Thái Hữu Tình – Gút-bai, về với dân thôi!

Thái Hữu Tình

(Bài thơ vần ”ít” nhưng cũng nhiều “điển tích”, xin viết tặng các đảng viên sắp bỏ đảng)

goodbye_istock_000017552407xsmall
Ảo tưởng Thiên đường đã thối như “xia”(1)
Kẻ thờ nó chắc thơm như… múi mít?
Thờ phụng gì đâu, núp bóng ăn chia
Để thỏa lòng tham, bao nhiêu cũng… ít !
Ca Mác-Lê-Hồ, miệng nói tía lia (2)
Hỏi “Xã nghĩa” mặt mủi ra sao,
các quan đều… tịt!
Rước Tàu vào, “Đểu cáng lên ngôi”, (3)
Đạo đức suy đồi, Mác là “Mác… mít”! (4)

Vậy các “đồng chí” ta ơi
Từ giã “đoảng” đi thôi
Chủ nghĩa chết đứt đuôi rồi
Lũ thượng cấp đua nhau vét gấp
Dưới ánh mặt trời không nơi ẩn nấp
Dại chi tiếng nhục để đời?

Gút bai,
về với dân thôi!

Thái Hữu Tình
10/12/2013

(1) Vớ vẩn đi xia mà vớ được (Tú Xương)
Đi xia từ tiếng Pháp “chier” là ỉa.
(2) nhân đây thông báo: HCM được bình chọn là 1 trong 13 “History’s greatest monsters” của Nhân loại!!
(3) Ý thơ Bùi Minh Quốc
(4) Chủ nghĩa “marmite, marmisme” là chủ nghĩa vì cái niêu cơm.