷ đồng tiền mặt cho Sơn. Ra đến Hà Nội, Sơn tìm đến phòng làm việc gặp ông Dũng và nói: “Em gửi anh nốt số tiền còn lại, khi nào anh về Hải Phòng thì em đưa vì tiền em để ở đó”.

Dũng nói: “Cuối tuần này anh về Hải Phòng, em mang đến nhà mẹ vợ anh ở đường Phạm Ngũ Lão cho anh”.

Cuối tuần, Sơn về nhà em gái khi chị này đã chuẩn bị đủ 5 tỷ đồng tiền mặt, loại mệnh giá 500.000 đồng/tờ. Sơn lại xếp tiền vào một valy màu đen có bánh xe và tay kéo rồi mang valy tiền đến nhà mẹ vợ của ông Dũng, cách đó chừng 500m.

Sơn vào phòng khách đưa tiền cho ông Dũng và nói: “Em đưa nốt số tiền còn lại”. Ông Dũng nhận tiền và lịch sự nói: “Cảm ơn em”.

Năm 2008, trong một lần ra Hà Nội, Sơn đến phòng làm việc của ông Phúc và nói: “Xin phép anh cho em đến nhà để đưa tiền ụ nổi”. Ông Phúc đồng ý và cho Sơn địa chỉ nhà ở làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sơn tự tay xếp 2,5 tỷ đồng vào chiếc valy mới mua ở đường Xã Đàn, bắt taxi đến nhà ông Phúc.

Tại đây, Sơn đưa tiền cho ông Phúc và nói: “Hôm nay em gửi bác trước 2,5 tỷ đồng tiền ụ nổi, số còn lại em chuyển bác sau”. Ông Phúc nhận valy tiền và nói: “Anh cám ơn em”.

Lần thứ 2 cách đó chừng 2 đến 3 tuần, nhân chuyến công tác ra Hà Nội, Sơn lại chuẩn bị số tiền 5 tỷ đồng, để trong một valy mới, đi ô tô đến nhà ông Phúc.

Vì ông Phúc không có nhà, ra tiếp Sơn là một người phụ nữ. Ngồi chờ chừng 45 phút thì ông Phúc về. Sơn đã đưa cho ông Phúc valy đựng 5 tỷ đồng và nói: “Hôm nay em đưa anh 5 tỷ đồng tiền ụ nổi”. Ông Phúc nhận va ly tiền và không quên nói lời cám ơn.

Cuối năm 2008, Sơn lại bay ra Hà Nội đưa nốt cho ông Phúc 2,5 tỷ đồng. Không lịch sự như những lần trước, lần này Sơn bọc tiền trong túi nilon, đựng trong chiếc cặp to màu đen.

Sơn đến nhà đưa tiền cho ông Phúc. Ông này cầm cặp, mang tiền vào phòng trong cất rồi mang trả lại cặp cho Sơn.

Sau khi đã chia cho 2 sếp to mỗi người 10 tỷ đồng, số tiền còn lại Sơn chia cho Trần Hữu Chiều, nguyên Phó TGĐ Cty Hàng hải VN số tiền 340 triệu đồng. Khi đưa tiền cho Chiều Sơn nói: “Gửi anh chút tiền bồi dưỡng”.

Để “trả công” cho cô em gái đã đứng ra nhận hộ số tiền 28 tỷ đồng, Sơn chia cho em gái là Trần Thị Hải Hà 2 tỷ đồng. Khi đưa em gái tiền, Sơn chỉ nói là tiền của Sơn cho, không nói nguồn gốc.

Theo cáo buộc của VKSNDTC, hành vi nêu trên của ông Dũng, Phúc, Sơn, Chiều đã phạm vào khoản 4, Điều 278 tội Tham ô tài sản. Hành vi phạm tội của các bị can sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 12/12 tới.

————————————

Singapore dẫn đầu châu Á về tính cạnh tranh toàn cầu

heo một kết quả khảo sát của trường kinh doanh Insead, trụ sở chính đặt tại Pháp, về tính cạnh tranh toàn cầu, Singapore là nước châu Á duy nhất nằm trong top 20 nước đứng đầu, với vị thế thứ hai thế giới, chỉ sau Thụy Sĩ, hạng nhất, trên cả Đan Mạch, hạng ba.

Trong các nước châu Á, sau Singapore là Nhật Bản hạng 21, Hàn Quốc hạng 28 và Trung Quốc hạng 47.

Tuy nhiên, trong một phát biểu trước giới truyền thông tại Singapore, Paul Evans, giám đốc nghiên cứu về Chỉ số Cạnh tranh toàn cầu ở Insead, những kết quả đó cần được nhìn nhận với một sự lạc quan thận trọng. Chẳng hạn so với người Singapore, người Nhật kém xa về tính cởi mở, do đó ít người từ xa đến với họ.

Ông Kwan Chee Wei, Giám đốc điều hành một viện nghiên cứu ở Singapore, nhận định rằng ngôn ngữ Nhật Bản đã tạo ra một “rào cản khổng lồ” cho những người không nói được tiếng Nhật làm việc tại Nhật. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều công ty ở Nhật biết nghĩ đến việc mở rộng và phát triển trong một tư duy toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà lãnh đạo công ty không phải là người Nhật.

Còn theo Bruno Lanvin, giám đốc điều hành các dự án toàn cầu của Insead, với một nền kinh tế đã trưởng thành như Nhật Bản, sự đổi mới cùng với tính đa dạng về văn hóa là rất quan trọng. Nếu tính về chỉ số cạnh tranh toàn cầu, Nhật Bản chỉ có 59,89 điểm, so với Singapore là 70,34 điểm. Còn nếu tính về sự cởi mở đối với bên ngoài, trong lúc Singapore xếp thứ nhất thế giới thì thứ hạng của Nhật Bản là… 73

‘Tôi đang muốn vào Đảng Cộng sản’

Cựu cán bộ ngành an ninh Phạm Chí Dũng đã bỏ Đảng Cộng sản

Trong thực tế nhiều năm qua đến nay được là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được làm việc trong bộ máy chính quyền Việt Nam thì đó là cơ hội lớn để thăng quan tiến chức nhằm có nhiều đặc quyền, đặc lợi.

Vậy mà nhà báo yêu nước Phạm Chí Dũng lại tuyên bố từ bỏ Đảng, chứng tỏ anh rất dũng cảm.

Tôi sinh năm 1967, kém Phạm Chí Dũng một tuổi, nhưng tư cách của anh rất xứng để tôi coi anh là bậc đàn anh.

Làm anh khó lắm, vì làm anh thì phải làm gương về nhiều mặt. Anh xứng đáng là tấm gương của tôi.

Hành động dũng cảm ra khỏi Đảng Cộng sản của anh làm cho tôi có thêm nhiều sự hứng khởi, dũng cảm.

Vào ngày nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, nhà báo Phạm Chí Dũng ngậm ngùi nói với tôi là anh ấy rất tiếc thương bác Võ Nguyên Giáp.

Anh Phạm Chí Dũng có tâm sự một điều ước, anh ấy nói với tôi rằng là anh ấy cầu nguyện linh hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp linh thiêng phù hộ độ trì anh để cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam.

Vào ngày 22/12/1944, nhận lệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đã tập hợp 34 chiến sĩ cách mạng dưới gốc đa Tân Trào để thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Đó chính là tiền thân của Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hoàn cảnh bây giờ của Việt Nam không nhất thiết là phải có đủ 34 người mới trở lại gốc đa Tân Trào xưa để tuyên thệ.

Nhiều nơi khắp 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có nhiều gốc đa lắm. Không có gốc đa thì có gốc bồ đề, gốc me, gốc mận, gốc ổi, gốc mít, gốc sầu riêng, gốc vú sữa, gốc xoài, gốc cây gì gì đó cũng được.

Tôi nghĩ, nếu anh Phạm Chí Dũng ra lời kêu gọi thành lập một tổ chức gì đó tương tự như đội quân tuyên truyền giải phóng năm xưa thì sẽ có ít nhất là 340 người, nhiều có thể là 3400 người và hơn nữa tham gia.

Tôi xin gợi ý cho anh Phạm Chí Dũng nên sớm thành lập Liên minh Dân chủ – Nhân quyền – Yêu nước Việt Nam.

Trong những năm gần đây anh rất tích cực hoạt động, viết bài cổ động cho những hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, yêu nước của người Việt Nam.

Một cây làm chẳng nên rừng, nhiều cây hợp lại là thành rừng.

Một chiếc đũa dễ bẻ gãy, một bó đũa khó bẻ gãy.

Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người, mọi nhóm hoạt động dân chủ, vì quyền con người, yêu nước Việt Nam hãy sớm đoàn kết lại.

‘Anh ấy cầu nguyện linh hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp linh thiêng phù hộ độ trì’

Nhà báo yêu nước Phạm Chí Dũng có đủ tài năng, tâm huyết để lãnh đạo liên minh.

Cần phải liên minh để hợp tác tốt hơn nhằm diệt tệ nạn tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân, cản trở sự phát triển của dân tộc do một lực lượng không nhỏ quan chức chính quyền và Đảng cấu kết với nhau trục lợi đè nén nhân dân tạo nên.

‘Tôi muốn làm ngược lại’

Riêng tôi bây giờ lại muốn làm ngược lại 180 độ với nhà báo yêu nước Phạm Chí Dũng.

Anh xin ra khỏi Đảng thì tôi lại muốn xin vào.

Tôi muốn vào không phải là để tìm kiếm danh lợi cho bản thân mà hoàn toàn là vì tôi muốn cống hiến cho dân tộc Việt Nam.

Tôi muốn vào để giúp Đảng tiếp tục cải cách. Từ khi Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cải cách kinh tế Việt Nam năm 1986 đến nay công cuộc này vẫn còn nửa vời, thiếu triệt để, thiếu toàn diện, mới chỉ ở phần ngọn.

Cải cách tư duy nhận thức mới là cải cách ở phần gốc rễ.

Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện xã hội Việt Nam và lấy hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin làm nền tảng lý luận cơ bản chủ yếu để tư duy lãnh đạo.

Nhưng lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin lại sai lầm và thiếu sót rất nhiều.

Một số chúng tôi đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin và nhiều tinh hoa của các chủ thuyết khác cùng với nhiều sự sáng tạo mới của chúng tôi để viết ra một hệ lý luận mới có tên là hệ lý luận Chủ nghĩa Cộng đồng.

Nếu được làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản, trong 11 tháng tôi sẽ làm cho bộ mặt dân tộc Việt Nam thay đổi

Ông Lê Thăng Long (bìa phải)

Tôi muốn trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc trở thành cố vấn cải cách của Tổng bí thư Đảng và tự nguyện làm việc không lương để phục vụ lợi ích cho nhân dân.

Nếu được làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản, trong 11 tháng tôi sẽ làm cho bộ mặt dân tộc Việt Nam thay đổi rất nhiều.

Tôi xin được giới thiệu công khai, rộng rãi kế hoạch cải cách Việt Nam của tôi cho toàn thể đảng viên cộng sản, công chức chính quyền, người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước cùng bè bạn quốc tế tham gia phản biện tưng bừng.

Dù Đảng Cộng sản và chính quyền quảng bá rầm rộ chương trình tái cấu trúc nền kinh tế nhưng từ năm 2011 Việt Nam có hơn 100 ngàn doanh nghiệp bị ngưng hoạt động, giải thể, phá sản, nền kinh tế dần đi đến bế tắc và khủng hoảng lớn.

Nếu tôi được làm Tổng bí thư thì chỉ trong vòng 11 tháng tôi sẽ tái cấu trúc xong toàn diện nền kinh tế Việt Nam.

Tôi đã lập kế hoạch để chỉ trong 10 đến 20 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Hiện nay trên thế giới có gần 200 quốc gia, Việt Nam vẫn còn là một trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới.

Tôi muốn nói rất nhiều, viết ra rất nhiều, cống hiến rất nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam nhưng từ những năm qua đến nay tôi bị chính quyền ngăn cản.

Họ đã bắt giam tù oan, xử án oan tôi 5 năm tù giam và nay tôi ra tù nhưng vẫn bị quản chế ba năm.

Những ai còn lương tâm, còn lòng tự trọng hãy đừng đứng cùng hàng ngũ với những kẻ tham nhũng và phản bội lại lợi ích của nhân dân Việt Nam

Chỉ vì hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam mà tôi bị đi tù.

Tôi mong toàn thể đồng bào trong nước và ngoài nước cùng bè bạn quốc tế hãy cùng bảo vệ quyền con người chính đáng của tôi, xin hãy tạo điều kiện cho tôi được cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam.

Lời cuối bài viết này, tôi xin kêu gọi toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, công chức chính quyền hãy học theo tấm gương đạo đức, dũng cảm của nhà báo yêu nước Phạm Chí Dũng.

Những ai còn lương tâm, còn lòng tự trọng hãy đừng đứng cùng hàng ngũ với những kẻ tham nhũng và phản bội lại lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Những ai không ra khỏi Đảng Cộng sản như nhà báo Phạm Chí Dũng thì xin hãy làm cuộc cải cách triệt để, toàn diện trong Đảng, trong bộ máy chính quyền để chống tham nhũng, lãng phí, cản trở sự phát triển của dân tộc một cách mạnh mẽ, thẳng tay.

Đã đến lúc dân tộc Việt Nam cần trỗi dậy để sớm trở thành cường quốc.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Lê Thăng Long, hiện bị quản chế tại gia ở Việt Nam sau vụ xử đầu năm 2010 cùng các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung.

Ls Trần Vũ Hải – Việt Nam nên học tập tinh thần ” Sự thật và hòa giải” của người cộng sản Nelson Mandela

Ls Trần Vũ Hải

Lễ tưởng niệm Nelson Mandela tại Sân vận động Soccer City Stadium, Soweto, ngoại ô Johannesburg ngày 10/12/2013 đã được truyền đi khắp thế giới. Chúng ta thấy hàng trăm nhà lãnh đạo trên khắp thế giới trong lễ tưởng niệm này, trong đó có tổng thống Mỹ Obama và và 3 cựu tổng thống Mỹ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, Chủ tịch Cuba Raul Castro, tổng thống Iran. Trung quốc cử một đại diện cao cấp là Phó Chủ tịch nước Lý Nguyên Triều, Việt Nam cử một vị mang hàm Bộ trưởng nhưng không ai rõ tên tuổi. Tất cả các nhà lãnh đạo từ tả sang hữu, từ tư bản đến cộng sản đều ca ngợi hết lời Mandela, người khổng lồ của lịch sử.

Sáng cùng ngày, ở Việt Nam, một số trí thức tham gia Diễn đàn xã hội dân sự đã đến tưởng niệm tại Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội, mang theo bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc “Mandela”. Sau đó vài giờ, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng đến viếng tại đây với lời ghi chú Mandela là lãnh tụ kiệt xuất của các dân tộc bị áp bức.

2) Rất ngạc nhiên khi không có báo chí Việt nam nào của Đảng nhắc đến Mandela đã là một người cộng sản. Trong thông cáo ngày 6/12/2013 của ANC (Đảng cầm quyền Nam Phi hiện nay) đã khẳng định Mandela không chỉ là nhà lãnh đạo của ANC mà còn là nhà lãnh đạo của Đảng cộng sản Nam Phi. Khi còn sống, nhiều người khẳng định Mandela là đảng viên cộng sản, tuy nhiên Mandela không chối bỏ mà cũng không khẳng định điều đó. Ông từng viết “There will always be those who say that the Communists were using us, but who is to say that we were not using them?”, tạm dịch “Sẽ luôn có những người nói rằng những người Cộng sản đã lợi dụng chúng tôi, nhưng ai có thể nói rằng chúng tôi không lợi dụng họ?”

3) Mối tương duyên giữa Mandela và Đảng cộng sản Nam Phi hình thành từ những năm 50-60 của thế kỷ trước, Mandale bị truy đuổi theo Đạo luật ngăn chặn cộng sản của chế độ Apartheid (gần giống như Đạo luật 10-59 của Ngô Đình Diệm). Sau khi cho rằng đấu tranh bất bạo động không thể thành công, ông đã trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt phái đấu tranh bạo động của ANC. Ông đã liên minh với Đảng cộng sản Nam Phi để đấu tranh vũ trang, và trở thành nhà lãnh đạo của Đảng cộng sản Nam Phi nhưng không được Đảng cộng sản Nam Phi công bố. Phe chủ trương bạo động của ANC đã học tập chiến tranh du kích của những người nổi dậy Algeri chống thực dân Pháp, những người Algeri này lại học những người cộng sản Việt Nam đã biết cách thắng thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Suy rộng ra, Mandela có thể coi là “học trò đấu tranh vũ trang” của Cộng sản Việt Nam. Ông đã bị kết án chung thân vào năm 1964 vì tội bạo động chống chính quyền Apartheid. Ông cũng bị Mỹ, Anh quốc liệt vào danh sách những kẻ khủng bố. Hàng mấy chục năm tù, Mandela đã khiến một số người phương Tây khâm phục đã viết bài hát “Free Nelson Mandela” và đã trở thành bài hít nhất vào những năm 1980. Phong trào đòi tự do cho Mandela ở các nước Châu Âu và Mỹ mạnh mẽ như phong trào phản chiến chống Mỹ can thiệp ở Việt Nam (1960-1970). Phong trào này buộc chế độ Apartheid phải trả tự do cho Mandela. Sau khi Chris Hani lãnh tụ Đảng cộng sản Nam Phi và ANC bị ám sát chết và người bạn, đồng nghiệp Olive Tambo- Chủ tịch ANC chết vào năm 1993, Nam Phi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, có khả năng xung đột giữa các màu da, nhà cầm quyền Apartheid và nhân dân Nam Phi nhận ra không ai khác ngoài Mandela có khả năng hàn gắn các chủng tộc của Nam Phi. Năm 1964, Nelson Mandela đắc cử tổng thống Nam Phi với 62% số phiếu bầu. Ông làm tổng thống đúng một nhiệm kỳ 5 năm, đặt cơ sở cho nền dân chủ đa chủng tộc ở Nam Phi, phục hồi và phát triển nền kinh tế thị trường của Nam Phi. Ông đã lập Ủy ban sự thật và Hòa giải để khép lại quá khứ. Sau khi thôi không làm Tổng thống, ông còn hoạt động tích cực 5 năm nữa và chỉ thực sự về hưu vào năm 2004. Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông là vào 2010 (nhân dịp World Cup được tổ chức tại Nam Phi, việc đăng cai thành công chủ yếu nhờ vào uy tín và nỗ lực của Mandela).

4) Những điều tạo nên sự khác biệt giữa Người cộng sản Mandela và các nhà lãnh đạo cộng sản khác.

(i) Mặc dù đã từng lãnh đạo bạo động, nhưng Mandela trở thành tổng thống sau một cuộc bầu cử dân chủ, hòa bình. Ông chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ. Trong khi hầu hết các nhà lãnh tụ cộng sản khai quốc trên thế giới làm lãnh đạo đất nước sau khi lật đổ bằng bạo lực chế độ cũ hoặc do kết quả của một cuộc chiến, và họ đều lãnh đạo hết đời hoặc cho đến khi bị thanh trừng.

(ii) Thay vì tìm cách duy trì sự thống trị độc đảng cho phe mình (ANC hoặc Đảng cộng sản), Mandela đã xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng, các đảng đều có thể cạnh tranh với ANC, kể cả những đảng đối lập của người da trắng lẫn người da đen. Người ta giải thích có thể do Mandela là một luật sư, và ông hiểu một nhà nước dân chủ, pháp quyền không thể là một nhà nước độc đảng. Điều đó chưa chắc đã đúng, vì Phidel Castro trước khi trở thành lãnh tụ cộng sản Cuba đã là một luật sư tài ba.

(iii) Sau khi nắm quyền, Mandela đã không chủ trương quốc hữu hóa nền kinh tế như các nước cộng sản hoặc theo khuynh hướng cánh tả. Có người cho rằng ông đã nghe lời khuyên từ Lý Bằng (nguyên Thủ tướng Trung quốc, 1987-1998), với kinh nghiệm của Trung Quốc. Ông đã mời những chuyên gia kinh tế hàng đầu để xây dựng lại nền kinh tế thị trường. Với sự sát sao và kinh nghiệm của một luật sư, ông đã tham gia hoạch định chính sách kinh tế, phục hồi và phát triển nền kinh tế Nam Phi từ một đất nước bị thế giới bỏ rơi, tẩy chay, cấm vận.

(iv) Ông không công khai là đảng viên cộng sản, vì Đảng cộng sản của ông cũng đã nhận thấy hình mẫu chế độ Xô viết (dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản) không còn hấp dẫn cho quần chúng và thế giới, do sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu vào thời điểm ông được tự do và trở thành người lãnh đạo Nam Phi.

(v) Sự khác biệt lớn nhất là Mandela đã lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Ủy ban này không nhằm mục đích trừng phạt kẻ thù của ANC và người da đen, mà nhằm làm sáng tỏ sự thật về những tội ác trong thời kỳ Apartheid, chủ trương hòa giải giữa những người đã theo chủ nghĩa Apartheid và gây tội ác với những nạn nhân của chủ nghĩa này, bồi thường cho nạn nhân của tội ác. Những người đã tham gia chế độ Apartheid vẫn được tiếp tục tham gia đời sống kinh tế chính trị của Nam phi, sau khi họ đã từ bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ủy ban Sự thật và Hòa giải không chỉ tìm sự thật về những tội ác của chế độ Apartheid và những người da trắng đối với người da đen, mà còn làm sáng tỏ những hành vi bạo lực quá mức của những thành viên của ANC và những người da đen (kể cả gây ra đối với người da trắng) trong thời kỳ Apartheid. Mandela không chỉ là người đấu tranh lật đổ chế độ Apartheid, ông trở thành người khổng lồ của lịch sử chính vì ông là người hòa giải vĩ đại. Ông sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã tù đầy ông hàng chục năm, sống hòa bình với họ, thậm chí tổng thống cuối cùng của chế độ Apartheid Nam Phi đã trở thành bạn thân của ông. Cái bắt tay giữa hai người đứng đầu của hai nước thù địch là Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong lễ tang Mandela đã thể hiện các nhà lãnh đạo này đã biết học tập tinh thần hòa giải của Nelson Mandela.

Tinh thần sự thật và hòa giải của Nelson Mandela xứng đáng là tấm gương cho những người cộng sản Việt Nam cũng như những nhà chính trị, những người đấu tranh khác noi theo./


Ls Trần Vũ Hải

Han Times – Thêm một lần nói về Trương Duy Nhất!

Han Times

Theo blog Han Times

Đến giờ mà nói chỉ có hai người Hiệu Minh và Trương Duy Nhất. Hiệu Minh nhẹ nhàng thâm thúy, cũng là tay lão luyện từng trải. Trương Duy Nhất cái tên đã thấy “Nhất” không lẫn vào đâu được.


Web site Trương Duy Nhất những ngày còn “Góc nhìn khác”Dù rằng có lần tôi cồng măng trên trang của Nhất “Ông chẳng duy nhất trong những entry”. Nhưng Nhất vẫn là người mà tôi khá ấn tượng và kính trọng. Lý do? Nhất mạnh mẽ và quả quyết trong tưng entry, quả quyết trong câu slogan: “Có thể không đúng, chưa hẳn đã sai nhưng đó là góc nhìn khác” – Góc nhìn đó mang đặc trưng Trương Duy Nhất. Hơn thế Nhất là người có tư duy và phán xét sự vật, hiện tượng xã hội bằng chính tư duy mạnh mẽ của mình.

Điều mà không mấy người có được.

Nhất sở hữu những tin độc, ngang tàng đến mức gần như ngông cuồng.

Đó là Trương Duy Nhất.

Nhất bị bắt, cộng đồng mạng thêm một phen sởn tóc gáy. Không hiểu vì lý gì mãi đến gần đây, việc luận tội Nhất (qua cáo trạng trên báo xăng dầu) mới được công bố? Có thể là cơ quan điều tra bận bụi vì phải thu thập chứng cớ, chứng tỏ Nhất phạm tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận” cũng có thể đến giờ là thời điểm cần thiết để công bố những tin như vậy?

Nhưng cách mà báo xăng dầu kết tội, mới khiến người ta giật mình. Hoặc là vì sự ngu dốt của người viết bài, hoặc cũng có thể đó là một cách lách luật để bạch hóa về một thói quen xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, thói quen khinh dân và hà hiếp dân của những kẻ đang có quyền lực.

Vì một cách gọi chức danh “Thị trưởng” mà bị kết tội nói sai sự thật bởi… Việt Nam không có chức danh “thị trưởng”.

Nhất bị kết tội bởi một ước muốn dẹp như hận thù quá vãng, những thắng thua, những cảnh người Việt cầm súng bắn giết người Việt, để 30/4 thôi là ngày Quốc hận, để bắc nam một nhà ta người Việt Nam?

Và chúng ta không được phép bi quan về hiện trạng kinh tế nước nhà, không được phép đau đớn về việc 127 Tập đoàn, Tổng Công Ty Quốc doanh nợ đến 1.35 triệu tỷ đồng. Bởi như thế là “phủ nhận nỗ lực và thành quả mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; phủ nhận nỗ lực của tập thể Chính phủ trong ổn định, phát triển nền kinh tế đất nước”.

Thế dẫm cứt chó thì có được kêu thối không, hay phải hài lòng mà khen thơm, thậm chí phải bốc lên ăn ngấu nghiến cho kỳ hết? Cũng phải thôi, dân đen thì còn cửa nào khác? Cái thuế xe mới được áp dụng (giá 100.000đ/năm cho việc lưu thông trên đường do chính công dân đóng thuế xây nên), nghĩ ra cũng thật đau đớn.

Nhưng dù gì đi chăng nữa giữa lúc quá nhiều người bực bội, thậm chí uất ức vì bản Hiến Pháp mới được thông qua, thì bài Luận tội Trương Duy Nhất (qua Kết luận điều tra vụ án “Trương Duy Nhất lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”) đến thật đúng lúc.

Chỉ có điều tôi dám chắc rằng sẽ chẳng có một thứ hăm dọa nào khiến người ta thôi khát khao tìm về với sự thực, chẳng một quyền lực nào có thể cản trở công dân tư duy nghĩ khác và nói khác những điều nhà cầm quyền muốn.

Bởi vì công dân là con người và quyền lực của Nhà nước là do nhân dân ban cho.

Đơn giản sông luôn chảy!!!

Trương Duy Nhất đã phạm tội gì?

(PetroTimes) – Vốn là một nhà báo nhưng Trương Duy Nhất được biết đến nhiều hơn với vai trò là chủ của trang blog “Một góc nhìn khác”. Điều gì đã khiến một người cầm bút rơi vào vòng lao lý? Trên thực tế, dư luận chưa được tỏ tường những thông tin cụ thể và chính xác về những hành vi vi phạm khiến Trương Duy Nhất bị xử lý…

Tháng 5-2013, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ Trương Duy Nhất (49 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng) – nguyên phóng viên báo Đại Đoàn kết, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật Hình sự.

Nhiều người chỉ biết rằng Trương Duy Nhất có thời gian làm việc tại báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, sau đó chuyển sang báo Đại Đoàn Kết, thường trú khu vực miền Trung. Thời gian sau, Trương Duy Nhất “gia nhập” cộng đồng mạng với tuyên bố “bỏ viết báo, chuyển sang viết blog” và bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận bằng các bài viết bình luận thời sự, nhưng dưới một góc nhìn khác, theo chủ ý của riêng Trương Duy Nhất. Ai cũng biết rằng là người cầm bút chân chính thì tất cả những gì viết ra cho cộng đồng đọc thì phải vì lợi ích của cộng đồng và của xã hội chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Và điều quan trọng là các thông tin trong mỗi bài viết cần đảm bảo sự chính xác, trung thực và khách quan. Nhưng đây lại chính là điểm yếu của người “bỏ viết báo, chuyển sang viết blog”. Con đường phạm tội của Trương Duy Nhất bắt đầu từ năm 2009, đặc biệt là từ khi đăng ký sử dụng, lập và quản trị website truongduynhat.vn cho đến ngày 25/5/2013.

Ngày 19/11/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra vụ án “Trương Duy Nhất lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số địa phương khác. Qua bản kết luận này, có thể thấy rằng Trương Duy Nhất là một trong số ít những người đã tự bẻ cong ngòi bút của mình, lợi dụng quyền tự do báo chí để viết và đăng tải những bài viết, bài bình luận có những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên website của mình, làm giảm tuy tín, mất lòng tin của nhân dân.

Sự việc bắt đầu từ ngày 25/5/2013, Công ty cổ phần Viễn thông FPT có Công văn số 294/CV-VP gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kèm theo các tài liệu liên quan về việc phát hiện website của truongduynhat.vn của Trương Duy Nhất, địa chỉ ở số 25, Tống Phước Phổ, TP Đà Nẵng đăng tải nhiều bài viết có góc nhìn tiêu cực về tình hình kinh tế, xã hội, vi phạm quy định pháp luật Nhà nước…

Ngày 26/5, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trương Duy Nhất lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” xảy ra tại Đà Nẵng và một số địa phương khác; ra lệnh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt khẩn cấp đối với Trương Duy Nhất về hành vi đưa thông tin tuyên truyền xuyên tạc, không đúng sự thật trên mạng Internet. Và ngày 13/5, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Duy Nhất về tội danh trên, quy định tại Điều 258 – Bộ luật Hình sự.

Lần theo lý lịch, từ năm 1983 đến 1987, Trương Duy Nhất là sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế. Năm 1987, Trương Duy Nhất là phóng viên của Báo Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Đến năm 2011 thì chuyển sang làm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, văn phòng miền Trung. Năm 2007, Trương Duy Nhất tự lập blog cá nhân có tên miền truongduynhat.vnweblogs.com. Vì blog truongduynhat.vnweblogs.com là blog miễn phí nên tính an toàn và bảo mật thấp, thường xuyên bị tin tặc tấn công nên vào đầu năm 2010, Trương Duy Nhất tự lập thêm blog có tên miền truongduynhat.blogpost.com. Sau khi lập blog truongduynhat.blogpost.com, Trương Duy Nhất không sử dụng blog này do thường xuyên gặp trục trặc kỹ thuật. Ngày 1/12/2010, thông qua Công ty cổ phần Truyền thông trực tuyến Micronet có trụ sở tại số 2, Villa E, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội), Trương Duy Nhất đăng ký sử dụng tên miền truongduynhat.vn, lập và quản trị website truongduynhat.vn (mang tên “Trương Duy Nhất/ Một góc nhìn khác”). Sau khi website truongduynhat.vn hoạt động, Trương Duy Nhất bỏ không sử dụng và tải tất cả thông tin của blog truongduynhat.blogpost.com về website truongduynhat.vn.

Năm 2011, Trương Duy Nhất đã đăng ký mua tên miền truongduynhat.org (khi truy cập địa chỉ http://wwwtruongduynhat.org, sẽ tự động đăng nhập website truongduynhat.vn). Việc lựa chọn, đăng tải, hiển thị tất cả các bài viết và ý kiến bình luận (comment) trên website truongduynhat.vn đều do Trương Duy Nhất tự quyết định, thực hiện. Cây viết này đã đăng tải trên website của mình trên 1.000 bài viết ký tên Trương Duy Nhất và một số tác giả khác, rồi lựa chọn hiển thị nhiều ý kiến bình luận của người đọc. Trong nhiều bài viết Trương Duy Nhất đã sử dụng những lời lẽ vô văn hóa, kệch cỡm, xuyên tạc tư cách đạo đức cách mạng, phủ nhận các thành quả, công lao của Đảng trong bảo vệ và xây dựng đất nước, mang những chuyện tình cảm của gia đình ra trước công luận bàn bạc. Trong số 1.000 bài viết, có nhiều bài viết không đúng sự thật. Xin dẫn chứng ra ở đây:

Trong nội dung “Ông Thị trưởng (nhà trước mặt vừa trúng Trung ương ủy viên” trong tài liệu “Trong Đảng ngoài Đảng”, nội dung sai sự thật vì ở Việt Nam không có chức danh Thị trưởng nên không thể có Thị trưởng là ủy viên Trung ương. Rồi kế đó, là bài viết với nội dung: “sẽ cần bao nhiêu thời gian/ Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày “Quốc hận””. Ở Việt Nam ngày 30-4 hằng năm là ngày kỷ niệm Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước, không có ngày nào gọi là ngày “Quốc hận”. Tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ một chiều, phiến diện của Trương Duy Nhất. Trương Duy Nhất đã phủ nhận xương máu và sự đóng góp của cả dân tộc, trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Không dừng lại ở đó, nhiều bài viết còn có nội dung bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Rất nhiều trong số đó là những nhận định thiếu căn cứ. Trương Duy Nhất tự cho mình quyền được bình luận, đánh giá những người khác, bằng quan điểm cá nhân, phiến diện của bản thân. Hơn thế nữa, nhiều nội dung Trương Duy Nhất đã đăng tải trong bài viết như “Kinh tế tụt dốc, bấn loạn, nát bươm”… đưa một hình ảnh không đúng sự thật về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam; phủ nhận nỗ lực và thành quả mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; phủ nhận nỗ lực của tập thể Chính phủ trong ổn định, phát triển nền kinh tế đất nước.

Trước những dấu hiệu vi phạm của Trương Duy Nhất, từ năm 2011 đến năm 2012, Sở Thông tin và truyền thông TP Đà Nẵng… đã 4 lần trực tiếp làm việc, nhắc nhở và yêu cầu Trương Duy Nhất chấm dứt hành vi viết, đăng tải, hiển thị trên website truongduynhat.vn các bài viết, ý kiến bình luận có nội dung ảnh hưởng uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Sau mỗi lần làm việc với cơ quan chức năng, Trương Duy Nhất đều đã gỡ bỏ một số bài viết, ý kiến bình luận nhưng thực chất đó chỉ là “động tác giả” vì sau đó, Trương Duy Nhất vẫn tiếp tục viết, lựa chọn, đăng tải, hiển thị các bài viết và ý kiến bình luận trên website truongduynhat.vn.

Từng là một người làm báo, Trương Duy Nhất chắc chắn hiểu rằng hành vi viết, đăng tải bài viết, bài bình luận có những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên website của mình, làm giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân về các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, Trương Duy Nhất lại cố tình lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn dù đã bị nhắc nhở.

Trong quá trình điều tra, bị can Trương Duy Nhất đã khai rõ về hành vi viết và đăng tải các bài viết có nội dung nêu trên của mình. Tuy nhiên bị can không thừa nhận đó là hành vi phạm tội. Trương Duy Nhất không tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi vi phạm của mình. Thời gian tới, hành vi phạm tội của Trương Duy Nhất sẽ được đưa ra xét xử. Đến lúc đó, chẳng biết một người vốn ăn học đàng hoàng có nhìn nhận lại “cái quyền tự cho phép mình” được phán xét người khác, phán xét chế độ với những thông tin xuyên tạc chống lại Đảng, Chính phủ và nhân dân?

H.T

@Petro Times